Наша гордість

Image

Андрій Говоров завоював золоту нагороду на чемпіонаті Європи з водних видів спорту,  який розпочався у Лондоні. 

Детальніше...
 
 
Оксана Баюл - перша олімпійська чемпіонка Незалежної України
 
Оксана Баюл - перша олімпійська чемпіонка Незалежної України 
Детальніше...
 
 
Майстер спорту України міжнародного классу.Чемпіон та рекордсмен Європи з плавання серед юніорів.
 
Говоров Андрій - Трьоразовий чемпіон та рекордсмен Європи серед Юнiopiв
Майстер спорту Украіни міжнародного класу
Член національноі збірної   України з плавання.
 
 
Детальніше...
 
 
Нестеренко Микита - 6-ти разовий рекордсмен світу з метання диску, член національної збірної команди України
 
НЕСТЕРЕНКО МИКИТА
майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики,чемпіон світу серед юнаків, переможець молодіжного кубку Європи 2011 року

Детальніше...
 
 
Переможець юнацького Європейського фестивалю та всесвітній гімназіаді в метанні диску . Майстер спорту України.
 
Клочко Вікторія - Студентка ІІ курсу училища, чемпіонка Європейського   юнацького олімпійського фестивалю,   чемпіонка Всесвітньої гімназіади з метання диску в Катарі
 
МІЩЕНКО ВЛАДИСЛАВ
Міщенко Владислав
2-разовий переможець першості Європи, учасник першості світу сучасного п'ятиборства

 
 
МЕЛЕНЕВСЬКИИ ВІКТОР
Меленевський Віктор
майстер спорту України з дзюдо, срібний призер першості Європи

 
КІРІЄНКО АННА
Кіріенко Анна
майстер спорту України з баскетболу, чемпіонка України 2010 року серед команд суперліги

 
КУЛАКСІЗОВ РУСЛАН
Кулаксізов Руслан
майстер спорту України з гімнастики спортивної, 4-разовий переможець VI літніх юнацьких спортивних ігор України 2011 року

 
 
Валентин Греков - чемпіон Євпропи по дзюдо
 
Валентин Греков - чемпіон Європи по дзюдо
Детальніше...
 
 
Твердохліб Олег - Чемпіон Європи, рекордсмен з легкої атлетики, член національної збіної України
 
Твердохліб Олег - Чемпіон Європи, рекордсмен з легкої атлетики, член національної збіної України 
 
 
Назаренко Сергій - Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 років, бронзовий призер чемпіонату України - 1 (2003/2004), фіналіст Кубка України - 1 (2003/2004)
 
Назаренко Сергій - Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 років, бронзовий призер чемпіонату України - 1 (2003/2004), фіналіст Кубка України - 1 (2003/2004)
Детальніше...
 
 
Руслан РОТАНЬ - Чвертьфіналіст чемпіонату свiту 2006 року, чемпіон України - 1 (2006/2007)
 
Руслан Ротань - Чвертьфіналіст чемпіонату свiту 2006 року, чемпіон України - 1 (2006/2007)
Детальніше...
 
Зверев
 
ЗВЄРЄВ СЕРГІЙ
майстер спорту України з дзюдо, срібний призер першості світу, переможець юнацького Європейського олімпійського фестивалю

 
Черников
 
ЧЕРНІКОВ ВЛАДИСЛАВ
учасник першості світу з легкої атлетики, переможець і срібний призер юнацького Європейського олімпійського фестивалю

 
Робоча програма навчальної дисципліни "Основи правознавства"

Image

Image

                                                                                               

1.      ОПИС НАВЧАЛЬНОЇДИСЦИПЛІНИ

Найменуванняпоказників

Галузьзнань,  освітньо-кваліфікаційнийрівень

Характеристика навчальноїдисципліни

Денна форма навчання

Кількістькредитів –  3ЕСТS

Галузьзнань 01«Освіта»                   (шифр і назва)

 

 

 

Спеціальність 017 «Фізичнакультура і спорт» (код і назва)

 

 

Освітньо-кваліфікаційнийрівень:молодшийспеціаліст

 

 

Нормативна

 

 

Рікпідготовки:

1-й

Семестр

Загальнакількість годин –90

2

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

Аудиторних – 2 год

Самостійноїроботи студента – 5,1год

 

18 год

Семінарськізаняття

16 год

Самостійна робота

46 год

Практична робота:

10 год

Вид контролю: семінарськізаняття, самостійніроботи, практичні роботи, МКР,  іспит

2.                                                                                                  МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

2.1.            Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи правознавства» є:

формування системного уявлення в студентів про державу та право, як основних засобів впорядкування суспільних відносин та вміння використовувати їх у практичному житті.

2.2.            Основними завданнями вивчення дисципліни є:

·                                                                                         Поглибленнязнань у  студентів про виникнення, типи та форми держави історію розвитку української державності, сучасну українську державу та її органи влади;

·                                                                                         Поглибленнязнань у  студентів про соціальні норми, формування системного уявлення про правові норми, галузі права, правовідносини, правопорядок, правопорушення та юридичну відповідальність;

·                                                                                         Виховання в студентів правосвідомості та правоїі політичної культури.

·                                                                                         Розвиток творчих здібностей та конструктивного мислення;

·                                                                                         Готувати студентів до свідомої активної участі у суспільному житті держави;

·                                                                                         Виховання особистих рис громадянина України;

·                                                                                         Формувати особистість, що усвідомлює свою роль у житті Європи та світу;

·                                                                                         Виховання загальнолюдських цінностей ідей гуманізму та демократії;

·                                                                                         Виховання переконання в необхідності дотримання законів та потреби порівнювати свою поведінку з вимогами законів України;

·                                                                                         Студенти повинні знати точні формулювання правових термінів.

·                                                                                         Формувати в студентів навички діяти згідно з нормами права у конкретних життєвих ситуаціях;

·                                                                                         Формувати в студентів вміння використовувати набуті знання у практичному житті;

·                                                                                         Виробляти в студентів вміння аналізувати суспільно- політичні події,   користуватися правовими актами, юридичною літературою, тощо.

2.3.            У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

·                                                                                         Основні поняття і їх сутність.

·                                                                                         Галузі права.

·                                                                                         Кодекси галузей права.

·                                                                                         Інші джерела правових норм.

2.4.            вміти:

·         Користуватися нормативно-правовими актами держави та міжнародними, різноманітними джерелами права та юридичною літературою;

·         Аналізувати та порівнювати суспільно-політичні події в Україні та світі, а також давати їм правову оцінку;

·         Формувати навички правомірної поведінки;

·         Формувати вміння виконувати соціальну роль громадянина в сім’ї, на роботі, в державі та суспільстві;

·         Студент повинен вміти здобувати інформацію та її обробляти, уміло використовувати при дебатах та дискусіях;

·         Вміти розв’язувати правові задачі по цивільному, трудовому, сімейному, адміністративному та кримінальному праву.

Сформовані компетенції: правова, громадянська, мовленнєва, просторова, часова, наукова.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин  3ECTS.

 

3.                                                                                                  СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Семестр ІІ

Кількість годин

 

Денна форма

 

Всього годин

 

                          у тому числі:

 

Лекції

Практичні роботи

Семінарські заняття

МКР

Самостійна робота студентів

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1

        10

3

 

--

1

    1 

5

Модуль 2

44

9

 

5

 

5

2

23

 

Модуль 3

Іспит

 

34

2

6

5

3

2

18

Всього годин

90

18

10

9

5

46

 


 

4.                                                                                                  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№ п/п

Назварозділу/теми

Кількість годин

Навчально-методична література

Засобидіагностики

в тому числі

Всього

Л

СЗ

Пр

Срс

Модуль № 1. Основи теорії держави  та  права України

Т-1

Основи теорії держави

 

1

 

 

 

П.Каркач, В.Головко, Д.Барановський, Б.Кузьмін, С.Іванов. Основи правознавства України, навчальний посібник, Харків, «Еспада», 2008 р.

О.І.Пометун,Т.О.Ремех Правознавство, Київ, ЛітератураЛТД, 2010р.

Конституція України, ОАО «Дніпрокнига», 1996 р.;

Семінар-ські  заняття, самостій—ні питанняМКР

Т-2

Основи теорії права та правовідносин

 

2

1

 

 

 

МКР № 1

 

 

1

 

 

 

Всього годин

10

3

2

 

5

Модуль 2. Основні галузі публічного права

Т-1

Конституційне право України

 

3

2

2

 

П.Каркач, В.Головко, Д.Барановський, Б.Кузьмін, С.Іванов. Основи правознавства України, навчальний посібник, Харків, «Еспада», 2008 р.

А.І Беркач, С.Бичкова, А.Н.Колодій та ін.. Основи правознавства, Київ,«Правова єдність», 2008 р.

О.І.Пометун,Т.О.Ремех Правознавство, Київ, ЛітератураЛТД, 2010р.

Конституція України, ОАО «Дніпрокнига», 1996 р.;

Кодекси по галузях;

Семінар-ські заняття, практик--ні заняття, самостій—ні питанняМКР

Т-2

Фінансове право України

 

2

1

 

 

Т-3

Адміністратив-не право– основоположна галузь права України

 

2

 

1

 

Т-4

Кримінальне право України

 

2

2

2

 

 

Модульна

 контрольна робота № 2

 

 

2

 

 

 

 

 

Всього годин

44

9

7

5

23

 

Модуль № 3. Основи приватного права України

Т-1

Цивільне право – важлива галузь права України

 

2

1

2

 

П.М.Каркач та ін     Основи правознавства України, навчальний посібник, Харків, «Еспада», 2008 р.

А.І.Беркач, та ін. Основиправознавства,Київ, «Правова єдність», 2008 р.

О.Пометун, Т.Ремех. Правознавство,Київ, Література, 2010 р.

Кодекси по галузях;

СЗ, ПЗ,

Самостіні

питання,

 МКР, іспит;

Т-2

Особливості сімейного права України

 

1

1

1

 

Т-3

Основи трудового права

 

3

1

2

 

 

МКР № 3

 

 

2

 

 

 

Іспит

 

 

2

 

4

 

Всього годин

36

6

7

5

18

 

Разом годин за курсом

90

18

16

10

46

 

 

 

5.ТЕМИ ЛЕКЦІЙ

№модуля,

змістовного

модуля,

теми

Назва  і короткий зміст змістовного модуля, теми

 

Кількість

аудиторних

годин

 

Модуль1. ОсновитеоріїдержавитаправаУкраїни

 

 

Тема 1.

Основи теорії держави і права

 

1

Тема 2.

Основи теорії права і правовідносини

2

 

 

Модуль 2. Основні галузі публічного права

 

 

Тема 1.

Конституційне  право України

3

 

Тема 2.

Фінансове право України

2

 

 

Тема 3.                             

Адміністративне  право – основоположна 

галузь права   України

 

2

Тема 4.

 Кримінальне правоУкраїни

 

2

 

Модуль 3.  Основи приватного права України

 

 

 

Тема 1.

Цивільне  право – важлива галузь права України

 

2

Тема 2.

 

Тема 3.

 Особливості сімейного  права України

 

 Основи трудового права

 

1

 

3

 

Всього годин

 

18

                                                                                 

                      6.ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№п/п

Назва модуля, теми і короткий зміст семінарських занять

Кількість аудиторних годин

 

Модуль 1. Основи теорії та праваУкраїни

 

Тема 1.

Основи теорії держави

1

 

1.Дайте визначення терміну «держава» та коли вона виникла в історії людства. Коли виникла  Українська держава, що ви знаєте про умови та етапи боротьби за українську державу.

 

2.Поясніть ознаки держави на прикладі нашої держави.

 

3. Назвіть та поясніть теорії походження держави, яку із них ви вважаєте більш вірогідною та чому?

 

4.Які типи держав ви знаєте та за якими теоріями вони так поділяються?

 

5.Як держави класифікуються за формами правління, адміністративно-територіального устрою та політичного режиму? Поясніть тип та форму нашої держави .

 

6.Які функції виконує держава? Поясніть на прикладі України.

 

7. Як ви розумієте «правова» та «соціальна» держава?

Тема 2.

Основи теорії права і правовідносин.

 

1. Як ви розумієте «соціальні норми» і які є їх види?

 

2.Дайте визначення права та назвіть і поясніть його ознаки.

 

3. Як ви розумієте суб’єктивне і об’єктивне право.

 

4.Назвіть і поясніть функції права.

 

5. Що таке джерела права, які із них діють в Україні?

 

6.Які є нормативно- правові акти права та яка їх роль в житті суспільства?

 

7.Класифікація норм права та їх ознаки.

 

8.Поясніть внутрішню будову права.

 

9.Що таке правовідносини? Їх суб’єкт, об’єкт, зміст.

 

10. Правомірна поведінка та її ознаки.

 

11. Правопорушення та його ознаки, як вони класифікуються? Склад правопорушення.

 

12. Юридична відповідальність та її підстави.

 

13. Функції законності.МКР № 1   -- 1 год.

 

Модуль 2. Основні галузі публічного права

 

Тема1.

Конституційне право України.

2

 

1. Конституція України – Основний закон держави. Конституційне право –провідна галузь національного права.

 

2.Розкажіть про структуру Конституції України та порядок її прийняття.

 

3.Конституційні права і обовязки громадян.

 

4.Закріплення в Конституції України принципів демократії.

 

5.Розкажіть про систему органів державної влади: Верховну Раду України та правовий статус народного депутата; Президента України; Кабінет Міністрів та  місцеві органи виконавчої влади, місцевого самоврядування.

 

6.Адміністративно – територіальний устрій України.

Тема 2.

Фінансове право України.

1

 

1.Сутність, предмет і система фінансового права.

 

2.Бюджетна система України.

 

3.Податкова система України.

 

4.Банківська система України.

 

5.Ознайомлення Із бюджетом України поточного року.

 

6.Коли і в яких випадках настає відповідальність за порушення фінансового законодавства.

Тема 3.

Адміністративне право – основоположна галузь права України.

2

 

1.Поняття, предмет та система адміністративного права.

 

2.Джерела адміністративного права.

 

3.Кодекс про адміністративне правопорушення.

 

4.Види адміністративної відповідальності.

 

5.Органи уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Тема 4.

Кримінальне право України.

 

1.Поняття, предмет і система кримінального права України.

 

2.Поняття і склад злочину, стадії вчинення, співучасть у вчиненні злочину.

 

3.Кримінальна відповідальність, покарання та його види.

 

4.Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

 

5.Загальна характеристика окремих видів злочинів.

 

Модульна контрольна робота № 2

2

 

Модуль 3.Основи приватного права України

 

Тема 1.

Цивільне право – важлива галузь права України.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1.Які відносини регулює цивільне право, його предмет, метод та структура.

 

2.Розкажіть про зміст Цивільного кодексу України.

 

3.Дайте характеристику цивільно-правових відносин.

 

4.Поясніть склад цивільних правовідносин.

 

5.Цивільна правоздатність та дієздатність.

 

6.Цивільно – правова відповідальність.

 

7.Чому право власності – основа приватного права.

 

8.Способи набуття і припинення права власності.

 

9.Види цивільно-правових договорів.

 

10. Поняття спадкування за заповітом та по  закону.

 

11.Способи захисту цивільних прав та інтересів.

 

12.Особливості цивільно-правової відповідальності.

 

13.Види підприємництва.

 

14.Житлове право та його здійснення на практиці.

Тема 2.

Особливості сімейного права України.

 

1.Дайте характеристику Сімейного кодексу України.

 

2.Як укладається і припиняється шлюб.

 

3.Немайнові та майнові права подружжя та обов’язки батьків і дітей.

 

4.Усиновлення, опіка,піклування та патронат над дітьми.

Тема 3.

Основи трудового права.

1

 

1.Поняття, предмет та джерела трудового права.

 

2. Зміст колективного і трудового договорів.

 

3.Порядок укладення і припинення трудового договору.

 

4.Робочий час. Оплата та охорона праці.

 

5.Час відпочинку.

 

6.Види відповідальності за трудовим законодавством.

 

7.Особливості трудової діяльності жінок та неповнолітніх.

 

8.Соціальний захист громадян: пенсійне забезпечення, допомога сім ї, чорнобильцям та ін.

 

Модульна контрольна робота № 3.

2

 

Іспит

Всього годин :

 

2

16

 

 

                      7.САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 

№ п/п

Назва теми (змістовий модуль)

Короткий зміст

Кіль-кість год.

 

Модуль  1. Основи теорії держави та права України

   5

 

1.

Історія творення української держави.

Дати характеристику державних утворень, що існували на території сучасної України: Київської Русі, Галицько-Волинської держави, Гетьманщини, Української Народної республіки часів Центральної ради та Директорії, Української держави часів П.Скоропадського, Української Радянської Соціалістичної республіки.

 

2.

Найвизначніші пам’ятки   правової культури України.

«Руська Правда»;  Литовські статути;  «Посполите право»; Магдебурське право; «Березневі статті»;  « Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького» ; « Права, за якими судиться малоросійський народ»; чотири Універсали Центральної Ради; « Грамота до всього українського народу; «Універсал трудового конгресу» і «Закон про форму української влади»; Конституція ЗУНР; Конституція УРСР 1919 р., 1929 р., 1937 р., 1978 р.; Декларація про державний суверенітет УРСР; Акт проголошення незалежності України; Конституція України 1996 р. і доповнення до неї 2004 р. 

 

 

 

1.

 

 

 

Права і свободи громадян України

Модуль 2. Основні галузі публічного права України

Визначити за Конституцією України (розділ II) права і свободи громадян України : а) особисті;    б) політичні;  в) соціально-економічні;              г) культурні;

 

23

2.

Обов’язки  громадян

Як здійснюються військовий та податковий обов’язок в Україні, описати;

 

3.

Характеристика і аналіз виборів до Верховної Ради України  2014р.

Статистичні дані про проходження  партій та  кількість мажоритарщиків

 

4..

Характеристика і аналіз виборів Президента України 2014 р.

Розказати про кандидатів на посаду Президента та результати виборів.

 

5.

Характеристика і аналіз виборів до місцевих органів влади 2015р.

Які партії брали участь у виборах та їх результати у місті де живеш.

 

 

6.

Криміногенна ситуація в місті, де живеш, на даному етапі.

Привести приклади криміногенних ситуацій, проаналізувати їх, визначити види злочинів та які можуть бути покарання за ці злочини.

 

7.

Міжнародні стандарти прав людини і громадянина

Декларація прав людини і громадянина (1948 р.);  Декларація прав дитини (1989 р.);

Європейська  Конвенція про захист прав і основних свобод людини (1950 р.)

 

8.

Правосуддя в Україні

Судова система;  Конституційний Суд України;  Суди загальної юрисдикції;

 

9.

Правоохоронні органи в Україні

Поняття та система правоохоронних органів; Органи поліції; СБУ;  Органи прокуратури; Державна податкова служба;

 

10.

Правозахисні органи України

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини; Нотаріат в Україні; Адвокатура в Україні.

 

 

Модуль 3. Основи приватного права України

14

1.

Екологічне право:

Коли прийнято  законодавство?Поняття, права та обов’язки громадян та природо користувачів, правова охорона земель, тваринного світу, надр, повітря, води.

 

2.

Земельне право:

Законодавство про продаж, оренду, охорону землі, право власності, плата за землю;

 

3

Житлове законодавство

Житлове законодавство; Житловий фонд України;  Надання жилих приміщень; Приватизація державного житлового фонду; Житлові приміщення в будинках державного  та громадського житлових фондів; Службові житлові приміщення і гуртожитки;

 

4

Підприємниць-кезаконодавство

Поняття підприємницької діяльності; Суб”єкти підприємницької діяльності;

 

 

Іспит

Разом годин

 

  4

46

 

8.РОЗРАХУНОК ЧАСУ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

 

№ п/п

 

Вид роботи

Кількість годин

 

1.

 

Підготовка до семінару

 

М  1 – 2

 М 2 -   4

М 3 --3

 

 

2.

 

Написання конспектів

 

М 1–2

М  2  - 12

М3 –4

 

 

3.

 

Підготовка до модульного контролю

 

М 1–1

М  2 -- 2

М 3 --  2

 

 

4.

 

 

Підготовка до практичних занять

 

 

        М – 2 : 5

        М -  3 : 5

 

 

5.

 

Підготовка до  іспиту

 

4

 

 

Всього годин:

 

46

 

 


       9.РОЗРАХУНОК ЧАСУ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

№ п/п модуля, теми

 

Назва модуля, теми

 

Кількість аудиторних

годин

 

 

 

 

Модуль№  2.ОсновипублічногоправаУкраїни

 

 

 

Тема 1.

 

Конституційне право України

 

 

        2

 

 

Тема 3.

 

 

Адміністративне право – основоположна галузь права України

 

 

1

 

Тема 4.

 

Кримінальне право України

 

 

2

 

 

Модуль № 3. ОсновиприватногоправаУкраїни

 

 

 

Тема 1.

 

Цивільне право – важлива галузь права України

 

 

2

 

Тема 2.

 

Особливості сімейного права України

 

 

         1

 

 

Тема 3.

 

Основи трудового права

 

2

 

 

Всього годин

 

 

 

10

 


 

10.ЗАВДАННЯ ТА ЗАДАЧІ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

МОДУЛЬ 2. Основні галузі публічного права України

Тема 1. КонституційнеправоУкраїни.

ЗАВДАННЯ:

1.Працюючи з текстом Конституції України, розділом II«Права,свободи та обов’язки  людини і громадянина», студенти повинні визначити групи прав:

а) особисті (громадянські) права та свободи;

б) політичні права;

в)соціально – економічні права;

г) культурні права;

г) екологічні права.

2.Привести по кожній групі прав приклад із життя.

Задачі:

1.Розвяжіть:

( А + Г ) : Б  + Д = В – Ѓ, коли

А – мінімальна кількість областей, у яких повинні бути зібрані підписи для проведення Всеукраїнського референдуму за народною ініціативою;

Б – кількість підписів ( млн. чол.) громадян , необхідних для проведення референдуму за народною ініціативою;

В – вік, з якого громадяни мають право брати участь у референдумі;

Г – вік, з якого настає пасивне виборче право для балотування у народні депутати;

Ѓ – кількість видів виборів народних депутатів до ВРУ;

Д – мінімальний відсоток до голосів виборців, що взяли участь у голосуванні, який дає право на участь у розподілі депутатських мандатів до Верховної Ради України.

2.Розвяжіть:

( В + А – Д ) – ( Г + Ѓ – Б) = 1, коли:

А – кількість чергових сесій  ВРУ, що відбувається за один календарний рік;

Б – кількість випадків, коли Президент України має право розпустити ВРУ;

В – мінімальна чисельність депутатів у фракції в ВРУ;

Г – час, через який вступає в дію після оприлюднення закон;

Ѓ – кількість підстав, за якими достроково припиняються повноваження народного депутата;

Д – кількість виборчих систем, за якими обираються народні депутати до ВРУ.

3.Розвяжіть:

Ѓ  х Г + Д = Б х В + А, коли:

А – вік,з якого настає пасивне виборче право для балотування у Президенти України;

Б – максимальний строк після офіційного оголошення результатів виборів, протягом якого Президент України приймає присягу після позачергових виборів;

В – кількість суддів Конституційного Суду України,  що призначаються Президентом України;

Г – кількість підстав, за якими достроково припиняються повноваження Президента України;

Ѓ – строк, протягом якого Президент розглядає законопроект, підписаний Головою ВРУ;

Д – термін повноважень Президента України.

4.Розвяжіть:

А – ( Г + В ) : Б = 1, коли:

А— строк, на який призначається Премєр – міністр України;

Б – термін, на який обирається міський голова;

В – кількість видів  нормативно—правових  актів, що їх  видає Кабінет Міністрів України;

Г – мінімальний вік кандидата у депутати до обласної ради.

5. Розв’яжіть:

( В х Б ) : Г = А : Ѓ + Д, коли:

А – мінімальний вік судді Конституційного Суду України;

Б – мінімальний юридичний стаж судді, що призначається вперше;

В – мінімальний термін проживання в Україні перед обранням кандидатом в суддіКСУ;

Г – кількість судових палат і колегій у Верховному Суді України;

Ѓ – кількість ланок, з яких складається судова система місцевих судів України;

Д – термін, через який переглядаються списки народних засідателів та присяжних.

6.Розвяжіть:

( Г : Ѓ ) х Б = В - А, коли:

А – термін, на який призначаються судді Конституційного Суду України;

Б – кількість суддів Конституційного суду України, що призначає  Верховна Рада;

В – мінімальна кількість народних депутатів, що мають право на конституційне звернення до Конституційного Суду України;

Г – кількість суддів Конституційного Суду України;

Ѓ – кількість сторін, що призначають суддів Конституційного Суду України.

7.Розвяжіть:

( Г – Д ) – ( А + Ѓ ) х В – Б = 1, коли:

А – кількість функцій, покладених на прокуратуру  за Конституцією України;

Б – термін, на який призначається Генеральний прокурор України;

В – кількість підрозділів, з яких   складається   міліція в Україні;

Г – час зберігання нотаріальних документів у державних нотаріальних архівах;

Ѓ – термін стажування для особи, яка бажає стати нотаріусом;

Д – мінімальний стаж роботи  за спеціальністю юриста, необхідний особі для того, щоб стати адвокатом.

 

8.Розвяжіть:

( А + Б ) : В = Г : Ѓ,  коли:

А – дата прийняття Конституції України;

Б – термін, коли Президент може перебувати на посаді 2 строки;

В – строк, на який обираються депутати до Верховної Ради України;

Г – кількісний склад суддів Конституційного Суду України;

Ѓ – стаж роботи у галузі права, щоб стати суддею.

9. Розвяжіть:

( А + Б ) : В = Г : Ѓ, коли:

А -- вік, з якого можна стати суддею Конституційного Суду України;

Б – термін, на який обираються депутати до місцевих Рад;

В – термін, на який обирається суддя Конституційного Суду України;

Г – вік, з якого закон дозволяє стати суддею;

Ѓ – термін, на який обирається Президент України.

10. Розвяжіть:

А : Б = ( В : Ѓ ) : Г, коли:

А – кількість суддів Конституційного Суду України;

Б – вік, з якого можна обиратися депутатом до місцевих органів влади;

В – кількість депутатів, що обираються до Верховної Ради України;

Г – термін, скільки може перебувати при владі Президент України;

Ѓ –мінімальна кількість депутатів, що може подавати звернення до Конституційного Суду України.

 

Тема5.Адміністративнеправо – основоположнагалузьправаУкраїни.

Задачі:

1.Неповнолітні Максим (16р.) та Сергій (17р.) в парку випили пляшку вина  і під дією алкоголю почали приставати до перехожих, що прогулювалися парком, вживаючи нецензурні слова. Як слід кваліфікувати дії хлопців? Які стягнення можуть  бути застосовані до них?

2. Під час футбольного матчу, після несправедливого пенальті у ворота своєї команди, вболівальники влаштували бійку на стадіоні і напали на суддю. Визначте ознаки та склад адміністративного проступку. Яку відповідальність понесуть вболівальники?

3.При відкритті магазину, молодий чоловік, розштовхуючи покупців, швидко пробирався до каси, задів стареньку жінку, з її рук випала сумка і розсипалися речі, розбилася банка з огірками. Люди зчинили галас, прибіг охоронець, затримав «нахабу» і викликав міліцію. Чи понесе порушувач відповідальність і яку?

4. Чоловік вигулював свою собаку по тротуару, коли вони дійшли до скверу, собака побіг на клумбу, випорожнився і ще зламав квіти. Це побачив міліціонер і затримав чоловіка. Розв’яжіть ситуацію.

5.В річницю одруження, Максим вирішив подарувати квіти Оксані, але поблизу не було ані квіткового магазину, ані ринку. Неподалік була клумба, що прикрашала вулицю. Максим заліз на клумбу, нарвав квітів і гордий поїхав додому. Вдома привітав дружину. Але раптом у двері подзвонили, Максим відчинив двері , а перед ним стояв міліціонер. Поясніть, як далі буде розвиватися ситуація.

6.Під час концерту відомої співачки, група молодиків намагалася прорватися до концертної зали, а міліція їх не пускала , бо не було білетів, тоді вони влаштували бійку. До того ж, вони були ще і «напідпитку». Вкажіть ознаки адміністративного проступку та які обставини тут будуть враховані?

7.Працівники ДАЇ зупинили водія, який був без шолома і керував  мотоциклом у нетверезому стані. Визначте склад адміністративного проступку. Які стягнення можуть бути застосовані до водія?

8.Неповнолітній Юрко (17р.) пообіцяв своєму товаришеві Антону принести до нього додому  і показати батьківську рушницю, але у під’їзді дому, де проживав Антон, його затримав якийсь військовий і відвів до міліції. Як кваліфікувати дії Юрка?  Яке стягнення може бути застосоване до нього? Чи буде притягнуто до відповідальності його батька?

9.Пізно ввечері у підїзді багатоповерхівки група підлітків кричала та розмахувала руками про щось сперечаючись. В цей час по  вулиці  проходили працівники кримінальної міліції у справах неповнолітніх, і затримала групу за порушення громадського порядку. Оскільки неповнолітні уже притягувалися до адміністративної відповідальності, то начальник прийняв рішення затримати підлітків на 15 діб і накласти на них штраф. Чи правильне  було рішення? Знайдіть помилки.

10.Громадянин Микола разом із сином(14р.) ловили на річці рибу сіткою. На них і наткнувся рибінспектор та затримав їх. Вкажіть чи є тут склад правопорушення. Які санкції має право застосувати  до них рибінспектор?

11.За скоєння адміністративного правопорушення о 23 год. до громадянина Оскара було затримано. Які документи повинні бути складені при цьому? Який час його можуть утримувати у відділку міліції?

12. Шістнадцятирічного Олега було затримано у супермаркеті де він намагався поцупити светра, правоохоронці передали його міліції. Міліціанти допитали його, наклали штраф в 200 гривень і відпустили  Олега. Яке порушення скоїв Олег? Які помилки допустили у міліції?

13.Група підлітків (14-17р), відпочиваючи у лісі розпалила вогнище і пекла картоплю. Подув вітер, вогонь перекинувся на кущі. Хлопці почали гасити вогонь. За цим заняттям і застав їх лісничий. Він допоміг загасити полум’я, але склав протоколу та відправив його до міліцейського відділку.Які подальші дії будуть міліції та чи будуть притягнені до відповідальності підлітки?

14. Розв’яжіть:

АХБ+В—Г=G—Д, де

А – максимальний термін адміністративного арешту;

Б—максимальний термін застосування такого адміністративного стягнення, як позбавлення спеціального права;

В – кількість адміністративних стягнень;

Г – кількість адміністративних стягнень, які призначаються виключно за рішенням суду;

Ѓ   – максимальна вартість суми крадіжки,яка визнається дрібною;

Д – загальний термін розгляду і вирішення звернень громадян.

15.Розв’яжіть:

А : Б + В : Г = (G+ Д) : Е + Є, де

А – максимальний загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні громадян;

Б – термін, протягом якого особа повинна сплатити адміністративний штраф;

В – максимальний відсоток відрахувань із заробітної плати при призначенні виправних робіт у адміністративному праві;

Г – загальна кількість форм звернень громадян;

Ѓ – мінімальний вік, з якого настає адміністративна відповідальність;

Д – строк, протягом якого накладається стягнення за скоєне адміністративне правопорушення;

Е – максимальний загальний термін адміністративного затримання;

Є – термін, на який призначається таке адміністративне стягнення, як виправні роботи.

 

Тема № 4.  КримінальнеправоУкраїни.

Задачі:

1.                                                                                         Громадянин України Сірко скоїв злочин у літаку в повітряному просторі Росії, що летів рейсом Київ – Москва. Літак належав українській авіакомпанії. За законами якої країни нестиме відповідальність Сірко?

2.                                                                                         Ввечері, будучи напідпитку, Олег зустрів на вулиці Тамару. Поспілкувавшись із нею декілька хвилин, він раптом накинувся на неї і хотів її зґвалтувати, але вона вирвалася і втекла. Розлючений невдачею Олег попрямував до набережної у пошуках нової жертви. Незабаром він побачив 16-річну Жанну, яка поверталася з кінотеатру додому. На цей раз зґвалтування йому вдалося. Кваліфікуйте дії Олега.

3.                                                                                         Пташник смалив забиту свиню паяльною лампою. Коли йому принесли телеграму, він пішов до воріт. Залишена ним лампа перекинулася, її полум’я охопило каністру з бензином, від вибуху загорівся хлів, а від нього – сусідська хата. Це завдало її власнику збитків на суму 8 тис. грн.

Чи є дії Пташника злочином? Чи нестиме він відповідальність?

4.                                                                                         Мисливець Заєць недбало зберігав удома рушницю. Вона висіла на стіні у кімнаті , яку Заєць незавжди замикав. Одного разу, коли господаря не було вдома, сусідський 15- річний Мишко увійшов до кімнати, зняв рушницю і вийшов із нею у двір, де бігало багато дітей. Бажаючи попустувати, і не знаючи, що рушниця заряджена, Мишко крикнув: « Стій, руки вгору» і натиск на гачок. Пролунав постріл, яким було вбито 6-річну дівчинку. Чи дії Зайця і Мишка злочинні?

5.                                                                                         Онищенко та Січов, перебуваючи у стані сп’яніння, спочатку ображали Куликова, а потім звалили з ніг і побили ногами, зламавши йому два ребра і ніс. Визначте склад злочину.

6.                                                                                         10 грудня Ігор отримав від Юрія за договором позику 10 тис. грн.., яку мав повернути 10 червня наступного року,  але не зміг. Юрій багато раз нагадував Ігорю про борг, а Ігор обіцяв, що поверне, але не повертав. Роздратований Юрій підстеріг Ігоря і вбив його. Слідчий кваліфікував дії Юрія як умисне вбивство з корисливих мотивів. Чи згодні ви з такою оцінкою?

7.                                                                                         З метою отримання спадщини Володимир умовив свого друга Степана за винагороду вбити його батьків і сестру. Володимир розробив план вбивства, надав Степану ніж і повідомив де в квартирі лежать гроші, які Степан повинен забрати після вбивства. Прибувши у квартиру батьків Володимира, він побачив лише сестру, яка відчинила йому двері. Степан її вбив, а батьків вирішив не чекати, забрав гроші і пішов із квартири. Кваліфікуйте дії Володимира і Степана. 

8.                                                                                         Група неповнолітніх поверталася із дискотеки додому. Коли вони проходили повз кладовища, 17-літній Кирило і 15-літній Микола, перебуваючи напідпитку, пошкодили два могильних пам’ятники і тут же були затримані сторожем. У своїх показаннях хлопці стверджували, що у стані  сп’яніння вони не розуміли, що роблять. Чи є дії хлопців злочинними?  Які міри можуть бути застосовані до них?

9.                                                                                         Чоловік Олени щодня приходив з роботи в нетверезому стані, ображав її, часто бив. Коли це відбулося чергового разу, Олена у стані сильного душевного  хвилювання  вдарила  чоловіка у груди ножем, яким чистила картоплю, від рани він помер. Олену обвинувачують в умисному вбивстві, вчиненому у стані сильного душевного хвилювання.  Яке рішення прийме суд?

10.                                                                                      Федір, повертаючись з роботи додому у стані сп’яніння, кілька раз намагався зупинити таксі, але ті бачили його стан і не зупинялися. Розлючений Федір розбив вітрину кіоску, кинув каменем у автобус, але промахнувся. На вимогу перехожого Петра припинити бешкетувати, Федір ударом кулака повалив його на землю і почав бити по голові ногами доти, поки той не помер. Кваліфікуйте дії Федора.

11.                                                                                      Коли раніше судимий Климов проник на територію складу, щоб викрасти апаратуру,-- його помітив сторож. Завязалася  бійка.Климову вдалося обеззброїти і зв’язати сторожа, засунути тому в рот кляп, від чого останній   помер. Визначте форму і вид вини  кожного злочину.

12.                                                                                      За заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження Артема було заарештовано 19 січня . При арешті у нього було вилучено паспорт. Слідчий Микола продав цей паспорт Глібові й сам вклеїв у нього фотографію Гліба. Користуючись цим паспортом, Гліб у декількох банках узяв кредит понад 50 тис. грн. Жодного кредиту він не повернув.  Кваліфікуйте дії слідчого Миколи і Гліба.

13.                                                                                      Семен під час ремонту балкону розмішував вапняний розчин у гумових рукавицях. Діти, що знаходилися за парканом на території школи, дражнили його. Щоб відігнати їх, він махнув рукою і вапняний розчин злетів з руки, при цьому потрапивши в око Андрія, спричинивши хімічний опік очей з ураженням роговиці. Визначте форму і вид вини  даного злочину.

14.                                                                                     Григорій, одружений з Марією, дізнався що до його дружини залицяється Антон. Він декілька раз попереджав Антона, Марія втікала від нього, але той говорив що закохався по самі вуха, а серцю не прикажеш. Тоді Григорій попросив свого друга, що займався дзюдо, відлупцювати  Антона, щоб той повалявся в лікарні. Пізно ввечері друг напав на Атона з дрючком і почав бити того по ногах. Але Антон зумів вчинити опір нападнику,  розлючений друг кількома ударами дрючка  в голову, позбавив Антона життя. Дайте юридичний аналіз ситуації.

15.                                                                                      Осипов вкрав на заводі три електромотори, перекинув через паркан. Після роботи він запропонував своєму знайомому Корнійчуку допомогти йому перенести додому ці мотори, той погодився. По дорозі вони зустріли  Симоненка і запропонували приєднатися до них. Через 10 хвилин їх затримали. Визначте ознаки та склад злочину. Вкажіть наслідки для кожного.

16.                                                                                     Катерина два роки зустрічалася з Остапом.  Коли Остап дізнався, що Катерина вагітна, залишив її. Пологи у Катерини почалися передчасно коли вона знаходилася у лісі. Дитина народилася мертвою, але Катерина цього не розуміла. Прагнучи позбутися небажаної дитини, вона викинула її у яму і закидала зверху камінням та сухим гіллям. Дайте юридичний аналіз ситуації.

17.                                                                                      Троє підлітків Андрій (14років), Сергій (15років) та Вадим (16років) у міському парку зупинили громадянина Шилова і забрали у нього годинника та гроші. Визначте ознаки та склад злочину.

18.                                                                                      Неповнолітні Олексій (16років) та Сергій (15 років) вночі у дворі будинку намагалися вчинити крадіжку ковпаків із автомобіля Комарова. Той, почувши шурхіт, вийшов на балкон із мисливською рушницею і двічі вистрелив у бік хлопців, наказавши підняти  їм руки. Хлопці почали проситися, але Комаров знову дві вистрелив у них, спричинивши їм тяжкі тілесні ушкодження. Як кваліфікувати дії Комарова?

19.                                                                                       Коваленко випереджав на вантажівці тролейбус, що зупинявся на зупинці. Раптом перед тролейбусом  на дорогу вибігла жінка з дитиною. В останню мить Коваленко звернув різко вліво і виїхав на зустрічну полосу, зіткнувшись з легковим автомобілем. Водій легковика отримав тяжкі тілесні ушкодження. Як вирішити справу?

20.                                                                                     Ганна ніяк не могла дочекатися смерті свого батька і стати спадкоємницею. Одного дня вона підсипала йому в чай отруту. Батько випив його і десь через півгодини сів за кермо власного автомобіля та поїхав на дачу. Але через 20 хвилин він не справився з керуванням  і вдарився об телеграфний стовп, що спричинило смерть. Як зясувалося пізніше, отрута не подіяла, бо строк її придатності давно закінчився. Дайте юридичний аналіз ситуації.

21.                                                                                      Василь та Петро посварилися через дівчину і вирішили іти на дуель. Для цього хлопці пішли в ліс. Вистрілили одночасно. Василь промахнувся, а Петро влучив. Василь загинув. Адвокат Петра вважає, що його підзахисний діяв у стані необхідної оборони. Чи згодні ви із цим твердженням?

22.                                                                                      20 лютого Олег скоїв шахрайство, заволодівши майном на суму 15 тис. грн., а 25 лютого скоїв грабіж, привласнивши майна на суму 2000 грн.

Кваліфікуйте дії Олега.

23.                                                                                     Юрій і Олексій ішли польовою дорогою, Юрій закурив і кинув сірника на узбіччя, раптом стався вибух і хлопців відкинуло на декілька метрів. Юрій не постраждав, а Олексія вдарило дном бочки, що розірвалася із залишками бензину, як з’ясувалося пізніше  і йому було заподіяно тяжкі тілесні  ушкодження. Кваліфікуйте дії Юрія.

24.                                                                                      Богдан із ревнощів завдав кілька ударів ногою своїй дружині, внаслідок чого вона померла. Своєї вини не признає. Як суд буде кваліфікувати його дії?

25.                                                                                      Леопольд скоїв умисне вбивство катерини наїї прохання, оскільки вона дуже страждала у зв’язку з невиліковною хворобою. На другий день, під час сварки з дружиною, він убив її, бо запідозрив  у зраді. Як саме кваліфікували його дії слідчий та прокурор? Яке рішення повинен прийняти суд?

26.                                                                                      П’ятеро молодиків пограбували офіс відомого бізнесмена, але коли вони хотіли переправити техніку у сусідню область і там її продати, міліція вийшла на їх слід і заарештувала  чотирьох із них. Серед них не було організатора крадіжки. Арештувалидвох виконавців, одного підбурювача та підсобника, які і видали організатора крадіжки.  Дайте  юридичну оцінку ситуації.

27.                                                                                       25-річнийАнтон умовив 15-річного Кирила пограбувати шкільну майстерню. Антон порадив Кирилові викрасти ключі у вчителя, що той і зробив. Але злякався і повернув ключі вчителю, заявивши, що знайшов їх. Кваліфікуйте дії хлопців.

28.                                                                                     Розвяжіть:

( А –Б + В) : Г = Ѓ – Д, коли:

А – вік, з якого до особи не застосовується таке покарання, як довічне позбавлення волі;

Б – розмір мінімального штрафу у кримінальному праві ( кількість неоподатковуваних мінімумів);

В – максимальний термін обмеження волі;

Г – кількість видів злочинів за ступенем важкості;

Ѓ – вік, з якого застосовується таке покарання, як виправні роботи;

Д – кількість кримінальних покарань, які застосовуються до неповнолітніх.

29.                                                                                     Розвяжіть:

А х Б – ( В х Г –Ѓ х Д ) = Е, коли:

А – мінімальна кількість годин громадських робіт для неповнолітніх;

Б – вік з якого направляють неповнолітніх до загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації;

В – вік з якого до неповнолітнього може бути покладено обовязок відшкодувати заподіяні збитки як вид примусових заходів виховного характеру;

Г – максимальний строк кримінального арешту;

Ѓ – кількість змішаних покарань у Кримінальному кодексі України;

Д – максимальний термін позбавлення волі для неповнолітніх;

Е – максимальна кількість годин громадських робіт.

30.                                                                                     Розвяжіть:

А + Б = ( В + Г ) х Ѓ , коли:

А – максимальний термін кримінального арешту для неповнолітніх;

Б – позбавлення волі призначається на термін до…;

В – кількість видів кримінальних покарань;

Г – кількість обставин, що виключають злочинність діяння у кримінальному праві;

Ѓ --- мінімальна кількість осіб у злочинній організації.

 

МОДУЛЬ 3. ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ.

Тема 1. Цивільнеправо – важливагалузьправаУкраїни.

Задачі:

1.Громадянин Шевченко та громадянин Сичов уклали договір  купівлі- продажу, за яким громадянин Шевченко продав громадянинові Сичову автомобіль . Визначте елементи складу правовідносин по цивільному праву.

2. Громадянка Огарьова звернулася до нотаріуса що її онук (15 років) хоче купити квартиру. Що відповість їй нотаріус? Чи має він на це право? Чому?

3. Неповнолітня Оксана (17 років) після одруження продала квартиру, що їй подарувала бабуся 5 років тому. І на ці гроші вирішила здійснити кругосвітню подорож із чоловіком. Батьки Оксани стали заперечувати продаж квартири без їхньої згоди і вимагали розірвання договору. Як же вирішиться ситуація?

4. Максим ( 17років, навчається заочно у коледжі, працює у приватній фірмі) продав моторолер, подарований батьками, бо йому не вистачало зароблених грошей для купівлі мотоцикла. Дайте оцінку дії  Максима. Чи буде визнано даний правочин дійсним?

5. 17-річна Марина навчається в аспірантурі, отримує підвищену стипендію. Коли  вона на отриману стипендію придбала модні джинси, то її батьки заявили, що вони їм не подобаються, що дочка не мала права їх сама купувати, бо вона ще неповнолітня. Поясніть, чи буде даний  правочин визнано  не дійсним?

6. Колі ( 16років), на подаровані гроші, купили магнітофон. Через декілька днів прийшов подарунок від дідуся, там теж був магнітофон. Тоді Коля один магнітофон поміняв на цифровий фотоапарат у Семена. Коли батьки Семена дізналися про цей обмін, то взявши магнітофон і гроші, які доплачував Коля, прийшли до батьків Колі, стали вимагати повернення їхньому синові фотоапарата.  Але Коля і його батьки відмовили їм. Як буде вирішено ситуацію?

7. 17-річний Дорошенко пошкодив мобільний телефон однокурсника. Визначте ознаки цивільного правопорушення. Яким чином буде відшкодовано збиток, якщо Дорошенко отримує стипендію?

8. За договором картонно-паперовий комбінат повинен був поставити 10 000 картонних ящиків для макаронної фабрики на 1 вересня. Але фабрика отримала лише  5 000 ящиків 10 вересня, а інші 5 000 – 2 жовтня, що призвело до зриву поставок продукції фабрикою. Чи нестиме цивільно-правову відповідальність комбінат?

9. Громадянин Шинкарьов на власному автомобілі зробив наїзд на громадянина Кисельова. До кримінальної відповідальності його не притягли, бо не знайшли складу злочину. Громадянин Кисельов звернувся до Шинкарьоваз вимогою  відшкодування збитків, той відмовив. Тоді потерпілий подав позов до суду. Яке рішення прийме суд?

10. Сім’я Сидоренків, їдучи на відпочинок, залишила сім’ї Никоненків аудіо- та відеотехніку, дозволивши користуватися нею. Коли Никоненки були на роботі, техніку викрали злодії. Чи нестимуть відповідальність Никоненки?

11. Неповнолітній  Олесі  (14років)  бабуся заповіла дачний будинок. У її батьків була однокімнатна квартира, тому вони на свій розсуд продали будинок та квартиру і купили  двокімнатну   квартиру. Вирішіть, чи є дії батьків законними?

12. 16-річному Олексію на день народження батьки подарували  спортивний велосипед, на якому він катався з друзями. Через рік, за згодою батьків, Олексій продав велосипеда своєму товаришеві Макарові. Чи буде даний договір визнано дійсним? В яких діях Олексія знайшли відображення його права як власника ( право володіння, користування, розпорядження)?

13. Визначте право володіння, користування та розпорядження у наступних ситуаціях:

·                                         Отримання будинку у спадщину;

·                                         Керування автомобілем за довіреністю;

·                                         Купівля магнітофону за дешевою ціною у наркомана;

·                                         Здача складу в оренду;

·                                         Передача майна у користування;

·                                         Знищення художником власної картини;

·                                         Скупка краденого;

·                                         Продаж квартири власником.

1.      Проїджаючи  повз дитячий майданчик на автомобілі,  Лісновраптом побачив, що на дорогу вибіг хлопчина за  м’ячем. Щоб врятувати йому життя, він різко звернув вправо і, виїхавши на тротуар, пошкодив паркан та ворота приватного будинку. Як вирішити ситуацію?

2.      Дев’ятикласник  Мишко  вигулював собаку поблизу дороги, спустив її з повідка, вона вибігла на дорогу,  де назустріч мчав автомобіль. Водій різко затормозив,  але собака врізалась в автомобіль і пошкодила бампер, решітку радіатора, крило та фару. Собака отримала численні  ушкодження та перелом передніх лап. У відповідь на вимогу водія відшкодувати збитки батьки хлопця заявили:  « А хто нам відшкодовуватиме витрати на лікування собаки»?  Як буде вирішено ситуацію?

3.      У громадянина Десятника є дружина, її дочка від першого шлюбу, яку Десятник удочерив, син, мати, брат. Як буде розділено майно в разі його смерті, якщо не буде заповіту?  Хто та яку частину отримає спадку?

4.      Після загибелі в автокатастрофі подружжя Остапових на їхнє майно претендують: син ( 21рік), донька ( 17років), рідний брат померлого, мати померлої, громадянин Третяк ( 79років, якого утримував померлий 8років).Хто із перерахованих осіб отримає частину спадку?

5.       Громадянин Сіренко усе своє майно заповів рідному братові. Його дружина  (48років, працює бухгалтером),син (28років, працює водієм), донька  (17років навчається у ВУЗІ), мати (71рік, пенсіонерка) в якості спадкоємців у заповіті названі не були. Дружина подала позов до суду,  де висунула свої претензії на частину майна. Яке рішення прийме суд? Чому?

6.      За заповітом, складеним перед смертю, Катерина усе своє майно  заповіла рідній сестрі. ЇЇ двоюрідна сестра – інвалід, яку Катерина утримувала 10 років, вважає, що і вона має право на спадок. Також свої претензії виказують чоловік померлої ( 56років) та двоє неповнолітніх дітей, що звернулися до юридичної консультації. Яку відповідь вони отримають?

7.      Громадянин  Ігнатченко своє майно за заповітом заповів усім своїм родичам у рівних частинах: дружині, двом синам, двоюрідному брату,рідній сестрі та матері. Проте заповіт визнали не дійсним, оскільки Ігнатченко хворів на епілепсію (хронічне психічне захворювання). Як буде вирішено долю спадку?

8.      Громадянин Семашко своє майно заповів двом двоюрідним братам, єдиним родичам. Через 4 місяці після смерті Семашко, помер старший двоюрідний брат, у якого залишились дружина з повнолітньою дочкою.

Дружина старшого брата вважає, що його частина спадщини повинна належати їй з дочкою, а інший брат вважає, що все майно повинно перейти йому.Як вирішити ситуацію?

9.      Рибалко проживав разом  із дружиною, дочкою та сином. Син не одружений, а донька одружена і в неї троє дітей. Після смерті Рибалка не залишилося  заповіту. Як буде вирішено долю майна померлого, якщо донька померла за два місяці до смерті батька?

10.  Громадянин Коваленко знімав квартиру  у свого знайомого, спочатку платив комунальні послуги, а потім запиячив і перестав платити, пошкодили двері  та кухонні  меблі. Чи може  знайомий заставити його все повернути, відремонтувати та виселити із власної квартири. Вирішіть ситуацію.

11.  У 3-х кімнатній квартирі проживали чоловік, дружина та їх син і донька. Але сталося так що чоловік втратив роботу, не знайшовши нової, став потроху пиячити, а потім і зовсім став алкоголіком. Він часто цупив з дому речі та продавав . Коли дружина звернулася до міліції по допомогу, то він заявив, що квартира його і що він, що хоче те і робить в ній. Поясніть, яке право кожного із членів сім’ї на володіння, користування та розпорядження квартирою, якщо квартиру чоловік отримував на повний склад сім’ї.

25. Розвяжіть:

А : ( Б х В ) – Г = Ѓ + Д, коли:

А –правочин повинен обов’язково укладатися у письмовій формі між фізичними особами на суму, що перевищує  …грн.;

Б – кількість видів юридичних фактів в залежності від волі суб’єкта;

В – кількість видів дієздатності у цивільному праві в залежності від обсягу;

Г – вік, з якого настає неповна дієздатність;

Ѓ – мінімальний вік, з якого неповнолітній несе цивільно-правову відповідальність;

Д – кількість книг, з яких складається Цивільний кодекс України.

26.Розвяжіть:

( А+ Б ) х В = Г + Ѓ + Д, коли:

А – вік, з якого настає повна дієздатність;

Б – кількість видів спільної власності;

В – кількість черг спадкоємців;

Г – термін, протягом якого після смерті автора охороняються майнові права;

Ѓ – вік, з якого особа набуває повної дієздатності, якщо вона бажає займатися підприємницькою діяльністю;

Д – вік, до якого особа вважається частково дієздатною.

            Тема2. Особливості сімейного права в Україні

Задачі:

1.                                                                                         Олександра ( 18років) вагітна. За словами дівчини, батьком дитини є її  знайомий Микола (22роки) , який заперечує батьківство. Олександра бажає одружитися із Миколою, а хлопець не лише не бажає одружуватися, а й відмовляється від утримання дитини у випадку її народження. Як буде вирішено ситуацію?

2.                                                                                         Тетяна та Юрій збираються одружитися. Мати Тетяни є двоюрідною сестрою батькові Юрія. У державному органі реєстрації актів цивільного стану хлопцеві та дівчині заявили, що вони не мають права одружуватися. Чи правильно поступили   працівники державного органу реєстрації актів  цивільного стану?

3.                                                                                         Антон та Олена вирішили одружитися і подали заяву до державного органу реєстрації актів   цивільного стану. Оскільки Олена була єдиною дочкою у сім’ї, -- її батьки вирішили зайнятися організацією весілля. Вони замовили зал у кафе, купили Олені весільну сукню та поступово почали  запрошувати гостей. За тиждень до весілля Антон заявив Олені, що він не хоче офіційно одружуватися і запропонував жити спільно деякий час, щоб краще взнати один одного. Чи дії Антона правомірні? Чи може  Олена  примусити Антона одружитися? Батьки Олени вимагають у суді  відшкодування завданої  матеріальної та  моральної шкоди.Яке рішення прийме суд?

4.                                                                                         Світлана та Богдан вирішили під час одруження укласти  шлюбний договір. Вкажіть умови дійсності такого договору.

5.                                                                                         Визначте режим власності у подружжя:

а) дружина мала дачу до одруження;

б) чоловік отримав у спадок квартиру;

в) гроші на банківському рахунку чоловіка, відкритому у шлюбі (зароблені на будівництві дач);

г) квартира, куплена під час  подружнього життя   на гроші зароблені чоловіком і оформлена на його імя ( дружина у цей час не працювала);

Ѓ) золотий перстень з діамантом, куплений чоловіком  дружині;

д)премія дружини;

е) дружина до подружнього життя мала легковий автомобіль, який

під час шлюбу капітально відремонтували;

є) чоловік на отриману страховку придбав телевізор;

ж) чоловік і жінка фактично припинили  шлюбні відносини і, проживаючи окремо понад рік, придбали фотоапарат та швейну машинку;

з) на вимогу чоловіка рішенням суду було встановлено для подружжя режим окремого проживання, ачерез 3 дні дружина придбала меблі в їхню квартиру.

6.                                                                                         Сімнадцятирічний Мирослав закінчив школу і поступив  до університету на контрактну форму навчання. Хлопець стверджує, що його батьки зобов’язані платити за навчання, оскільки він є неповнолітнім. Як буде вирішено ситуацію?

7.                                                                                         Подружжя Калашникових проживало у власному будинку30 років і не робило ремонту, бо не було грошей. Вирішили продати  автомобіль, на який він заробив гроші в Італії. Зробили ремонт, а через рік потому, чоловік подав заяву до суду про розірвання шлюбу та розподіл майна, претендуючи  на ¾ будинку і майна. Яке рішення прийме суд?

8.                                                                                         Марія перебувала у шлюбі із Василем з 2000р. З 2003р. їх стосунки погіршилися і Марія почала зустрічатися із Віталієм. У березні Марія завагітніла, а потім розвелася з Василем. Після народження дитини суд присудив Василю сплачувати аліменти. Через 3 місяці Василю удалося опротестувати своє батьківство в суді і він став вимагати від Марії повернення аліментів. Суд відмовив. Чи є рішення суду законним?

9.                                                                                          Чоловік та жінка розлучилися коли дочці було 5 років, а сину 4 роки. Чоловік участі у вихованні дітей не брав і аліментів не виплачував. Коли він пішов на пенсію, тяжко занедужав, пенсії на лікування не вистачало і він подав в суд позов до дочки (наукового співробітника) та сина (підприємця), щоб вони платили йому аліменти. Які рішення прийме суд?Який захист сімейних прав та інтересів слід обрати?

Ситуація1. Оксана і Олексій розлучилися, а 5-річний син за рішенням суду залишався з матір’ю, а Олексій повинен сплачувати аліменти. Через місяць після вступу рішення суду в силу Олексій забрав сина з дитсадка і виїхав з ним до своїх батьків у сусідню область.

Ситуація2. Одружений Анатолій зміг зареєструвати шлюб з Юлією.

Ситуація3. Батько 15-річного Дмитра постійно знущався над ним, примушуючи його жебракувати.

10.                                                                                      15-річна Лаліта  вирішила взяти шлюб із 20-річним Михайлом. Рішенням  суду їй було надано право на шлюб. Але через декілька днів вони посварилися, і вже через 2 місяці вона забажала вийти за Антона. Але у ДОРАЦСІ їхній шлюб зареєструвати відмовилися. Поясніть, чому?

11.                                                                                     Який принцип порушено при укладені шлюбу?

а) 20-річна Світлана, яка була вагітна від Івана, заявила йому, що накладе на себе руки, якщо той не візьме з нею шлюб. Шлюб між ними зареєстрували.

б) 29-річна Надія, зневірившись  у невдачах щодо влаштування особистого життя, погодилась на пропозицію 50-річного Федора взяти з ним шлюб. Що ви скажете  щодо віку?

12.                                                                                     10 липня 2007 року Зінаїда та Славко зареєстрували шлюб. Через 6 місяців Зінаїда дізналася, що Славко одружений, вони посварилися і він повернувся до дружини. Через 5 місяців Зінаїда народила дитину, кого вона зареєструє батьком?

13.                                                                                      Ксенія, що перебувала в шлюбі з Костею, вирішила штучно перервати вагітність, незважаючи на заперечення чоловіка. Дайте  оцінку ситуації.

14.                                                                                      Інні на весіллі подруга подарувала столовий сервіз, а Семену його друг – велосипед. При розлученні  Інна стала претендувати на частину велосипеда, а Семен – на половину сервізу. Вирішіть їх спір.

15.                                                                                      Перебуваючи у шлюбі, Діана та Павло придбали декілька дорогих каблучок. Діана ніколи їх не носила, бо вони з чоловіком тримали їх для накопичення капіталу. При розлучені Діана претендувала на них, мотивуючи тим, що це жіночі прикраси, а Павло доводив що це спільний капітал. Яке рішення прийме суд?

16.                                                                                      Жанна продала автомобіль «Ауді», який вона отримала у спадщину, за 20 тис. грн. Ці гроші та ще 40 тис. грн. були використані  при покупці нового автомобіля «Сенс». Чиєю власністю буде автомобіль?

17.                                                                                      За час шлюбу Ірина та Роман придбали житловий будинок, який зареєстрували на ім’я Ірини. Після смерті Романа у нього залишилися дружина, донька та син. Незабаром померла і Ірина. Заповіту складено не було. Син весь час проживав з матір’ю, а дочка ще за життя батька – окремо. Заяву про прийняття спадщини ні син, ні дочка не подавали, як після смерті батька, так і після смерті матері. Хто успадкує будинок?

18.                                                                                      Настя взяла у борг від своєї сусідки 2500 грн. для купівлі пральної машини, який обіцяла повернути через півроку. Але через 3 місяці вона тяжко занедужала і потрапила на довгий час до лікарні. Чоловік Насті повертати борг відмовився, посилаючись на те, що Настя придбала річ без його відома і власних інтересах, оскільки лінувалася прати білизну вручну.Проаналізуйте ситуацію.

19.                                                                                     За час перебування у шлюбі Кирило і Аліса придбали легковий автомобіль, який оформили на Алісу, а за кермом завжди був Кирило. Після того, як було скоєно наїзд на пішохода, останній звернувся до Аліси,  як власника автомобіля,з вимогою про відшкодування шкоди, завданої його здоров’ю. Проаналізуйте ситуацію.

20.                                                                                      Після смерті дружини Валентин привів у свій будинок Галину, з якою прожив 8 років, але шлюб не зареєстрували.Після його смерті заповіту не залишилося. Дочка Валентина поставила вимогу Галині, щоб та виселялася з будинку. А Галина вважає, що є вдовою Валентина і тому має право на спадщину як спадкоємець першої черги. Хто правий у цій ситуації?

21.                                                                                      Олексій, перебуваючи у шлюбі із Іриною, часто пиячив, виганяв її та дітей з дому, інколи влаштовував бійки. Одного разу п’яним потрапив під  колеса автомобіля і став інвалідом II групи. Чи має Олексій право на утримання від  дружини, чи дітей після досягнення ними повноліття?

22.                                                                                      Перебуваючи у стані сп’яніння, Вадим заподіяв каліцтво дружині, внаслідок чого вона стала інвалідом II групи. Інвалідна її пенсія була нижчою, ніж її зарплата. Тому вона поставила Вадимові вимогу про відшкодування втраченого доходу та про сплату аліментів. Вадим запропонував дружині вибрати щось одне. Якрозв’язати цю ситуацію?

23.                                                                                     До одруження прізвище нареченої було Коваленко-Шевельова, а нареченого  Кожевніков. Запропонуйте  усі  можливі варіанти прізвища для чоловіка  і дружини.

24.                                                                                      Євген, подаючи заяву про реєстрацію шлюбу до ДОРАЦСу з Лесею, приховав від неї свою судимість, наявність позашлюбної дочки і незадовільне не матеріальне становище. Леся про все це дізналася через місяць після весілля і звернулася до суду про визнання шлюбу не дійсним. Чи задовольнить суд її позов?

25.                                                                                      Георгій, який перебував у зареєстрованому шлюбі з Наталією, знайшов можливість зареєструвати шлюб ще й з Діаною. Відповідно до ч.I ст. 39 СК, його другий шлюб є недійсним. Але для анулювання актового запису про шлюб потрібні певні підстави. Які саме?

26.                                                                                      Тамара і Андрій перебували у шлюбі 10 років , мали двох дітей. Коли вони розлучилися , то виявилося, що Тамаравагітна третьою дитиною, яку  і народила майже за 6 місяців потому. Старші діти залишилися з матір’ю, а Андрію присудили виплачувати аліменти. По народжені третьої дитини, Тамара звернулася до суду про те, щоб чоловік виплачував і на третю дитину. Проти виступила нова дружина Андрія. Як суд вирішить справу? Яку частину  аліментів виплачував Андрій на двох дітей? І чи буде він виплачувати на третю дитину?

27.                                                                                      Коли батьки розлучилися, 14-річна Марина залишилася з матір’ю, а через рік переїхала до батька, бо він краще став заробляти. Коли через 5 місяців у нього справи погіршилися, а тут ще прийшов лист про не сплату аліментів, то він не знав що робити. Як потрібно було вирішити ситуацію? 

28.                                                                                      Розв’яжіть:

А – Б + В = Г + Ѓ, де:

А – шлюбний вік чоловіка;

Б – мінімальна різниця у віці, яка повинна бути між усиновлювачемтаусиновлюваним;

В – вік, до досягнення якого над неповнолітнім встановлюється опіка;

Г – вік, до досягнення якого особа визнається малолітньою;

Ѓ – мінімальний термін засудження до позбавлення волі одного із подружжя, який надає право іншому розірвати шлюб на підставі лише заяви.

29 . Розв’яжіть:

( А + Б + В ) х Г – Ѓ = Д,  де:

А – шлюбний вік жінок;

Б – вік, з якого над неповнолітнім встановлюється піклування;

В – кількість умов, дотримання яких – необхідне для вступу у шлюб;

Г – термін, через який реєструється шлюб після подання заяви до органу реєстрації актів цивільного стану;

Ѓ – вік, з якого береться до уваги думка дитини, щодо подальшого її місця проживання при розлученні батьків;

Д – граничний вік, до якого батьки повинні утримувати своїх дітей у випадку, якщо діти навчаються у вищих навчальних закладах.30. Розв’яжіть:

( А + Б ) : В = Г : Ѓ – Д, де:

А – мінімальний вік, з якого особа може вступати у шлюб за дозволом  (рішенням) суду;

Б – мінімальна кількість місяців після спливу яких дитина, народжена дружиною, не вважатиметься такою, що походить від чоловіка після встановлення між ними судом режиму окремого проживання;

В – кількість підстав, передбачених законодавством для створення сімї;

Г – вік, з якого особа вважається неповнолітньою;

Ѓ – кількість підстав припинення шлюбу;

Д – термін, протягом якого повинна бути зареєстрована новонароджена дитина.

                    

       Тема 3. Основи трудового права

Задачі:

1.Визначте чи є правомірною відмова у прийняті на роботу у зазначених  ситуаціях:

а) 16 – літнього Анатолія на тій підставі, що у нього немає письмового дозволу одного із батьків;

б) 17-літнюього Олексія забійником у шахту;

в) 28 –літню Катерину начальником цеху, на тій підставі,   що вона є членом політичної партії?

2.При прийняті на роботу водієм громадянина Шклярова для укладення трудового договору власник приватного підприємства вимагає від нього такі документи:

1) паспорт;2) військовий квиток;3) довідку про склад сімї;4) медичну довідку.

Які норми трудового законодавства дотримані, не дотримані, порушені?

3.Поясніть, де порушено законодавство:

а) 16 – річний Олег влаштувався на завод робітником, йому призначили  3 місяці випробувальний термін;

б) Симонов звільнився із Збройних Сил України і влаштувався на роботу на фірму, де його взяли із випробувальним терміном 1 місяць;

в) Інженер Сапунов перевівся із металургійного комбінатум.Єнакієво  на металургійний завод  м. Дніпропетровська, де його взяли із випробувальним терміном 6 місяців;

г) Випробувальний термін 3 місяці призначили для лікаря-хірурга Стоматологічного центру.

4. Медсестра Марія поскаржилась у профспілковий комітет на Головного лікаря, що той переводить її із хірургічного відділення до терапії, а вона не згодна, бо в хірургії вона відпрацювала уже 10 років. Що відповість їй профспілковий комітет?

5. Радист Михайлов вирішив перейти із одного Центру до іншого, мотивуючи тим, що йому буде ближче їздити на роботу. За 2 неділі написав заяву, яку підписав директор. Але в останній день він дізнався, що на те місце уже взяли працівника. Тоді Михайлов заявив директору, що він звільнятися не буде. На що директор сказав, що він уже взяв радиста на його місце і порадив Михайлову забирати трудову книжку.Як треба розв’язати ситуацію?

6.Слюсарю 6-го розряду начальник заявив, що переводить його в інший цех на посаду слюсаря 4-го  розряду, бо там травмувався слюсар і вочевидь буде довго лікуватися. Слюсар поцікавився яка в нього буде зарплата, на що начальник відповів, що, звичайно, зменшиться. Тоді слюсар  написав скаргу до профспілкового комітету і директора заводу. Як буде вирішено справу?

7. 25-річну Ксенію взяли на посаду бухгалтера із випробувальним терміном 3 місяці. Але у неї через місяць занедужала 3-х річна донька і вона пішла на лікарняний. Коли Ксенія зявилася на роботі, то директор заявив, що звільняє її, бо у неї мала дитина і йому не потрібні такі працівники. Ксенія звернулася до суду. Як вирішиться її справа?

8. Визначте чи має право роботодавець звільняти робітника за власною ініціативою у зазначених ситуаціях:

а) У результаті реорганізації підприємства;

б) у результаті відсутності працівника на роботі 2 години без поважних причин;

в) Через крадіжку сировини (є вирок суду);

г) Комірник  Білоусов хворів 3 місяці, вийшов на роботу, а через 10 днів знову захворів;

Ѓ) Проти працівника порушено кримінальну справу за крадіжки у великому  розмірі.

9. Прокоментуйте зміст фрагменту із колективного договору одного      із заводів: Завод працює 5-ть днів на тиждень. Робочий день триває із 8.00 до 20.00. , при цьому обідня перерва  установлюється із 12.00 до 14.00. дня. Робітники стали вимагати рішення профкому. Роз’ясніть ситуацію. 

10. Укажіть хто із перерахованих осіб має право на скорочений чи неповний робочий час:а) 16-літній токар;

б) 30-літній  лікар-терапевт;

в) 20-літня прибиральниця, що має 6-річну доньку;

г) 30-літня швачка, що доглядає за хворою матірю;

Ѓ) 28-річний шахтар, що працює у забої.

11. Щодо яких осіб порушено трудове законодавство:

Бригада працює позмінно ( Iзміна – з 8.00 до 16.00, а II з16 до 24.00), входять:

а) 25- літня Оксана;

б) 17- літній Кирило;

в) 27 літня Надія ( інвалід III групи);

г) 18- літній Семен, що навчається заочно у ВУЗі;

Ѓ) 30-літня Дарина,що має 3-х річну дитину.

12.Карина влаштувалася поваром у престижний ресторан, де їй пообіцяли високу зарплатню. Але коли вона почала працювати, то вияснилося що її робочий час був з 17.00 до03.00 ночі і працювати вона повинна 5 днів на тиждень. Коли вона запитала у директора чому порушується трудове законодавство щодо неї, то він відповів, що якщо її цей час не влаштовує, то він візьме на це місце десяток таких як вона. Проаналізуйте ситуацію.Які норми трудового законодавства порушив власник? Як у даній ситуації діяти Карині?

13. У зв’язку із простоєм заводу, робітників відправили у відпустки за власний рахунок на 2 місяці. Двоє робітників не погодилися і звернулися до суду, мотивуючи тим, що при укладені трудового договору такого пункту не було. Яке рішення прийме суд?

14.У громадянки Власенко чоловік інвалід I групи. Доглядати за ним немає кому, тому вона звернулася до директора із заявою про те, що їй потрібен неповний робочий день. Директор відповів, що він не може дозволити їй це скорочення, що треба виконувати план, а якщо їй так треба, то хай бере за свій рахунок час та і доглядає за чоловіком, а вони візьмуть на її місце іншу робітницю. Чи порушені права громадянки Власенко? Що ви порадите їй зробити, щоб вирішити вірно юридично ситуацію?

15. 17 – річний Влад   вирішив під час літніх канікул попрацювати у булочній  продавцем , поки хворітиме продавець ( її прооперували). Завмаг погодився, але при умові, що Влад буде працювати від 08.00 до18.00 з перервою на обід 30 хвилин. Які документи міг вимагати  завмаг від Влада? Та чи порушено норми трудового законодавства в даній ситуації?

16. За умовами трудового договору, укладеного із Ростиславом, якому щойно виповнилося 17 років, для нього встановлюється щоденно 8 годинний робочий день, 5 робочих днів на тиждень, випробувальний термін 1 місяць,  відпустка 26 днів і через 11 місяців. Поясніть, які норми трудового права були порушені при укладені трудового договору із Ростіславом?

17. Електрик  Шалімов працював на заводі і вирішив звільнитися 01 липня, але в останній день захворів , йому видали лікарняний, за який йому бухгалтер заплатила лише за 1 день, бо він же подав заяву про звільнення. Шалімов звернувся до профкому, але ті відмовили, мотивуючи тим, що є наказ по  заводу про його звільнення ще з15 червня. Поясніть де та як порушені права Шалімова.

18. Учителька української мови однієї із середніх шкіл  м. Полтави випадково дізналася, що їй не вірно виплачували за перевірку зошитів. Тоді вона написала заяву, де просила зробити перерахунок. Але в бухгалтерії їй відмовили, мотивуючи строком давності. Що порадити ви їй?

19. Електрик Іванов загинув на роботі через несправну електромережу.У нього залишилася дружина та 7-річна донька. Слідчий загрожував директору ув’язненням. Як можна вийти із цієї ситуації по закону?

20.Економіст Мелешко влаштувалася на роботу на завод терміном на 3 роки ( на місце економіста Сидоренко, що перебувала у декретній відпустці). Але Сидоренко вирішила вийти на роботу через 2 роки. Директор їй заявив, що на її місці працює інша особа і він ще 1рік не може її взяти на роботу. Остання звернулася до прокуратури. Як прокуратура вирішить справу? Які та чиї права тут було порушено?

21.Розв’яжіть:

( А : Б + В + 2 ) : Г = Ѓ – Д. коли:

А – тривалістьробочого часу на тиждень у осіб, зайнятих на шкідливих роботах;

Б – максимальний термін випробовування для інженера;

В – час, що вважається у трудовому законодавстві початком нічного робочого часу;

Г – максимальний час з моменту скоєння дисциплінарного правопорушення, протягом якого накладається дисциплінарне стягнення;

Ѓ – термін, протягом якого КТС повинна розглянути скаргу робітника;

Д – термін нез’явлення на роботі робітника внаслідок тимчасової непрацездатності, понад який роботодавець має право його звільнити.

22. Розв’яжіть:

( А – Б ) – В + Г = Ѓ, коли:

А – максимальна загальна тривалість щорічної та додаткової відпусток;

Б – мінімальна тривалість щотижневого безперервного відпочинку;

В – термін, не рідше якого повинна виплачуватися заробітна плата;

Г – кількість видів дисциплінарних  стягнень;

Ѓ – кількість видів трудових договорів за строками.

23. Розв’яжіть:

( А : Б ) + В + Г = Ѓ, коли:

А – мінімальна обідня перерва;

Б – термін, протягом якого виписується трудова книжка при першому працевлаштуванні;

В – мінімальна  щорічна відпустка;

Г – максимальний термін переведення на іншу роботу у випадку аварії;

Ѓ – мінімальна відпустка для неповнолітніх.

24. Розв’яжіть:

( А + Б ) – В + Г = Ѓ х Д + Е – 2, коли:

А – максимальний час з моменту виявлення керівником дисциплінарного правопорушення протягом якого накладається дисциплінарне стягнення;Б – кількість святкових днів за трудовим законодавством;

В – час, за який надається обідня перерва;Г – мінімальна щорічна відпустка;

Ѓ – вік, з якого допускається прийом   на роботу неповнолітніх за згодою одного із батьків;

Д – максимальна обідня перерва;

Е –максимальний термін випробовування для робітників.

25. Розвяжіть:

( А – Б х В ) – Г = Ѓ : Д + ( Е – Є ), коли:

А – нормальна тривалість робочого часу;

Б – час, що вважається у трудовому законодавстві закінченням нічного робочого часу;В – кількість видів матеріальної відповідальності;

Г – кількість основних видів відпусток за трудовим законодавством;

Ѓ – тривалість робочого часу, що повинна встановлюватися для 17-літнього юнака;

Д – кількість неробочих днів за трудовим законодавством;

Е – мінімальний термін, через який робітник має право на щорічну відпустку в перший рік роботи;

Є – термін з дня одержання згоди профспілки, протягом якого роботодавець має право звільнити працівника.

 

11.ПИТАННЯ  ДЛЯ  ПІДСУМКОВОГО  КОНТРОЛЮ

Модуль № 1.Основи теорії  держави  та  права України 

1.                                                                                      Дайте визначення  «держава», коли  виникла,  які  її  ознаки. Коли  виникла  держава  Україна?

2.                                                                                      Назвіть  та  розкрийте  сутність  теорій  походження  держави.

3.                                                                                      Поясніть  сутність  типів  держави.

4.                                                                                      Розкрийте  сутність  форми  держави.  Поясніть на  прикладі  української  держави.

5.                                                                                      Назвіть  та  поясніть  функції  держави.

6.                                                                                      Які  державні  утворення  існували  раніше  на  території  сучасної  України?

7.                                                                                      Дайте  визначення  «права»  та  поясніть  основні  види  соціальних  норм.

8.                                                                                      Назвіть  ознаки  права  та  як  право повязане  з  мораллю?

9.                                                                                      Які  основні  функції  права  та  види  форм  (джерел)  права.

10.                                                                                   Нормативно-правові  акти  та  їх  систематизація.

11.                                                                                   Назвіть  структурні  елементи  системи  права  та  поясніть  їх.

12.                                                                                   Правовідносини.  Їх  види,  субєкти, обєкти та зміст.

13.                                                                                   Що  таке  правопорядок  та  правопорушення  і  його  ознаки.

14.                                                                                  Правопорушення, його склад та види. Ознаки  юридичної  відповідальності.

Модуль № 2. Основні галузі публічного права України

1.Історія  розвитку  української  Конституції.  Як  ви  розумієте  термін  «Конституція»?  Структура  Конституції  України.       

2.Назвіть  та  поясніть  конституційні  принципи  держави.

3.Як ви   розумієте  «правова  держава»  та  «громадянське  суспільство»?

Що  про  це  записано  в  Конституції  України?

4.Як  ви  розумієте  «громадянство»  та  хто  є  громадянами  України,  як                                                           можна  набути  громадянство  і  лишитися  його?

5.Назвіть  групи  прав  громадян  за  Конституцією  та  визначте  статті  де  вони  зафіксовані.

6. Як  Конституція  України  закріпляє  принципи  прав  та  обов’язків?  Назвіть  статті  про  обов’язки  громадян  України.

7.Поясніть принцип безпосередньої демократії за ст.69  Конституції  України.

8.Як  ви розумієте  термін  « виборча  система»,  принципи  виборчого  права.  Коли  відбулися  останні  вибори  в  Україні?

9.Розкажіть про систему виборів Президента України, Верховної  Ради та місцевих органів влади.

10. Верховна Рада України – законодавчий орган влади.

11. Доведіть, що Кабінет міністрів України є управлінський орган влади.

12. Розкажіть про судову систему України.

13. Яка  роль Верховного  суду України та Ради юстиції?

14. Дайте характеристику Конституційного суду  України. 

15.Місцеве   самоврядування: його  система, принципи і повноваження.

16.Які відносини регулює фінансове  право?

17.Як створюється і виконується бюджет.

18.Види податків та їх призначення.

19. Які правові відносини регулює адміністративне право.

20. Кодекс про адміністративне правопорушення. Види адміністративних правопорушень.

21. Види адміністративної відповідальності. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності та органи, що регулюють ці справи.

22.Джерела, завдання і принципи кримінального права.

23. Злочин та його види,елементи  складу злочину.

24.Що Кримінальний кодекс називає співучастю у злочині?

25.Коли і як настає кримінальна відповідальність?

26. Що таке покарання і яка його мета та види.

27.Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Модуль № 3. Основи приватного права України

1.Поняття цивільного права, який склад цивільних правовідносин?

2.Що розуміють під цивільною правоздатністю та дієздатністю?3.Право власності. Якими способами його можна набути і припинити його дію?

4.Які договори регулює цивільне законодавство?

5.Що таке спадкування та як успадкувати майно?

6. Способи захисту прав на підставі відповідальності  в цивільному  праві.

7. Дайте  характеристику житлового права.

8. Особливості сімейного  права. Укладення і припинення шлюбу.

9. Права та обов’язки подружжя, батьків і дітей.

10.Влаштування дітей позбавлених батьківського піклування.

11. Які відносини  регулює трудове право. Зміст колективного і трудового договорів.

12. Підстави та порядок припинення трудового договору.

13.Як трудове законодавство регулює робочий час і час відпочинку.

14. Трудове законодавство про працю та відпочинок неповнолітніх та жінок.

15.Види зарплати в Україні.

16. Трудові спори на робочих місцях та як вони вирішуються.

17. Як може звільнитися працівник по своїй ініціативі.

18. Як можна звільнити працівника по ініціативі роботодавця.

 

12.КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

 

Тема

Кількість годин відведених на:

 

Лекції

Семі- нари

С.Р.С.

П.Р.

Дата

 

Модуль №1. Основи теорії держави  та   публічного права України

 

Тема 1. Основи теорії держави

1

 

 

 

 

Тема2. Основи теорії права та правовідносин

2

1

 

 

 

Модульна контрольна робота № 1

Модуль 2. Основні галузі публічного права України

Тема 1.Конституційне право України

 

 

 

 

3

 

1

 

 

2

 

 

 

 

2

 

Тема 2. Фінансове право України

2

1

 

 

 

Тема 3. Адміністративне право – основоположна галузь права України

2

 

 

1

 

Тема 4..Кримінальне право України

2

2

 

2

 

Модульнаконтрольна робота №2.  

 

2

 

 

 

Всього годин за модулем № 1 і № 2.

12

9

28

5

 

Модуль № 3. Основи приватного права України

 

Тема1.Цивільне право – важлива галузь права України

2

1

 

2

 

Тема 2. ОсобливостісімейногоправаУкраїни

1

1

 

1

 

Тема 3. Основи трудового права

3

1

 

2

 

Модульнаконтрольна робота № 2.

 

2

 

 

 

Всього годин за модулем  № 3

6

5

18

5

 

Іспит

 

2

 

 

 

Разом годин

18

16

46

10

 

 

13.РЕЙТИНГОВА  СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  З  ДИСЦИПЛІНИ

 

 

Модуль -1

 

 

Модуль– 2

 

Модуль -3

 

Сума

 

11

 

53

 

28

     Іспит – 8

         100

 

Рейтингова система з модулів

 

Модуль № 1 – 11 балів;

1.Семінарські заняття – по 1 х2 б., всього2 бали;

2.Самостійна робота студентів – 2 х 2 б, всього4бали;

3.Модульна контрольна робота № 1 –5 балів;

Мінімальна кількість балів за модулем – 6,6 бали;

Модуль № 2 – 53бали;

1.Семінарські заняття – по 3х 3 б., всього 9 балів;

2. Самостійна робота студентів –10 х 3 б., всього 30 балів;

3.Практичні заняття – 3 х 3 б., всього 9 балів;

4.Модульна контрольна робота №2 – 5 балів.

Мінімальна кількість балів за модулем – 31, 8 бали;

Модуль № 3  - 28 балів;

1.Семінарські заняття – по 3х 2 б., всього 6 балів;

2. Самостійна робота студентів –4 х 2 б., всього  8 балів;

3.Практичні заняття – 3 х 3 б., всього 9 балів;

4.Модульна контрольна робота №2 – 5 балів.

Мінімальна кількість балів за модулем – 16, 8 бали;

Іспит  – 8 балів.

Мінімальна кількість за іспит – 4,8 бала.

 

14.ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою ДВУФК

 

А

Відмінно

 

90-100

      В

С

 

Добре

Добре

 

82-89

74-81

 

D

E

 

                            Задовільно

Задовільно

 

64-73

60-63

FX

Незадовільно (з можливістю повторного складання)

35-59

F

Незадовільно, з обов’язковимповторнимвивченням дисципліни

0-34

15.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.П.М.Каркач, В.О.Головко, Д.І.Барановський, Б.М.Кузьмін, С.М.Іванов

«Основи правознавства України», Навчальний посібник, Харків, «Еспада», 2008р.

2.А.І.Беркач, С.Бичкова, А.Н.Колодій та ін. «Основи правознавства», Київ, «Правова єдність», 2008 р.

3. О.І.Пометун, Т.Ремех. Правознавство, Київ: Література ЛТД, 2010 р.

4.В.Журавський. Основи правознавства, Київ, Юридична думка, 2004 р.

5. Лекційний курс.

6. Плани семінарських занять.

7. Питання для самостійного опрацювання.

8. Питання для підсумкового контролю.

9. Завдання і задачі для практичних занять.

10. Модульні контрольні роботи.

11. Підсумкове тестування.

12. Варіанти комплексних робіт.

13. Рейтингова система оцінювання.

 

16.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна1.П.М.Каркач В.О.Головко, Д.І.Барановський, Б.М.Кузьмін, С.М.Іванов  «Основи правознавства України»,Навчальний посібник, Харків «Еспада», 2008 р.                  2.А.І.Беркач, С.Бичкова, А.Н.Колодій та ін.. «Основи правознавства», Київ, «Правова єдність», 2008 р.3.О.І.Пометун, Т.Ремех. Правознавство, Київ: література ЛТД, 2010 р.4.В. Журавський. Основи правознавства. Київ, Юридична думка, 2004 р.

Додаткова

1.Ю.Й.Вовк, С.М.Мазей, Ю.В. Буган. Конституція України, навчальний курс,  Тернопіль,1996 р.

2. А. М.Колодій. ,А.Ю Олійник. Основи держави та права. Навчальний посібник. Київ, Либідь, 1997 р.

3.В.В. Комаров. Основыгосударства и права. Учебноепособие. Харьков, 1997г.

4.А. М.Колодій, В. В. Копейчиков, С.Л. Лисенков, В. В. Медведчук. Основи Конституційного ладу  України. Навчальний посібник. Київ, Либідь, 1997 р

5.В. В. Копейчиков. Правознавство. Навчальний посібник. Київ, Юрінком Інтер, 1999                                                                                                                                                   6.С. В. Лінецький. Основи правознавства. Навчальний посібник, Київ, «А.С.К.» 2000

7.С.В. Ківалов, М. П.Орзіх  Основи правознавства. Навчальний посібник, Київ, Знання, 2001 р.

8.П.С.Савчук, Ю.П.Самойленко. Основи правознавства. Посібник для абітурієнтів, Київ, «А.С.К», 2002 р.

9.С.Б.Гавриш, В.Л.Сутковий, Т.М.Філіпенко Правознавство. Київ, «Генеза», 2010 р.

10. Конституція України, ОАО «Дніпрокнига», 1996 р.; Харків, «Фоліо», 2005

11. Кодекси по галузях права.                                                                                                                    

17.   ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1.Навчальний посібник «Основи правознавства», ч.I, Дніпропетровськ, 2012р.

2.Навчальний посібник «Основи правознавства», ч.II, Дніпропетровськ, 2012 р.

3.Лекційний курс.

4. Плани семінарських занять.                                                                                                                        5. Питання для самостійного опрацювання.

6. Питання для підсумкового контролю.

7.Завдання і задачі для практичних занять.

8. Модульні контрольні роботи.

9. Підсумкове тестування.

10. Варіанти комплексних робіт.

11. Рейтингова система оцінювання.

                                              

Примітка.Програманавчальноїдисципліни визначає місце і значення навчальної дисципліни, її загальний зміст та вимоги до знань і вмінь. Програма є складовою стандарту вищої освіти навчального закладу.

1.                                                                                      Програма навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-професійної програми.

2.                                                                                      Форма призначена для складання робочої програми навчальної дисципліни.

3.                                                                                      Формат бланка А4 (210 х 297 мм).

Примітка.Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого начального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.

1.                                                                                      Розробляється викладачем. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні циклової комісії, підписується головою циклової комісії і затверджується заступником директора вищого навчального закладу з навчальної роботи.

2.                                                                                      Формат бланка А4 (210 х 297 мм).

 
< Попередня   Наступна >