Наша гордість

Image

Андрій Говоров завоював золоту нагороду на чемпіонаті Європи з водних видів спорту,  який розпочався у Лондоні. 

Детальніше...
 
 
Оксана Баюл - перша олімпійська чемпіонка Незалежної України
 
Оксана Баюл - перша олімпійська чемпіонка Незалежної України 
Детальніше...
 
 
Майстер спорту України міжнародного классу.Чемпіон та рекордсмен Європи з плавання серед юніорів.
 
Говоров Андрій - Трьоразовий чемпіон та рекордсмен Європи серед Юнiopiв
Майстер спорту Украіни міжнародного класу
Член національноі збірної   України з плавання.
 
 
Детальніше...
 
 
Нестеренко Микита - 6-ти разовий рекордсмен світу з метання диску, член національної збірної команди України
 
НЕСТЕРЕНКО МИКИТА
майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики,чемпіон світу серед юнаків, переможець молодіжного кубку Європи 2011 року

Детальніше...
 
 
Переможець юнацького Європейського фестивалю та всесвітній гімназіаді в метанні диску . Майстер спорту України.
 
Клочко Вікторія - Студентка ІІ курсу училища, чемпіонка Європейського   юнацького олімпійського фестивалю,   чемпіонка Всесвітньої гімназіади з метання диску в Катарі
 
МІЩЕНКО ВЛАДИСЛАВ
Міщенко Владислав
2-разовий переможець першості Європи, учасник першості світу сучасного п'ятиборства

 
 
МЕЛЕНЕВСЬКИИ ВІКТОР
Меленевський Віктор
майстер спорту України з дзюдо, срібний призер першості Європи

 
КІРІЄНКО АННА
Кіріенко Анна
майстер спорту України з баскетболу, чемпіонка України 2010 року серед команд суперліги

 
КУЛАКСІЗОВ РУСЛАН
Кулаксізов Руслан
майстер спорту України з гімнастики спортивної, 4-разовий переможець VI літніх юнацьких спортивних ігор України 2011 року

 
 
Валентин Греков - чемпіон Євпропи по дзюдо
 
Валентин Греков - чемпіон Європи по дзюдо
Детальніше...
 
 
Твердохліб Олег - Чемпіон Європи, рекордсмен з легкої атлетики, член національної збіної України
 
Твердохліб Олег - Чемпіон Європи, рекордсмен з легкої атлетики, член національної збіної України 
 
 
Назаренко Сергій - Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 років, бронзовий призер чемпіонату України - 1 (2003/2004), фіналіст Кубка України - 1 (2003/2004)
 
Назаренко Сергій - Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 років, бронзовий призер чемпіонату України - 1 (2003/2004), фіналіст Кубка України - 1 (2003/2004)
Детальніше...
 
 
Руслан РОТАНЬ - Чвертьфіналіст чемпіонату свiту 2006 року, чемпіон України - 1 (2006/2007)
 
Руслан Ротань - Чвертьфіналіст чемпіонату свiту 2006 року, чемпіон України - 1 (2006/2007)
Детальніше...
 
Зверев
 
ЗВЄРЄВ СЕРГІЙ
майстер спорту України з дзюдо, срібний призер першості світу, переможець юнацького Європейського олімпійського фестивалю

 
Черников
 
ЧЕРНІКОВ ВЛАДИСЛАВ
учасник першості світу з легкої атлетики, переможець і срібний призер юнацького Європейського олімпійського фестивалю

 
Робоча програма навчальної дисципліни "Теорія і методика гімнастики"

Image

Image

  

1.    ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Найменування

показників

 

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів - 6

Галузь знань

01“Освіта”

 

 

Спеціальність

017 “Фізична культура і спорт”

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

 

Професійної та практичної підготовки

Загальна кількість годин - 180

 

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2; 2

самостійної роботи студента – 3

Рік підготовки

1

Семестр

1-й

2-й

Лекції

7

5

Практичні

29

39

Лабораторні

 

 

Самостійна робота

50

50

Індивідуальні завдання: -

Вид контролю:

1, 2 залік диф.

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи студента становить:

для денної форми навчання – 1:1

    

 

2.    МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Мета:сприяння формуванню особистості майбутнього спеціаліста, забезпечення його знаннями та вміннями, необхідними в галузі фізичного виховання і спорту.

Завдання:

-         навчити студентів теорії та техніки гімнастичних вправ, сучасним вимогам щодо методики викладання гімнастики в школі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинен

знати:

-          значимість вивчення курсу «Теорія і методика гімнастики»;

-          місце гімнастики в системі фізичного виховання;

-          характеристику видам гімнастики;

-          сутність гімнастичних вправ, як засобу фізичного виховання;

-          правила гімнастичної термінології;

-          терміни загально розвиваючих вправ;

-          правила і форму запису вправ;

-          засоби освітньо-розвиваючих видів гімнастики;

-          вікові, статеві й індивідуальні особливості розвитку прудкості;

-          методику розвитку прудкості;

-          вікові, статеві й індивідуальні особливості розвитку координації рухів;

-          методику розвитку координації;

-          вікові, статеві й індивідуальні особливості розвитку силових та швидкісно-силових здібностей;

-          методику розвитку сили;

-          вікові, статеві й індивідуальні особливості розвитку  рухової витривалості;

-          методику розвитку витривалості;

-          вікові, статеві й індивідуальні особливості розвитку гнучкості;

-          методику розвитку гнучкості;

-          місце, завдання і зміст гімнастики в школі;

-          основні форми організації занять гімнастикою в школі;

-          структуру і методику проведення уроку гімнастики в школі;

-          мету і завдання планування навчальної роботи;

-          принципові установки до планування навчальної роботи з гімнастики в школі;

-          методику сітьового планування навчальної роботи з гімнастики;

-          основні документи планування;

-          форми позакласних занять гімнастикою в школі;

-          вікові особливості дітей шкільного віку і навчання гімнастичним вправам;

-          гімнастику оздоровчо-спортивної спрямованості в спортивних секціях;

вміти:

-         використовувати гімнастичну термінологію;

-         скласти комплекс ЗРВ;

-         провести стройові вправи, переміщення;

-         провести комплекс ЗРВ;

-         скласти конспект заняття з розвитку рухових здібностей;

-         скласти річний план-графік розподілу навчального часу з ФК в загальноосвітній школі;

-         скласти четвертний план-графік розподілу навчального матеріалу з ФК;

-         скласти конспект уроку з гімнастики в загальноосвітній школі;

-         провести урок з гімнастики в загальноосвітній школі

-         провести фізкультхвилинку, паузу;

-         застосувати методики розвитку рухових здібностей.

 

Сформовані компетенції: загальнонаукові, професійні, мовленеві, соціально-особистісні

3.    СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 

 

Семестр

Кількість годин

денна форма

Всього

 

 

у тому числі:

лекцій

 

семінар.

лаборат.

практ.

 

самостійна робота

студента

1

86

7

 

 

29

50

2

94

5

 

 

39

50

4.    ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва розділу (модуля),

теми (змістові модулі)

Кількість годин

Навчально-методична

література

Засоби діагностики

всього

у тому числі:

 

 

Л

с,п

лаб

пр. інд

с.р.

с.

 

 

 

І семестр

 

 

Розділ (модуль) 1. Гімнастика в системі фізичного виховання

1.1.

Тема (змістовий модуль)1.

Гімнастика як навчальна дисципліна. Види і засоби гімнастики.

11

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

1-8

Тестування, доповідь

 

 

 

 

 

1.2.

 

Тема  (змістовий модуль) 2. Гімнастична термінологія

11

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

9

1-8

Тестування, доповідь

1.3.

Тема  (змістовий модуль) 3.Гімнастичні вправи, як засіб фізичного виховання

7

 

 

 

7

 

 

 

2-4, 7

Тестування

 

МКР

1

 

1

 

 

 

 

Модульний контроль

 

Разом за розділом 1

30

4

 

8

 

 

 

18

 

 

 

Розділ  (модуль) 2. Стройові вправи, як один із засобів освітньо-розвиваючих видів гімнастики

2.1.

Тема (змістовий модуль) 1.Стройові вправи, як один із засобів освітньо-розвиваючих видів гімнастики

17

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

16

1-4

 

 

 

Тестування,доповідь 

2.2.

Тема (змістовий модуль) 2.Шикування і перешикування на місці і в русі

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4, 6

 

 

 

Тестування

 

МКР

1

 

1

 

 

 

 

Модульний контроль

 

Разом за розділом 2

26

1

9

 

 

16

 

 

Розділ  (модуль) 3. Загально розвиваючі вправи, як один із засобів освітньо-розвиваючих видів гімнастики

3.1.

Тема (змістовий модуль)1. Загально-розвиваючі вправи, як засіб освітньо-розвиваючих видів гімнастики

29

2

11

 

 

16

2, 4, 5, 7, 6

Тестування, доповідь

 

МКР

1

 

1

 

 

 

 

Модульний контроль

 

Разом за розділом 3

30

2

12

 

 

 

16

 

 

II Семестр

Розділ  (модуль) 4. Прикладні вправи, як один із засобів освітньо-розвиваючих видів гімнастики

4.1.

Тема (змістовий модуль)1. Прикладні вправи, як засіб освітньо-розвиваючих видів гімнастики

10

1

 

 

 

9

2, 4,7

Тестування, доповідь

4.2.

Тема (змістовий модуль) 2. Ходьба і біг

1

 

1

 

 

 

2, 4,7

Тестування

4.3.

Тема (змістовий модуль) 3. Вправи у рівновазі

2

 

2

 

 

 

2, 4,7

Тестування

4.4.

Тема (змістовий модуль) 4. Лазіння, перелізання, переповзання

2

 

2

 

 

 

2, 4,7

Тестування

4.5.

Тема (змістовий модуль) 5. Вправи в підніманні й перенесенні вантажу

2

 

2

 

 

 

2, 4,7

Тестування

4.6.

Тема (змістовий модуль) 6.Вправи в метанні і ловінні

3

 

3

 

 

 

2, 4,7

Тестування

 

МКР

1

 

1

 

 

 

 

Модульний контроль

 

Разом за розділом 4

21

1

11

 

 

 

9

 

 

Розділ  (модуль) 5. Теорія і методика розвитку рухових здібностей

5.1.

Тема (змістовий модуль)1. Поняття «рухові здібності»

10

1

 

 

 

9

2, 4, 6, 7, 8

Тестування, доповідь

5.2.

Тема (змістовий модуль) 2. Прудкість

1

 

1

 

 

 

2, 4, 6, 7, 8

Тестування

5.3.

Тема (змістовий модуль) 3. Координація рухів

2

 

2

 

 

 

2, 4, 6, 7, 8

Тестування

5.4.

Тема (змістовий модуль) 4. Силові здібності

2

 

2

 

 

 

2, 4, 6, 7, 8

Тестування

5.5.

Тема (змістовий модуль) 5. Рухова витривалість

2

 

2

 

 

 

2, 4, 6, 7, 8

Тестування

5.6.

Тема (змістовий модуль)6. Гнучкість

1

 

1

 

 

 

2, 4, 6, 7, 8

Тестування

 

МКР

1

 

1

 

 

 

 

Модульний контроль

 

Разом за розділом 5

19

1

9

 

 

 

9

 

 

Розділ  (модуль) 6. Методика занять гімнастикою в школі

6.1.

Тема (змістовий модуль) 1. Основні форми організації занять гімнастикою в школі. Структура і методика проведення уроку.

16

1

6

 

 

9

6, 7, 8

Тестування, доповідь

6.2.

Тема (змістовий модуль)2.Мета, завдання та методика планування навчальної роботи

16

1

6

 

 

9

2, 6, 7

Тестування, доповідь

6.3.

Тема (змістовий модуль) 3. Характеристика форм позакласних занять гімнастикою в школі

21

1

6

 

 

14

2, 3, 6

Тестування, доповідь

 

МКР

1

 

1

 

 

 

 

Модульний контроль

 

Разом за розділом 6

54

3

19

 

 

 

32

 

 

 

Всього годин

180

12

68

 

 

100

 

Залік диф.

                           

 

5.    ТЕМИ ЛЕКЦІЙ

 

модуля, теми

Назва і короткий зміст модуля, теми

Кількість аудиторних годин

Модуль І.  Гімнастика в системі фізичного виховання

4

Тема 1.

Гімнастика як навчальна дисципліна.  Види і засоби гімнастики.

2

Тема 2.

Гімнастична термінологія

2

Модуль ІI.  Стройові вправи, як один із засобів освітньо-розвиваючих видів гімнастики

1

Тема 1.

Стройові вправи, як засіб освітньо-розвиваючих видів гімнастики

1

Модуль ІІI.  Загально розвиваючі вправи, як один із засобів освітньо-розвиваючих видів гімнастики

2

Тема 1.

Загально розвиваючі вправи, як засіб освітньо-розвиваючих видів гімнастики

2

Модуль ІV.  Прикладні вправи, як один із засобів освітньо-розвиваючих видів гімнастики

1

Тема 1.

Прикладні вправи, як засіб освітньо-розвиваючих видів гімнастики

1

Модуль V.  Теорія і методика розвитку рухових здібностей

1

Тема 1.

Поняття «рухові здібності»

1

Модуль VI.   Методика занять і планування навчальної роботи з гімнастики в школі

3

Тема 1.

Основні форми організації занять гімнастикою в школі. Структура і методика проведення уроку.

1

Тема 2.

Мета,  завдання і методика планування навчальної роботи

1

Тема 3.

Характеристика форм позакласних занять гімнастикою в школі

1

Всього:

 

12

       

6.    ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з/п

Назва і короткий зміст модуля, теми

Кількість аудиторних годин

Модуль І. Гімнастика в системі фізичного виховання

8

1

Правила запису загально розвивальних вправ на місці

1

2

Правила запису загально розвивальних вправ з м’ячем

1

3

Правила запису загально розвивальних вправ зі скакалкою

1

4

Правила запису загально розвивальних вправ з гімнастичною палицею

1

5

Правила запису загально розвивальних вправ в парах

1

6

Правила запису загально розвивальних вправ на гімнастичній лаві

1

7

Правила запису загально розвивальних вправ на гімнастичній стінці

1

8

Модульна контрольна  робота

1

Модуль ІI. Стройові вправи, як один із засобів освітньо-розвиваючих видів гімнастики

9

1

Виконання основних стройових прийомів і команд

1

2

Перешикування на місці

1

3

Перешикування в русі

2

4

Пересування

2

5

Розмикання та змикання

2

6

Модульна контрольна  робота

1

Модуль ІІI. Загально розвиваючі вправи, як один із засобів освітньо-розвиваючих видів гімнастики

12

1

Виконання ЗРВ без предмета

2

2

Вправи з предметами

2

3

Вправи в русі

2

4

Вправи в парах

2

5

Вправи на гімнастичній лаві

3

6

Модульна контрольна  робота

1

Модуль ІV. Прикладні вправи, як один із засобів освітньо-розвиваючих видів гімнастики

11

1

Ходьба і біг

1

2

Вправи в рівновазі

2

3

Лазіння, перелізання, переповзання

2

4

Вправи в підніманні й перенесенні вантажу

2

5

Вправи в метанні і ловінні

3

6

Модульна контрольна  робота

1

Модуль V. Теорія і методика розвитку рухових здібностей

9

1

Прудкість

1

2

Координація рухів

2

3

Силові здібності

2

4

Рухова витривалість

2

5

Гнучкість

1

6

Модульна контрольна  робота

1

Модуль VI. Методика занять і планування навчальної роботи з гімнастики в школі

19

1

Планування навчальної роботи

8

2

Проведення уроку

6

3

Методика проведення позакласних занять гімнастикою в школі

4

4

Модульна контрольна  робота

1

Всього годин:

68

       

 

7.    САМОСТІЙНА РОБОТА

 

з/п

Вид роботи

 

Кількість годин

Модуль І. Гімнастика в системі фізичного виховання

18

1

Види і засоби гімнастики

Освітньо-розвиваючи види гімнастики. Оздоровчі види гімнастики. Спортивні види гімнастики.Характеристика засобів гімнастики.

9

2

Гімнастична термінологія

Характеристика гімнастичної термінології.

9

Модуль ІI. Стройові вправи, як один із засобів освітньо-розвиваючих видів гімнастики

16

1

Стройові вправи, як засіб освітньо-розвиваючих видів гімнастики

Вплив стройових вправ на організм людини.Основні поняття. Стройові прийоми. Види шикувань і перешикувань на місці і в русі.

16

Модуль ІІI. Загально розвиваючі вправи, як один із засобів освітньо-розвиваючих видів гімнастики

16

1

Загально розвиваючі вправи, як засіб освітньо-розвиваючих видів гімнастики

Вплив загально розвиваючих вправ на організм людини.

8

2

Методичні вказівки до загально розвиваючих вправ. Методика навчання ЗРВ.

Рухи руками. Рухи ногами. Рухи тулубом у кульшових суглобах і суглобах хребетного стовпа. Колові рухи тулубом. Рухи тазом. Рухи головою. Порядок навчання.

8

Модуль ІV. Прикладні вправи, як один із засобів освітньо-розвиваючихвидів гімнастики

9

1

Прикладні вправи, як засіб освітньо-розвиваючих видів гімнастики

Вплив прикладних вправ на організм людини

9

Модуль V. Теорія і методика розвитку рухових здібностей

9

1

Поняття «рухові здібності»

Поняття «рухові здібності»

9

Модуль VI. Методика занять і планування навчальної роботи з гімнастики в школі

32

1

Основні форми організації занять гімнастикою в школі

Гімнастика в режимі навчального дня.

9

2

Мета,  завдання і методика планування навчальної роботи

Планування навчального матеріалу і облік успішності учнів. Основні документи планування.

9

3

Характеристика форм позакласних занять гімнастикою в школі

Форми позакласних занять гімнастикою в школі

14

Всього:

 

100

         

 

8.    КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

№ уроку

Зміст

Кількість годин, відведених на:

Дата проведення

лекції

практичні

самостійну

роботу

СЕМЕСТР I.

Модуль І. Гімнастика в системі фізичного виховання

1-2

Гімнастика  як навчальна дисципліна. Види і засоби гімнастики.

2

 

9

 

3-4

Гімнастична термінологія

2

 

9

 

5

Правила запису загально розвивальних вправ на місці

 

1

 

 

6

Правила запису загально розвивальних вправ з м’ячем

 

1

 

 

7

Правила запису загально розвивальних вправ зі скакалкою

 

1

 

 

8

Правила запису загально розвивальних вправ з гімнастичною палицею

 

1

 

 

9

Правила запису загально розвивальних вправ в парах

 

1

 

 

10

Правила запису загально розвивальних вправ на гімнастичній лаві

 

1

 

 

11

Правила запису загально розвивальних вправ на гімнастичній стінці

 

1

 

 

12

Модульна контрольна робота

 

1

 

 

Модуль ІI. Стройові вправи, як один із засобів освітньо-розвиваючих видів гімнастики

13

Стройові вправи, як засіб освітньо-розвиваючих видів гімнастики

1

 

16

 

14

Виконання основних стройових прийомів і команд

 

1

 

 

15

Перешикування на місці

 

1

 

 

16-17

Перешикування в русі

 

2

 

 

18-19

Пересування

 

2

 

 

20-21

Розмикання та змикання

 

2

 

 

22

Модульна контрольна робота

 

1

 

 

Модуль ІІI. Загально-розвиваючі вправи, як один із засобів освітньо-розвиваючих видів гімнастики

23

Загально-розвиваючі вправи, як засіб освітньо-розвиваючих видів гімнастики

1

 

8

 

24

Методичні вказівки до вправ. Методика навчання ЗРВ.

1

 

8

 

25-26

Виконання ЗРВ без предмета

 

2

 

 

27-28

Виконання ЗРВ в русі

 

2

 

 

29-30

Виконання ЗРВ з предметами

 

2

 

 

31-32

Виконання ЗРВ в парах

 

2

 

 

33-34-35

Виконання ЗРВ з гімнастичною лавою

 

3

 

 

36

Модульна контрольна робота

 

1

 

 

СЕМЕСТР II.

Модуль ІV. Прикладні вправи, як один із засобів освітньо-розвиваючих видів гімнастики

1

Прикладні вправи, як засіб освітньо-розвиваючих видів гімнастики

1

 

9

 

2

Різновиди ходьби і бігу

 

1

 

 

3-4

Вправи у рівновазі

 

2

 

 

5-6

Лазіння і перелізання, вправи в переповзанні

 

2

 

 

7-8

Вправи в підніманні й перенесенні вантажу

 

2

 

 

9-10

Вправи в метанні на дальність, метання в ціль

 

2

 

 

11

Вправи в перекиданні і ловінні набивного м’яча

 

1

 

 

12

Модульна контрольна робота

 

1

 

 

Модуль V. Теорія і методика розвитку рухових здібностей

13

Поняття «рухові здібності»

1

 

9

 

14

Вправи для розвитку прудкості

 

1

 

 

15-16

Вправи для розвитку координації рухів

 

2

 

 

17-18

Вправи для розвитку сили

 

2

 

 

19-20

Вправи для розвитку витривалості

 

2

 

 

21

Вправи для розвитку гнучкості

 

1

 

 

22

Модульна контрольна робота

 

1

 

 

Модуль VI. Методика занять і планування навчальної роботи з гімнастики в школі

23

Основні форми організації занять гімнастикою в школі. Структура і методика проведення уроку.

1

 

9

 

24

Мета і завдання планування навчальної роботи. Основні документи планування.

1

 

9

 

25-26

Методика складання річного навчального плану

 

2

 

 

27-28

Методика складання четвертного плану

 

2

 

 

29-30

Методика складання плану-конспекту уроку

 

2

 

 

31-32

Методика складання педагогічного аналізу уроку фізичної культури за схемою

 

2

 

 

33

Характеристика форм позакласних занять гімнастикою в школі

1

 

14

 

34-35

Методика проведенняфізкультурноїхвилинки

 

2

 

 

36-37

Методика проведеннярухливої перерви

 

2

 

 

38-39

Тренування в проведенні уроку гімнастики в школі

 

2

 

 

40-41

Тренування в проведенні уроку гімнастики в школі

 

2

 

 

42-43

Розробка сценарію спортивного свята в школі

 

2

 

 

44

Модульна контрольна робота

 

1

 

 

Усього годин: 180

12

68

100

 

                                                                                             

9.    РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

Модуль

 І

Модуль II

Модуль ІІI

Модуль IV

Модуль

V

Модуль

VI

Сума

18

16

16

16

16

18

100

 

10.                       ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЮ ПО МОДУЛЯМ

№ з/п

Перелік видів контролю

Кількість балів

Модуль І.

18

1

Практичні

7 (7х1б.)

2

Самостійна робота

 6 (2х3б.)

3

Модульний контроль

5

Модуль ІI.

16

1

Практичні

5 (5х1б.)

2

Самостійна робота

6 (1х6б.)

3

Модульний контроль

5

Модуль ІІI.

16

1

Практичні

5 (5х1б.)

2

Самостійна робота

6 (2х3б.)

3

Модульний контроль

5

Модуль ІV.

16

1

Практичні

6 (6х1б.)

2

Самостійна робота

6 (1х6б.)

3

Модульний контроль

4

Модуль V.

16

1

Практичні

5 (5х1б.)

2

Самостійна робота

6 (1х6б.)

3

Модульний контроль

5

Модуль VI.

18

1

Практичні

8 (8х1б.)

2

Самостійна робота

6 (2х3б.)

3

Модульний контроль

4

 

11.                       ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

За шкалою ЕСТS

За національною шкалою

За шкалою ДВУФК

Модуль І, VI

A

Відмінно

16,5-18

B

Добре

15-16

C

Добре

13,5-14,5

D

Задовільно

11,5-13

E

Задовільно

10,5-11

FX

Незадовільно

з можливістю повторного складання

6,5-10

F

 Незадовільно

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

0,18-6

 

 

 

За шкалою ЕСТS

За національною шкалою

За шкалою ДВУФК

Модуль ІІ, ІІІ, ІV, V

A

Відмінно

15,5-16

B

Добре

13-14,5

C

Добре

12-12,5

D

Задовільно

11-11,5

E

Задовільно

10-10,5

FX

Незадовільно

з можливістю повторного складання

 

6-9,5

F

 Незадовільно

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

0,16-5,5

 

 

 

За шкалою ЕСТS

За національною шкалою

За шкалою ДВУФК

За шкалою ДВУФК по семестрам

A

Відмінно

90-100

47,5-50

B

Добре

82-89

41-47

C

Добре

74-81

37,5-40,5

D

Задовільно

64-73

33,5-37

E

Задовільно

60-63

30,5-33

FX

Незадовільно

з можливістю повторного складання

 

35-59

18,5-30

F

Незадовільно

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

0-34

0,5-18

 

12.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

1.     Питання для підсумкового контролю.

2.     Лекційний курс.

3.     Модульні контрольні роботи.

4.     Варіанти комплексних контрольних робіт.

5.     Питання для самостійного опрацьовування.

6.     Рейтингова система оцінювання.

 

13.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1.      Гимнастика. Учебник для техникумов физической культуры / Под ред. М.Л. Украна и А.М. Шлемина. - М.: Физкультура и спорт, 1977.

2.      Гимнастика. Учебник для ин-товфиз. культ / Под ред. А.М. Шлемина и А.Т. Брыкина. - Изд. 2-е - М.: Физкультура и спорт, 1979.

3.      Гимнастика. Учебник для техникумов физической культуры / Под ред. А.Т. Брыкина и В.М. Смолевского. - М.: Физкультура и спорт, 1985.

4.      Гимнастика и методика преподавания: Учебник для институтов физической культуры / Под ред. В.М. Смолевского. - Изд. 3-е, перераб., доп. - М.: Физкультура и спорт, 1987.

5.      Лящук Р.П., Огнистий А.В. Гімнастика. Навчальний посібник (у двох частинах). - Ч. 1. - Тернопіль: ТДПУ, 2001.

Додаткова:

 

6.      Майєр В.І. Профілактика зорового стомлення і розвиток зорових здібностей // Теорія та методика фізичного виховання. - 2002. - № 3.

7.      Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Гуманит, изд. центр ВЛАДОС, 2000.

8.      Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики. Навчальний посібник / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - X.: Консум, 1998.

14.  ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

Використовуються в електронному вигляді:

1.     Питання для підсумкового контролю.

2.     Лекційний курс.

3.     Теми семінарських занять.

4.     Модульні контрольні роботи.

5.     Варіанти комплексних контрольних робіт.

6.     Питання для самостійного опрацьовування.

7.     Рейтингова система оцінювання.

Примітка:

1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.

2. Розробляється викладачем. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні циклової комісії, підписується головою циклової комісії і затверджується заступником директора вищого навчального закладу з навчальної роботи.

3. Формат бланка А4 (210 х 297 мм).

 

 

 
< Попередня   Наступна >