Наша гордість

Image

Андрій Говоров завоював золоту нагороду на чемпіонаті Європи з водних видів спорту,  який розпочався у Лондоні. 

Детальніше...
 
 
Оксана Баюл - перша олімпійська чемпіонка Незалежної України
 
Оксана Баюл - перша олімпійська чемпіонка Незалежної України 
Детальніше...
 
 
Майстер спорту України міжнародного классу.Чемпіон та рекордсмен Європи з плавання серед юніорів.
 
Говоров Андрій - Трьоразовий чемпіон та рекордсмен Європи серед Юнiopiв
Майстер спорту Украіни міжнародного класу
Член національноі збірної   України з плавання.
 
 
Детальніше...
 
 
Нестеренко Микита - 6-ти разовий рекордсмен світу з метання диску, член національної збірної команди України
 
НЕСТЕРЕНКО МИКИТА
майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики,чемпіон світу серед юнаків, переможець молодіжного кубку Європи 2011 року

Детальніше...
 
 
Переможець юнацького Європейського фестивалю та всесвітній гімназіаді в метанні диску . Майстер спорту України.
 
Клочко Вікторія - Студентка ІІ курсу училища, чемпіонка Європейського   юнацького олімпійського фестивалю,   чемпіонка Всесвітньої гімназіади з метання диску в Катарі
 
МІЩЕНКО ВЛАДИСЛАВ
Міщенко Владислав
2-разовий переможець першості Європи, учасник першості світу сучасного п'ятиборства

 
 
МЕЛЕНЕВСЬКИИ ВІКТОР
Меленевський Віктор
майстер спорту України з дзюдо, срібний призер першості Європи

 
КІРІЄНКО АННА
Кіріенко Анна
майстер спорту України з баскетболу, чемпіонка України 2010 року серед команд суперліги

 
КУЛАКСІЗОВ РУСЛАН
Кулаксізов Руслан
майстер спорту України з гімнастики спортивної, 4-разовий переможець VI літніх юнацьких спортивних ігор України 2011 року

 
 
Валентин Греков - чемпіон Євпропи по дзюдо
 
Валентин Греков - чемпіон Європи по дзюдо
Детальніше...
 
 
Твердохліб Олег - Чемпіон Європи, рекордсмен з легкої атлетики, член національної збіної України
 
Твердохліб Олег - Чемпіон Європи, рекордсмен з легкої атлетики, член національної збіної України 
 
 
Назаренко Сергій - Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 років, бронзовий призер чемпіонату України - 1 (2003/2004), фіналіст Кубка України - 1 (2003/2004)
 
Назаренко Сергій - Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 років, бронзовий призер чемпіонату України - 1 (2003/2004), фіналіст Кубка України - 1 (2003/2004)
Детальніше...
 
 
Руслан РОТАНЬ - Чвертьфіналіст чемпіонату свiту 2006 року, чемпіон України - 1 (2006/2007)
 
Руслан Ротань - Чвертьфіналіст чемпіонату свiту 2006 року, чемпіон України - 1 (2006/2007)
Детальніше...
 
Зверев
 
ЗВЄРЄВ СЕРГІЙ
майстер спорту України з дзюдо, срібний призер першості світу, переможець юнацького Європейського олімпійського фестивалю

 
Черников
 
ЧЕРНІКОВ ВЛАДИСЛАВ
учасник першості світу з легкої атлетики, переможець і срібний призер юнацького Європейського олімпійського фестивалю

 
ПРОГРАМА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ для вступу абітурієнтів на І курс 2019р.

Image

 Програма вступного іспиту

Українська мова

ФОНЕТИКА

Тема 1. Фонетика як розділ мовознавчої науки. Голосні звуки. Приголосні тверді й м’які, дзвінкі й глухі. Алфавіт. 
Тема 2. Звукове позначення букв я, ю, є, ї, щ. Склад. Складоподіл. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків.

ЛЕКСИКОЛОГІЯ

Тема 3. Лексикологія як учення про слово. Лексичне значення слова.      Багатозначні й однозначні слова. Пряме та переносне значення слів. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Пароніми.
Тема 4. Лексика української мови за походженням .Власне українська лексика. Лексичні запозичення з інших мов. Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика. Терміни. Застарілі й нові слова

ФРАЗЕОЛОГІЯ

Тема 5. Поняття про стійкі сполуки слів і вирази. Фразеологізми. Приказки, прислів’я, афоризми.

БУДОВА СЛОВА

Тема 6. Будова слова. Основа слова і закінчення. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення. 

СЛОВОТВІР

Тема 7. Словотвір. Твірні основи при словотворенні. Основа похідна і непохідна. Основні способи словотворення в українській мові. 
Тема 8. Основні способи творення іменників, прикметників, дієслів, прислівників. Складні слова. Способи їх творення. Сполучні голосні [о], [е] у складних словах.

МОРФОЛОГІЯ. САМОСТІЙНІ ЧАСТИНИ МОВИ

ІМЕННИК
Тема 9. Морфологія як розділ мовознавчої науки про частини мови. Іменник як частина мови. Іменники власні та загальні, істоти й неістоти. Рід іменників. 
Тема 10. Число іменників. Іменники, що вживаються в обох числових формах. Іменники, що мають лише форму однини або лише форму множини. Відмінки іменників. Відміни іменників: перша, друга, третя, четверта. Невідмінювані іменники в українській мові.
ПРИКМЕТНИК
Тема 11. Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. 
Тема 12. Якісні прикметники. Ступені порівняння якісних прикметників: вищий і найвищий, способи їх творення (проста і складена форми).Тверда і м’ яка група.
 ЧИСЛІВНИК

Тема 13.Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди числівників за значенням. Числівники прості й складені. 
Тема 14. Типи відмінювання кількісних числівників. Правопис числівників.
ЗАЙМЕННИК

Тема 15. Займенник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Співвіднесеність займенників з іменниками, прикметниками й числівниками. 
Тема 16. Розряди займенників за значенням. Особливості відмінювання займенників. Творення й правопис неозначених і заперечних займенників.

 ДІЄСЛОВО

Тема 17. Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані (дієприкметник) і незмінні (інфінітив, дієприслівник, форми на –но, -то). Безособові дієслова.
Тема 18. Види дієслів: доконаний і недоконаний. Творення видових форм. Часи дієслова: минулий, теперішній, майбутній .Способи дієслова: дійсний, умовний, наказовий. Дієвідміни.
ДІЄПРИКМЕТНИК як особлива форма дієслова
Тема 19. Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Активні та пасивні дієприкметники. Відмінювання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот.
ДІЄПРИСЛІВНИК як особлива форма дієслова

Тема 20. Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду. Дієприслівниковий зворот.

ПРИСЛІВНИК
Тема 21. Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників за значенням. Ступені порівняння прислівників: вищий і найвищий.
Тема 22. Правопис прислівників на -о, -е, утворення від прикметників і дієприкметників. Написання разом, окремо і через дефіс прислівників і сполучень прислівникового типу.

 

МОРФОЛОГІЯ. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ.
 ПРИЙМЕННИК

Тема 23. Прийменник як службова частина мови. Групи прийменників за походженням: непохідні й похідні. Групи прийменників за будовою: прості, складні та складені. Правопис прийменників.
СПОЛУЧНИК
Тема 24. Сполучник як службова частина мови. Групи сполучників за значенням і синтаксичною роллю: сурядні й підрядні. Групи сполучників за вживанням та за будовою. Правопис сполучників.
 ЧАСТКА

Тема 25. Частка як службова частина мови. Групи часток за значенням і вживанням: формотворчі, словотворчі, модальні. Правопис часток.

МОРФОЛОГІЯ. ВИГУК 
як особлива частина мови

Тема 26.Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за походженням: непохідні й похідні. Значення вигуків. Звуконаслідувальні слова. Правопис вигуків.
                                                          

                                                                    СИНТАКСИС
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ 
Тема 27. Синтаксис. Словосполучення . Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова. Словосполучення поширені й непоширені.

ПРОСТЕ ДВОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

 Тема 28. Речення як основна синтаксична одиниця. Види речень у сучасній українській мові: розповідні, питальні, спонукальні; окличні й неокличні; прості й складні; двоскладні й односкладні; непоширені й поширені; повні й неповні. 

Тема 29. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Способи вираження підмета. Типи присудків: простий і складений.

Тема 30. Другорядні члени речення. Означення узгоджене і неузгоджене. Прикладка як різновид означення. Додаток. Типи обставин за значенням. Порівняльний зворот.

ОДНОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Тема 31. Односкладні речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значенням головного члена. Розділові знаки в односкладному реченні.

ПРОСТЕ УСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ

Тема 32. Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами, зі звертанням, зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, з відокремленими членами. 

Тема 33. Розділові знаки в ускладненому реченні.

 

 

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

Тема 34. Складне речення. Засоби зв’язку простих речень у складному. Типи складних речень за способом зв’язку їх частин: сполучникові та безсполучникові. 

Тема 35. Складносурядне речення. Єднальні, протиставні та розділові сполучники в складносурядному реченні.

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

Тема 36. Складнопідрядне речення, його будова. Головне і підрядне речення. Підрядні сполучники й сполучні слова як засоби зв’язку у складнопідрядному реченні. 

Тема 37. Основні види підрядних речень: означальні, з’ясувальні, обставинні( місця, часу, способу дії та ступеня, причини, наслідкові, мети, умовні, допустові).

Тема 38. Складнопідрядні речення з кількома підрядними, їх типи за характером зв’язку між частинами.

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ

Тема 39. Безсполучникове складне речення. Типи безсполучникових складних речень за характером смислових відношень між складовими частинами – реченнями.

 

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В ПРОСТОМУ І СКЛАДНОМУ РЕЧЕННЯХ

Тема 40. Розділові знаки у простому та складному реченнях.

Тема 41. Пряма й непряма мова. Речення з прямою мовою. Слова автора. Заміна прямої мови непрямою. Цитата як різновид прямої мови. Діалог.

СТИЛІСТИКА

Тема 42. Стилі мовлення (розмовний, науковий, художній, офіційно – діловий, публіцистичний, конфесійний), їх основні ознаки, функції.

                                                          ОРФОГРАФІЯ.ОРФОЕПІЯ

Тема 43. Орфографія. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні [е], [и], [о] в коренях слів. Сполучення йо, ьо. Правила вживання м’якого знаки.

Тема 44. Правила вживання апострофа. Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких і збігу однакових приголосних звуків. 

Тема 45. Правопис префіксів і суфіксів. Правопис великої літери. Лапки у власних назвах. Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ. 

Тема 46. Написання слів іншомовного походження. Основні правила переносу слів з рядка в рядок. Написання складних слів разом і через дефіс. Правопис складноскорочених слів. 

Тема 47. Правопис відмінкових закінчень іменників, прикметників. Правопис н та нн у прикметниках і дієприкметниках, не з різними частинами мови.

Тема 48. Орфоепія. Наголос, наголошені і ненаголошені склади. Відображення вимови голосних через фонетичну транскрипцію. Відображення вимови приголосних звуків. Вимова слів з апострофом.

                                                 РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Тема 49. Види мовленнєвої діяльності; адресант і адресат мовлення; монологічне й діалогічне мовлення; усне й писемне мовлення; основні правила спілкування.

Тема 50. Тема й основна думка висловлювання. Вимоги до мовлення. Основні ознаки тексту. Зміст і будова тексту, поділ тексту на абзаци, мікротеми.

 

Українська література

ФОЛЬКЛОР

Історична пісня «Ой Морозе, Морозенку»
Історична пісня «Чи не той то Хміль»
Пісня Марусі Чурай «Віють вітри» Пісня Марусі Чурай «За світ встали козаченьки»
«Дума про Марусю Богуславку»
Балада «Ой летіла стріла»

ЛІТЕРАТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ

"Повість минулих літ"

(уривки про заснування Києва, про помсту княгині Ольги

"Слово про похід Ігорів"

ЛІТЕРАТУРА БАРОКО

Література бароко

Григорій Сковорода "De libertate"

Григорій Сковорода "Всякому місту звичай і права"
Григорій Сковорода "Бджола та Шершень"
Афоризми Григорія Сковороди

 

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

КЛАСИЦИЗМ


Класицизм в літературі
Іван Котляревський "Енеїда"

СЕНТИМЕНТАЛІЗМ

Сентименталізм в українській літературі

Іван Котляревський "Наталка Полтавка"

Григорій Квітка-Основ'яненко "Маруся"

ТВОРЧІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (РОМАНТИЗМ, РЕАЛІЗМ)

Тарас Шевченко "Катерина"
Тарас Шевченко "Гайдамаки"
Тарас Шевченко "Кавказ"
Тарас Шевченко «Сон» («У всякого своя доля")
Тарас Шевченко «І мертвим, і живим, і ненарожденним…» 
Тарас Шевченко «Заповіт» 

РОМАНТИЗМ

Романтизм в українській літературі
Пантелеймон Куліш "Чорна рада"

РЕАЛІЗМ

Реалізм в українській літературі

Іван Нечуй-Левицький "Кайдашева сім'я"

Панас Мирний "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"  

Іван Карпенко-Карий "Мартин Боруля"  

Іван Франко "Гімн"  

Іван Франко "Чого являєшся мені у сні?"

Іван Франко "Мойсей"                                                                         МОДЕРНІЗМ

Український модернізм 

Михайло Коцюбинський "Тіні забутих предків"  

Михайло Коцюбинський "Intermezzo"  

Ольга Кобилянська "Земля" 

Леся Українка "Contra spem spero" 
Леся Українка "Лісова пісня"
Микола Вороний "Блакитна панна"
Олександр Олесь "Чари ночі"
Олександр Олесь "О слово рідне! Орле скутий!" 
Павло Тичина "О панно Інно..."
Павло Тичина "Пам'яті тридцяти..."
Павло Тичина "Ви знаєте, як липа шелестить..."
Максим Рильський "Молюсь і вірю"
Микола Зеров "Київ-традиція" 
Микола Хвильовий "Я (Романтика)"
Юрій Яновський "Дитинство" (з роману у новелах
"Вершники")

Володимир Сосюра "Любіть Україну"
Валер'ян Підмогильний "Місто"
Остап Вишня "Моя автобіографія"

Остап Вишня "Сом"
Микола Куліш "Мина Мазайло"
Богдан-Ігор Антонич "Різдво" 
Олександр Довженко "Україна в огні"  

Олександр Довженко "Зачарована Десна"  

Андрій Малишко "Пісня про рушник"

Олесь Гончар "Залізний острів"

 

 

ШІСТДЕСЯТНИКИ

Шістдесятники

Григір Тютюнник "Три зозулі з поклоном"

Василь Симоненко «Ти знаєш, що ти людина...» 
Василь Симоненко «Задивляюсь у твої зіниці»

Василь Стус «Як добре те, що смерті не боюсь я» 

Василь Стус «О земле втрачена, явися!..» 

Іван Драч «Балада про соняшник» 

Ліна Костенко. «Страшні слова, коли вони мовчать» 

Ліна Костенко «Українське альфреско» 

Ліна Костенко «Маруся Чурай»

 

ЕМІГРАЦІЙНА ЛІТЕРАТУРА

Євген Маланюк "Стилет чи стилос?" 

Іван Багряний "Тиролови"

 
< Попередня   Наступна >