Наша гордість

Image

Андрій Говоров завоював золоту нагороду на чемпіонаті Європи з водних видів спорту,  який розпочався у Лондоні. 

Детальніше...
 
 
Оксана Баюл - перша олімпійська чемпіонка Незалежної України
 
Оксана Баюл - перша олімпійська чемпіонка Незалежної України 
Детальніше...
 
 
Майстер спорту України міжнародного классу.Чемпіон та рекордсмен Європи з плавання серед юніорів.
 
Говоров Андрій - Трьоразовий чемпіон та рекордсмен Європи серед Юнiopiв
Майстер спорту Украіни міжнародного класу
Член національноі збірної   України з плавання.
 
 
Детальніше...
 
 
Нестеренко Микита - 6-ти разовий рекордсмен світу з метання диску, член національної збірної команди України
 
НЕСТЕРЕНКО МИКИТА
майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики,чемпіон світу серед юнаків, переможець молодіжного кубку Європи 2011 року

Детальніше...
 
 
Переможець юнацького Європейського фестивалю та всесвітній гімназіаді в метанні диску . Майстер спорту України.
 
Клочко Вікторія - Студентка ІІ курсу училища, чемпіонка Європейського   юнацького олімпійського фестивалю,   чемпіонка Всесвітньої гімназіади з метання диску в Катарі
 
МІЩЕНКО ВЛАДИСЛАВ
Міщенко Владислав
2-разовий переможець першості Європи, учасник першості світу сучасного п'ятиборства

 
 
МЕЛЕНЕВСЬКИИ ВІКТОР
Меленевський Віктор
майстер спорту України з дзюдо, срібний призер першості Європи

 
КІРІЄНКО АННА
Кіріенко Анна
майстер спорту України з баскетболу, чемпіонка України 2010 року серед команд суперліги

 
КУЛАКСІЗОВ РУСЛАН
Кулаксізов Руслан
майстер спорту України з гімнастики спортивної, 4-разовий переможець VI літніх юнацьких спортивних ігор України 2011 року

 
 
Валентин Греков - чемпіон Євпропи по дзюдо
 
Валентин Греков - чемпіон Європи по дзюдо
Детальніше...
 
 
Твердохліб Олег - Чемпіон Європи, рекордсмен з легкої атлетики, член національної збіної України
 
Твердохліб Олег - Чемпіон Європи, рекордсмен з легкої атлетики, член національної збіної України 
 
 
Назаренко Сергій - Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 років, бронзовий призер чемпіонату України - 1 (2003/2004), фіналіст Кубка України - 1 (2003/2004)
 
Назаренко Сергій - Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 років, бронзовий призер чемпіонату України - 1 (2003/2004), фіналіст Кубка України - 1 (2003/2004)
Детальніше...
 
 
Руслан РОТАНЬ - Чвертьфіналіст чемпіонату свiту 2006 року, чемпіон України - 1 (2006/2007)
 
Руслан Ротань - Чвертьфіналіст чемпіонату свiту 2006 року, чемпіон України - 1 (2006/2007)
Детальніше...
 
Зверев
 
ЗВЄРЄВ СЕРГІЙ
майстер спорту України з дзюдо, срібний призер першості світу, переможець юнацького Європейського олімпійського фестивалю

 
Черников
 
ЧЕРНІКОВ ВЛАДИСЛАВ
учасник першості світу з легкої атлетики, переможець і срібний призер юнацького Європейського олімпійського фестивалю

 
Робоча програма навчальної дисципліни вступ до спеціальності

Image

Image

  

1.      ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Найменування

показників

 

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 3

 

галузь знань

 01 “Освіта”

 

 

 

спеціальність 017 “Фізична культура і спорт”

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

 

Нормативна

 

Загальна кількість годин - 90

 

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента –  2,5

Рік підготовки

1

Семестр

1-й

Лекції

18

Практичні, семінарські

18

Лабораторні

 

Самостійна робота

54

Індивідуальні завдання:

 

Вид контролю:

залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи студента становить:

для денної форми навчання – 1:1,5

     

 

 

2.      МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Мета: сприяття формуванню професійно усвідомлювального інтересу до своєї майбутньої професії, здійснюванню професійно-спрямованного навчання

 

Завдання:

-         скорочення строків адаптації студентів I курсу до умов навчальної діяльності, життя та побуту в фізкультурних вузах;

-         сприяння формуванню особистості майбутнього спеціаліста;

-         надбання необхідних знань для роботи в галузі фізичного виховання і спорту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинен

знати:

-          значимість вивчення курсу «Вступ до спеціальності»;

-          місце ФК в загальноосвітній культурі людства;

-          галузеву термінологію;

-          історію зародження та розвитку спорту;

-          програмно-нормативні засади розвитку галузі ФК;

-          структуру, взаємозв’язок і характер діяльності фізкультурно-спортивних організацій України;

-          фахові спеціальності, спеціалізації і посади фахівців у галузі фізичної культури і спорту;

-          освітньо-кваліфікаційні рівні та структуру підготовки фахівців фізичної культури;

-          професійні характеристики фахівців фізичної культури;

-          структуру вищої освіти в Україні;

-          систему ступеневої освіти;

-          заклади фізкультурної освіти в Україні;

-          організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах;

-          основи науково-дослідної роботи;

вміти:

-          володіти спортивною термінологією;

-          користуватися законодавчою базою розвитку ФК і С в Україні;

-          користуватися державними програмами розвитку ФК і С;

-          правильно оформляти реферати, курсові і дипломні роботи;

-          скласти схему наукового аналізу тренувального заняття у обраному виді спорту;

-          правильно написати статтю або наукову доповідь;

-          скласти педагогічний аналіз уроку фізичної культури за схемою.     

 

 

Сформовані компетенції: загальнонаукові, професійні, мовленеві, соціально-особистісні

 

3.      СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Семестр

Кількість годин

денна форма

Всього

 

 

 

у тому числі:

лекцій

 

 

семінар.

лаборат.

практ.

самостійна робота

студента

1

90

18

18

 

 

54

 

4.      ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Назва розділу (модуля),

теми (змістові модулі)

Кількість годин

Навчально-методична

література

Засоби діагностики

всього

у тому числі:

 

 

Л

с,п

лаб

пр. інд

с.р.

с.

 

 

 

І семестр

 

 

Розділ (модуль) 1. ФК як суспільне явище та галузь діяльності

1.1.

Тема (змістовий модуль)1. ФК як суспільне явище

2

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1-8

семінарські заняття, тестування

 

 

1.2.

 

Тема  (змістовий модуль) 2. Галузева термінологія

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1-8, 10, 14, 17

семінарські заняття, тестування

1.3.

Тема  (змістовий модуль) 3. Міжнародний спортивний рух

4

 

2

 

 

 

 

 

2

2-4, 7

семінарські заняття, тестування, реферат

1.4.

Тема  (змістовий модуль) 4. Фізкультурно-спортивний рух в Україні

2

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

3-6, 8

семінарські заняття, тестування

1.5.

Тема  (змістовий модуль) 5. Програмно-нормативні засади розвитку галузі ФК

2

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

2, 3, 4, 7, 8

семінарські заняття, тестування

1.6.

Тема  (змістовий модуль) 6. Організаційні засади, структура і матеріальна основа розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні

2

1

1

 

 

 

2, 3, 4, 7, 8

семінарські заняття, тестування

 

Підготовка до семінарів і МКР

12

 

 

 

 

12

 

 

 

МКР

1

 

1

 

 

 

 

Модульний контроль

 

Разом за  розділом 1

 

27

7

6

 

 

14

 

 

Розділ(модуль) 2.Професійна діяльність в галузі фізичної культури

 

2.1

Тема  (змістовий модуль) 7. Професійна діяльність фахівців ФК

2

1

1

 

 

 

1, 2, 3, 4

семінарські заняття, тестування

 

 

2.2.

Тема  (змістовий модуль) 8. Загальні особливості педагогічної діяльності вчителя ФК

2

1

1

 

 

 

1, 2, 3, 4

семінарські заняття, тестування

2.3.

Тема  (змістовий модуль) 9. Професійна діяльність тренера-викладача

2

1

1

 

 

 

1, 2, 3, 4

семінарські заняття, тестування

2.4.

Тема  (змістовий модуль) 10. Професійна діяльність фахівця з фізичної реабілітації

2

1

1

 

 

 

1, 2, 3, 4

семінарські заняття, тестування

 

Підготовка до семінарів і  МКР

17

 

 

 

 

17

 

 

 

 

МКР

1

 

1

 

 

 

 

Модульний контроль

 

Разом за розділом 1

26

4

 

5

 

 

 

17

 

 

 

Розділ  (модуль) 3. Система вищої освіти та кадрове забезпечення галузі фізичної культури та спорту

3.1.

Тема (змістовий модуль) 1. Система кадрового забезпечення галузі

2

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

1-4, 12, 13 

 

 

 

семінарські заняття, тестування

3.2.

Тема (змістовий модуль) 2. Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах

2

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

8, 10, 11

семінарські заняття, тестування

3.3.

Тема (змістовий модуль) 3. Входження України в європейський освітній простір

4

 

2

 

 

 

 

 

2

2-4, 7, 10

семінарські заняття, тестування, реферат

3.4.

Тема (змістовий модуль) 4. Навчання і побут студентів

2

1

1

 

 

 

 

2, 3, 4, 7, 10

семінарські заняття, тестування

3.5.

Тема (змістовий модуль) 5. Самостійна робота студента

4

1

1

 

 

2

2, 3, 4, 7, 10

семінарські заняття, тестування

3.6.

Тема (змістовий модуль) 6. Основи науково-дослідницької роботи

12

1

1

 

 

10

2, 3, 4

семінарські заняття, тестування, реферат

 

Підготовка до семінарів і МКР

9

 

 

 

 

9

 

 

 

МКР

2

 

2

 

 

 

 

Модульний контроль

 

 

Разом за розділом 2

 37

 

7

 

 

 

23

 

 

 

 

                             

 

5.      ТЕМИ ЛЕКЦІЙ

 

модуля, теми

Назва і короткий зміст модуля, теми

Кількість аудиторних годин

Модуль І.  ФК як суспільне явище та галузь діяльності

7

Тема 1.

ФК як суспільне явище

1

Тема 2.

Галузева термінологія

1

Тема 3.

Міжнародний спортивний рух

2

Тема 4.

Фізкультурно-спортивний рух в Україні

1

Тема 5.

Програмно-нормативні засади розвитку галузі ФК

1

    Тема 6.

Організаційні засади, структура, матеріальна основа розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні

1

Модуль II, Професійна діяльність в галузі фізичної культури

4

Тема 1.

Професійна діяльність фахівців ФК

1

Тема 2.

Загальні особливості педагогічної діяльності вчителя ФК

1

Тема 3.

Професійна діяльність тренера-викладача

1

Тема 4.

Професійна діяльність фахівця з фізичної реабілітації

1

Модуль ІІI. Система вищої освіти та кадрове забезпечення галузі фізичної культури та спорту

7

Тема 1.

Система кадрового забезпечення галузі

1

Тема 2.

Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах

1

Тема 3.

Входження України в європейський освітній простір

2

Тема 4.

Навчання і побут студентів

1

Тема 5.

Самостійна робота студента

1

Тема 6.

Основи науково-дослідницької роботи

1

Всього годин:

 

18

       

 

6. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

з/п

Назва і короткий зміст модуля, теми

Кількість аудиторних годин

Модуль І. ФК як суспільне явище та галузь діяльності

6

1.

ФК як суспільне явище

1

2.

Галузева термінологія

1

3.

Фізкультурно-спортивний рух в Україні

1

4.

Програмно - нормативні засади розвитку галузі ФК

1

5.

Організаційні засади, структура і матеріальна основа розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні

1

6.

Модульна контрольна робота

1

Модуль II, Професійна діяльність в галузі фізичної            культури

5

1.

Професійна діяльність фахівців ФК

1

2.

Загальні особливості педагогічної діяльності вчителя ФК

1

3.

Професійна діяльність тренера-викладача

1

4.

Професійна діяльність фахівця з фізичної реабілітації

1

5.

Модульна контрольна  робота

1

Модуль ІІI. Система вищої освіти та кадрове забезпечення галузі фізичної культури та спорту

7

1.

Система кадрового забезпечення галузі

1

2.

Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах

1

3.

Навчання і побут студентів

1

4.

Самостійна робота студента

1

5.

Основи науково-дослідницької роботи

1

6.

Модульна контрольна  робота

2

Всього годин:

18

       

7. САМОСТІЙНА РОБОТА

 

з/п

Назва теми (змістовий модуль)

Короткий зміст

Кількість годин

Модуль І. ФК як суспільне явище та галузь діяльності

 

14

1

Міжнародний спортивний рух

Складіть хронологію утворення міжнародних спортивних федерацій. Складіть перелік видів спорту та видів програми, які вперше було включено до програми останніх літніх та зимових Олімпійських ігор.

4

2

Фізкультурно-спортивний рух в Україні

Складіть список олімпійських чемпіонів з України у обраному Вами виді спорту. Складіть список чемпіонів та призерів Олімпійських ігор, чемпіонів та призерів першостей світу, які проживають у Вашому місті.

4

  3

Підготовка до МКР

 

 

6

 Модуль II. Професійна  діяльність в галузі фізичної культури

 

17

1.

Професійна діяльність фахівців ФК

Складіть перелік усіх можливих посад фахівців галузі фізичної культури та спорту в Україні та за кордоном

5

2.

Загальні особливості педагогічної діяльності вчителя ФК

Опишіть яким на Вашу думку повинен бути сучасний вчитель фізичної культури

3

3.

Професійна діяльність тренера-викладача

Опишіть характерні риси діяльності Вашого тренера

5

4.

Підготовка до МКР

 

4

Модуль ІII. Система вищої освіти та кадрове забезпечення галузі фізичної культури та спорту

 

23

1

Входження України в європейський освітній простір

Складіть список країн, ВНЗ яких належать до Європейського освітнього простору.

4

2

Самостійна робота студента

Значення і види самостійної роботи студентів.

4

3

Схема наукового аналізу одного із тренувальних занять у обраному виді спорту

Скласти схему наукового аналізу одного із тренувальних занять у обраному виді спорту

5

4

Скласти педагогічний аналіз уроку ФК

За схемою

6

5

Підготовка до МКР

 

4

Всього:

 

54

           

 

8. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

 

№ уроку

Зміст

Кількість годин, відведених на:

Дата проведе про

лекції

семінари

самостійну

роботу

1

2

3

4

5

6

Модуль І. ФК як суспільне явище та галузь діяльності

1-2

ФК як суспільне явище

1

1

 

 

3-4

Галузева термінологія

1

1

 

 

5-6

Міжнародний спортивний рух

2

 

4

 

7-8

Фізкультурно-спортивний рух в Україні

1

1

4

 

9-10

Програмно-нормативні засади розвитку галузі ФК

1

1

 

 

11-12

Організаційні засади, структура і матеріальна основа розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні

1

1

 

 

Самост.робота

Підготовка до МКР

 

 

6

 

13-14

Модульна контрольна робота

 

1

 

 

Модуль II. Професійна діяльність в галузі фізичної культури

15-16

Професійна діяльність фахівців ФК

1

1

 

 

17-18

Загальні особливості педагогічної діяльності вчителя ФК

1

1

 

 

19-20

Професійна діяльність тренера-викладача

1

1

 

 

21-22

Професійна діяльність фахівця з фізичної реабілітації

1

1

 

 

Самост. Робота

Підготовка до МКР

 

 

6

 

23-24

Модульна контрольна робота

 

2

 

 

Модуль ІІ. Професійна діяльність в галузі ФК та

 кадрове забезпечення галузі

25-26

Система кадрового забезпечення галузі

1

1

 

 

27-28

Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах

1

1

 

 

29-30

Входження України в європейський освітній простір

  2

 

4

 

31-32

Навчання і побут студентів

1

1

 

 

33-34

Самостійна робота студента

1

1

4

 

35-36

Основи науково-дослідницької роботи

1

1

 

 

Самост. робота

Скласти схему наукового аналізу одного із тренувальних занять у обраному виді спорту

 

 

5

 

Самост. робота

Скласти педагогічний аналіз уроку ФК за схемою

 

 

6

 

Самост. робота

Підготовка до МКР

 

 

4

 

37-38

Модульна контрольна робота

 

2

 

 

Усього годин: 90

18

18

54

 

 

                        9. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

 

Модуль І

Модуль ІІ

Модуль ІІI

Сума

30

30

40

100

 

10. ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЮ ПО МОДУЛЯМ

№ з/п

Перелік видів контролю

Кількість балів

Модуль I. ФК як суспільне явище та галузь діяльності

30

1.

Семінари

15

(5 x 3б.)

2.

Самостійна робота

5

(2х2,5б).

3.

Конспект

2б.

4.

Модульний контроль

8

Модуль II. Професійна діяльність в галузі фізичної культури

30

1.

Семінари

10  (4х2,5б)

2.

Самостійна робота

9       (3х3б)          

3.

Конспект

2б.

4.

Модульний контроль

9

Модуль ІІI. Професійна діяльність в галузі ФК та

 кадрове забезпечення галузі

40

1.

Семінари

20

(5 x 4б.)

2.

Самостійна робота

 

10

(2 x 2,5б.) 

 

3.

Конспект

2б.

 

Модульний контроль

8

 

11. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

 

За шкалою ЕСТS

За національною шкалою

За шкалою ДВУФК

За шкалою ДВУФК по модулям

A

Відмінно

90-100

45-50

B

Добре

82-89

41-44,5

C

Добре

74-81

37-40,5

D

Задовільно

64-73

32-36,5

E

Задовільно

60-63

30-31,5

FX

Незадовільно

з можливістю повторного складання

 

35-59

17,5-29,5

F

Незадовільно

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

0-34

0,5-17

 

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.     Питання для підсумкового контролю.

2.     Лекційний курс.

3.     Модульні контрольні роботи.

4.     Варіанти комплексних контрольних робіт.

5.     Питання для самостійного опрацьовування.

6.     Рейтингова система оцінювання.

 

 

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1.      Вступ до спеціальностей галузі «фізичне виховання і спорт» / Герцик М.С., Вацеба О.М.  Підручник. – Харків: «ОВС», 2005 – 240 с.

2.      Державна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки.

3.      Зайдовий Ю. Історико-політичні та організаційні аспекти формування і розвитку Національних олімпійських структур в Україні та країнах Європи. - Л.: Українські технології, 2004 – 176 с.

4.      Закон України «Про освіту».

5.      Закон України «Про вищу освіту».

6.      Закон України «Про фізичну культуру і спорт».

7.      Конституція України.

8.      Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми «Здорова нація» на 2009-2013 роки.

9.      Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту. - К., 204 – 16 с.

10.  Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту).

Додаткова:

11.  Актуальні проблеми теорії і методики фізичного виховання: Колективна монографія / Упоряд. Вацеба О.М., Петришин Ю.В., Приступа Є.Н., Бондар І.Р. – Л.:Українські технології, 2005 – 296 с.

12.  Боровська О.В. Короткий тлумачний словник термінології галузі фізичної культури та спорту. – Л., 2003 – 54 с.

13.  Боровська О.В. Співвідношення національних та інтернаціональних термінів в українській термінології галузі фізичної культури та спорту: Автореф. дис… к. філол. наук.: 10.02.01 / Інститут української мови НАН України. – К., 2004 – 17 с.

14.  Кощеєв О.С., Титаренко А.В. / Методичні рекомендації. – Дніпропетровськ: ДДІФКіС, 2010 - 72 с.

15.  Олейник Н.А. От ГИФКУ до первой в Украине Харьковской государственной Академии физической культуры (к 25-летию возрождения харьковского спортивного вуза) // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр. /  за ред.. Єрмакова С.С. – Харків: ХХПІ,  2004 - №15. –  221-228 с.

16.                    Свістельник І.Р. Спортивний інформаційний простір України у мережі Інтернет. – Л., 2004 – 32 с.

17.  Теорія і методика фізичного виховання школярів / Шиян Б.М. – частина 1. – Тернопіль: навчальна книга – Богдан, 2002 – 272 с.

14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

Використовуються в електронному вигляді:

1.     Питання для підсумкового контролю.

2.     Лекційний курс.

3.     Теми семінарських занять.

4.     Модульні контрольні роботи.

5.     Варіанти комплексних контрольних робіт.

6.     Питання для самостійного опрацьовування.

7.     Рейтингова система оцінювання.

Примітка:

1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.

2. Розробляється викладачем. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні циклової комісії, підписується головою циклової комісії і затверджується заступником директора вищого навчального закладу з навчальної роботи.

3. Формат бланка А4 (210 х 297мм).

 

 

 
< Попередня   Наступна >