Наша гордість

Image

Андрій Говоров завоював золоту нагороду на чемпіонаті Європи з водних видів спорту,  який розпочався у Лондоні. 

Детальніше...
 
 
Оксана Баюл - перша олімпійська чемпіонка Незалежної України
 
Оксана Баюл - перша олімпійська чемпіонка Незалежної України 
Детальніше...
 
 
Майстер спорту України міжнародного классу.Чемпіон та рекордсмен Європи з плавання серед юніорів.
 
Говоров Андрій - Трьоразовий чемпіон та рекордсмен Європи серед Юнiopiв
Майстер спорту Украіни міжнародного класу
Член національноі збірної   України з плавання.
 
 
Детальніше...
 
 
Нестеренко Микита - 6-ти разовий рекордсмен світу з метання диску, член національної збірної команди України
 
НЕСТЕРЕНКО МИКИТА
майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики,чемпіон світу серед юнаків, переможець молодіжного кубку Європи 2011 року

Детальніше...
 
 
Переможець юнацького Європейського фестивалю та всесвітній гімназіаді в метанні диску . Майстер спорту України.
 
Клочко Вікторія - Студентка ІІ курсу училища, чемпіонка Європейського   юнацького олімпійського фестивалю,   чемпіонка Всесвітньої гімназіади з метання диску в Катарі
 
МІЩЕНКО ВЛАДИСЛАВ
Міщенко Владислав
2-разовий переможець першості Європи, учасник першості світу сучасного п'ятиборства

 
 
МЕЛЕНЕВСЬКИИ ВІКТОР
Меленевський Віктор
майстер спорту України з дзюдо, срібний призер першості Європи

 
КІРІЄНКО АННА
Кіріенко Анна
майстер спорту України з баскетболу, чемпіонка України 2010 року серед команд суперліги

 
КУЛАКСІЗОВ РУСЛАН
Кулаксізов Руслан
майстер спорту України з гімнастики спортивної, 4-разовий переможець VI літніх юнацьких спортивних ігор України 2011 року

 
 
Валентин Греков - чемпіон Євпропи по дзюдо
 
Валентин Греков - чемпіон Європи по дзюдо
Детальніше...
 
 
Твердохліб Олег - Чемпіон Європи, рекордсмен з легкої атлетики, член національної збіної України
 
Твердохліб Олег - Чемпіон Європи, рекордсмен з легкої атлетики, член національної збіної України 
 
 
Назаренко Сергій - Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 років, бронзовий призер чемпіонату України - 1 (2003/2004), фіналіст Кубка України - 1 (2003/2004)
 
Назаренко Сергій - Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 років, бронзовий призер чемпіонату України - 1 (2003/2004), фіналіст Кубка України - 1 (2003/2004)
Детальніше...
 
 
Руслан РОТАНЬ - Чвертьфіналіст чемпіонату свiту 2006 року, чемпіон України - 1 (2006/2007)
 
Руслан Ротань - Чвертьфіналіст чемпіонату свiту 2006 року, чемпіон України - 1 (2006/2007)
Детальніше...
 
Зверев
 
ЗВЄРЄВ СЕРГІЙ
майстер спорту України з дзюдо, срібний призер першості світу, переможець юнацького Європейського олімпійського фестивалю

 
Черников
 
ЧЕРНІКОВ ВЛАДИСЛАВ
учасник першості світу з легкої атлетики, переможець і срібний призер юнацького Європейського олімпійського фестивалю

 
Робоча програма навчальної дисципліни "Теорія і методика плавання"

Image

Image

 1.      ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Найменування

показників

 

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів - 5

Галузь знань

01 “Освіта”

 

 

Спеціальність

017 “Фізична культура і спорт”

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

 

Професійної та практичної підготовки

Загальна кількість годин - 150

 

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 80

самостійної роботи студента - 70

Рік підготовки

1

Семестр

1-й

2-й

Лекції

4

4

Практичні

32

40

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

28

42

Індивідуальні завдання:

Вид контролю:

2 залік диф.

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи студента становить:

для денної форми навчання – 1:1

 

             

 

2.      МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Мета: сприяння формуванню особистості майбутнього спеціаліста, забезпечення його знаннями та вміннями, необхідними в галузі плавання.

Завдання:

-         оволодіння технікою виконання плавальних вправ;

-         надбання необхідних знань з методики навчання плавальним вправам;

-         надбання необхідних знань, вмінь та навичок для педагогічної роботи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинен

знати:

-          значимість вивчення курсу “Теорія і методика плавання”;

-          засоби і методи навчання плаванню;

-          особливості занять з дітьми шкільного віку;

-          прикладність навичок плавання і пірнання;

-          колективні і індивідуальні засоби рятування потопаючих;

-          надання першої допомоги при утопленні;

-          вимоги, які ставляться до техніки безпеки в процесі навчально-тренувальної роботи;

-          засоби запобігання нещасним випадкам і травматизму;

-          техніку плавання та методику її викладання способом кроль на грудях, кроль на спині, брас;

-          особливості роботи по плаванню в загальноосвітніх закладах;

вміти:

-          технічно правильно виконувати плавання способом кроль на грудях, кроль на спині, брас;

-          технічно правильно виконувати способи прикладного плавання та пірнання;

-          навчити дітей шкільного віку технікам плавання способом кроль на грудях, кроль на спині, брас;

-          оцінити рівень фізичної підготовки школярів;

-          оцінити стан здоров’я людини;

-          скласти комплекс СФП для плавця;

-          провести заняття з прикладного плавання;

-          надати першу допомогу при утоплені.

 

 

Сформовані компетенції: загальнонаукові, професійні, мовленеві, соціально-особистісні

3.      СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Семестр

Кількість годин

денна форма

Всього

у тому числі:

лекцій

семінар.

лаборат.

практ.

самостійна робота

студента

1

64

4

 

 

32

28

2

86

4

 

 

40

42

1.    ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва розділу (модуля),

теми (змістові модулі)

Кількість годин

Навчально-методична

література

Засоби діагностики

всього

у тому числі:

 

 

л

с,п

лаб

пр. інд

с.р.

с.

 

 

 

І семестр

 

 

Розділ (модуль) 1. Основи техніки плавання

1.1.

Тема (змістовий модуль)1.

Місце плавання в системі фізичного виховання. Плавання як навчальна і наукова дисципліна. Види плавання. Вплив плавання на організм людини.

16

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-8

Тестування, доповідь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Тема  (змістовий модуль) 2. Фізичні якості води.

2

 

 

2

 

 

 

2-4, 7

Тестування

1.3.

Тема  (змістовий модуль) 3.

Основні поняття і закономірності гідростатики

2

 

2

 

 

 

2-4, 7

Тестування

1.4.

Тема (змістовий модуль) 4. Основи техніки плавання. Основні поняття і характеристики рухів плавця.

2

2

 

 

 

 

 

 

1-4, 12, 23 

 

 

 

Тестування 

 

1.5.

Тема (змістовий модуль) 5. Техніка безпеки плавання

2

 

 

2

 

 

 

2-4, 7, 20

Тестування

1.6.

Тема (змістовий модуль) 6. Інвентар та обладнання для занять плаванням

16

 

 

2

 

 

 

14

2, 3, 4, 7, 20

Тестування

 

МКР

2

 

2

 

 

 

 

Модульний контроль

 

 

Разом за розділом 1

42

 

 4

 

10

 

 

 

28

  

  

Розділ  (модуль) 2.  Навчання та тренування з плавання 

2.1.

Тема (змістовий модуль) 1. Загально-розвиваючі і спеціальні вправи для розвитку фізичних якостей плавця

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2, 10, 11, 18, 22, 23

Практичне виконання окремих прийомів та вправ, тестування

2.2.

Тема (змістовий модуль) 2. Підготовчі вправи для освоєння з водою

4

 

 

4

 

 

 

18, 21, 22, 23

Практичневиконання окремих прийомів та вправ, тестування

2.3.

Тема (змістовий модуль) 3. Техніка виконання та методика навчання плавання кролем на грудях

 

14

 

 

 

14

 

 

 

11, 20, 21, 22-25

Практичне виконання окремих прийомів та вправ, тестування

 

МКР

2

 

2

 

 

 

 

Модульний контроль

 

Разом за розділом 2

22

 

22

 

 

 

 

 

ІІ семестр

Розділ  (модуль) 3.  Навчання та тренування з плавання 

3.1.

Тема (змістовий модуль) 1. Техніка виконання та методика навчання плавання кролем на спині

 

8

 

 

 

8

 

 

 

1-4, 12, 23

Практичне виконання окремих прийомів та вправ, тестування

3.2.

Тема (змістовий модуль) 2. Техніка виконання та методика навчання плавання брасом

 

10

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

2-4, 7, 20

Практичне виконання окремих прийомів та вправ, тестування, реферат

 

МКР

2

 

2

 

 

 

 

Модульний контроль

 

Разом за розділом 3

20

 

20

 

 

 

 

 

Розділ  (модуль) 4. Прикладне плавання

4.1.

Тема (змістовий модуль) 1. Прикладне плавання.

22

 

2

6

 

 

14

 

 

7, 9, 14, 17, 22

Практичне виконання окремих прийомів та вправ, тестування

4.2.

Тема (змістовий модуль) 2. Перша допомога при утоплені

2

 

 

 

2

 

 

 

2,  10, 11, 18, 22, 23, 27

Практичне виконання окремих прийомів та вправ, тестування

4.3.

Тема (змістовий модуль) 3 Методика організації свят на воді

15

 

1

 

 

14

18, 21, 22, 23, 26

Практичне виконання окремих прийомів та вправ, тестування

 

МКР

1

 

1

 

 

 

 

Модульний контроль

 

Разом за розділом 4

40

2

10

 

 

28

 

 

Розділ  (модуль) 5. Оздоровче плавання

5.1.

Тема (змістовий модуль)1.  Оцінка стану здоров’я людини

2

 

 

2

 

 

 

7, 9, 14, 17, 22

Практичне виконання окремих прийомів та вправ, тестування

5.2.

Тема (змістовий модуль) 2. Оздоровче плавання як засіб профілактики та лікування різних захворювань. Адаптивне плавання.

22

2

6

 

 

14

2,  10, 11, 18, 22, 23

Практичне виконання окремих прийомів та вправ, тестування

 

МКР

2

 

2

 

 

 

 

модульний контроль

 

Разом за розділом 5

26

2

10

 

 

14

 

 

 

Всього годин

 150

 72

 

 

70

  

Залік диф.

                           

5. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ

модуля, теми

Назва і короткий зміст змістового модуля, теми

Кількість аудиторних годин

Модуль І.  Основи техніки плавання

4

1.1.

Місце плавання в системі фізичного виховання. Плавання як навчальна і наукова дисципліна. Вплив плавання на організм людини. Види плавання.

2

1.2.

Основи техніки плавання. Основні характеристики рухів плавця.

2

Модуль ІI. Навчання та тренування з плавання

-

Модуль ІII. Навчання та тренування з плавання

-

Модуль ІV. Прикладне плавання

2

4.1.

Прикладне плавання

2

Модуль V. Оздоровче плавання

2

5.1.

Оздоровче плавання як засіб профілактики та лікування різних хвороб. Адаптивне плавання.

2

Всього:

8

 

6.      ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з/п

Назва і короткий зміст змістового модуля, теми

Кількість аудиторних годин

Модуль І. Основи техніки плавання

10

1.1.

Фізичні якості води, основні поняття і закономірності гідростатики

4

1.2.

Техніка безпеки плавання

2

1.3.

Інвентар та обладнання для занять плаванням

2

1.4.

Модульна контрольна робота

2

Модуль II. Навчання та тренування з плавання

22

2.1.

Загально розвивальні і спеціальні вправи для розвитку сили, гнучкості в суглобах, вправи на гімнастичній стінці, з амортизаторами

2

2.2.

Підготовчі вправи для освоєння з водою, занурення, спливання, лежання, відкривання очей у воді, сковзання, видихи у воду

2

2.3.

Найпростіші навчальні зіскоки у воду. Ігри та розваги на воді

2

2.4.

Комплекс вправ на суші з ЗФП та СФП плавця-кроліста

2

2.5.

Вивчення техніки рухів ніг в плаванні кролем на грудях

2

2.6.

Вивчення техніки рухів рук в плаванні кролем на грудях

2

2.7.

Узгодження рухів рук, ніг і дихання при плаванні кролем на грудях

2

2.8.

Тренування в плаванні кролем на грудях

2

2.9.

Виконання поворотів, стартів. Вивчення техніки рухів ніг, рук в кролі на спині

2

2.10.

Прийом контрольних нормативів в плаванні кролем на грудях

2

2.11.

Модульна контрольна робота

2

Модуль III. Навчання та тренування з плавання

20

3.1.

Вивчення техніки рухів ніг, рук в плаванні кролем на спині

2

3.2.

Узгодження рухів рук, ніг і дихання при плаванні кролем на спині

2

3.3.

Тренування в плаванні кролем на спині

2

3.4.

Прийом контрольних нормативів в плаванні кролем на спині

2

3.5.

Комплекс вправ на суші з ЗФП та СФП плавця брасиста

2

3.6.

Вивчення техніки рухів ніг, рук в плаванні брасом

2

3.7.

Узгодження рухів рук, ніг і дихання при плаванні брасом

2

3.8.

Тренування в плаванні брасом

2

3.10.

Прийом контрольних нормативів в плаванні брасом

2

3.11.

Модульна контрольна робота

2

Модуль ІV. Прикладне плавання

10

4.1.

Плавання у складних і екстремальних умовах

2

4.2.

Колективні і індивідуальні засоби рятування

2

4.3.

Плавання в одязі. Плавання з різними предметами. Пірнання.

2

4.4.

Перша допомога при утоплені. Найбільш ефективні засоби штучного дихання

2

4.5.

Методика організації свят на воді

1

4.6.

Модульна контрольна робота

1

Модуль V.  Оздоровче плавання

10

5.1.

Оцінка стану здоров’я людини

2

5.2.

Вправи для застосування при різних захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем

2

5.3.

Вправи для застосування при різних захворюваннях нервової системи

2

5.4.

Вправи для застосування при порушеннях постави та плоскостопості

2

5.5.

Модульна контрольна робота

2

Всього годин:

72

7.      САМОСТІЙНА РОБОТА

з/п

Назва теми (змістовий модуль)

Короткий зміст

Кількість годин

Модуль I. Основи техніки плавання

28

1

Вплив плавання на організм людини

Вплив плавання на фізичний розвиток новонародженої дитини. Особливості зимового плавання. Вплив зимового плавання на організм людини.

14

2

Устаткування плавальних басейнів

Обладнання та інвентар басейнів різного типу

14

Модуль II. Навчання та тренування з плавання

0

Модуль III. Навчання та тренування з плавання

0

Модуль IV. Прикладне плавання

28

1.

Причини смерті на воді правила поведінки на воді

Причини смерті на воді правила поведінки на воді

14

2.

Розробка сценарію свята на воді

Розробити сценарій свята на воді

14

Модуль V. Оздоровче плавання

14

1.

Адаптивне плавання у системі реабілітації неповносправних осіб

Види адаптивного плавання. Методика проведення занять.

14

Всього:

 

70

 

8.      КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

№ уроку

Зміст

Кількість годин, відведених на:

Дата проведення

лекції

практичні

самостійна

робота

1

2

3

4

5

6

Семестр 1

Модуль І. Основи техніки плавання

1-2

Місце плавання в системі фізичного виховання. Плавання як навчальна і наукова дисципліна. Вплив плавання на організм людини. Види плавання.

2

 

14

 

3-4

Фізичні властивості води

 

2

 

 

5-6

Основні поняття і закономірності гідростатики

 

2

 

 

7-8

Основи техніки плавання. Основні поняття і характеристики рухів плавця.

2

 

 

 

9-10

Техніка безпеки плавання

 

2

 

 

11-12

Інвентар та обладнання для занять плаванням

 

2

14

 

13-14

Модульна контрольна робота

 

2

 

 

Модуль ІI. Навчання та тренування з плавання

15-16

Загальнорозвиваючі і спеціальні вправи для розвитку сили, гнучкості в суглобах, вправи на гімнастичній стінці, з амортизаторами

 

2

 

 

17-18

Підготовчі вправи для освоєння з водою, занурення, спливання, лежання, відкривання очей у воді, сковзання, видихи у воду.

 

2

 

 

19-20

Найпростіші навчальні зіскоки у воду. Ігри та розваги на воді.

 

2

 

 

21-22

Комплекс вправ на суші з ЗФП та СФП плавця-кроліста

 

2

 

 

23-24

Вивчення техніки рухів ніг в плаванні кролем на грудях

 

2

 

 

25-26

Вивчення техніки рухів рук в плаванні кролем на грудях

 

2

 

 

27-28

Узгодження рухів рук, ніг і дихання при плаванні кролем на грудях

 

2

 

 

1

2

3

4

5

6

29-30

Тренування в плаванні кролем на грудях

 

2

 

 

31-32

Виконання поворотів, стартів

 

2

 

 

33-34

Прийом контрольних нормативів в плаванні кролем на грудях

 

2

 

 

35-36

Модульна контрольна робота

 

2

 

 

Семестр 2

Модуль ІІI. Навчання та тренування з плавання

37-38

Вивчення техніки рухів ніг, рук в кролі на спині

 

2

 

 

39-40

Узгодження рухів рук, ніг і дихання при плаванні кролем на спині

 

2

 

 

41-42

Тренування в плаванні кролем на спині

 

2

 

 

43-44

Прийом контрольних нормативів в плаванні кролем на спині

 

2

 

 

45-46

Комплекс вправ на суші з ЗФП та СФП плавця брасиста

 

2

 

 

47-48

Вивчення техніки рухів ніг, рук в плаванні брасом

 

2

 

 

49-50

Узгодження рухів рук, ніг і дихання при плаванні брасом

 

2

 

 

51-52

Тренування в плаванні брасом

 

2

 

 

53-54

Прийом контрольних нормативів в плаванні брасом

 

2

 

 

55-56

Модульна контрольна робота

 

2

 

 

Модуль IV. Прикладне плавання

57-58

Прикладне плавання

2

 

 

 

59-60

Плавання у складних і екстремальних умовах

 

2

 

 

61-62

Причини смерті на воді. Колективні і індивідуальні засоби рятування

 

2

14

 

63-64

Плавання в одязі. Плавання з різними предметами. Пірнання.

 

2

 

 

65-66

Перша допомога при утоплені

 

2

 

 

67

Методика організації свят на воді

 

1

14

 

68

Модульна контрольна робота

 

1

 

 

МодульV. Оздоровче плавання

69-70

Оздоровче плавання як засіб профілактики та лікування різних хвороб. Адаптивне плавання.

2

 

14

 

1

2

3

4

5

6

71-72

Оцінка стану здоров’я людини

 

2

 

 

73-74

Вправи для застосування при різних захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем

 

2

 

 

75-76

Вправи для застосування при різних захворюваннях нервової системи

 

2

 

 

77-78

Вправи для застосування при порушеннях постави. Вправи для застосування при плоскостопості.

 

2

 

 

79-80

Модульна контрольна робота

 

2

 

 

                                                                                                                                 

9.      РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

Модуль I

Модуль II

Модуль III

Модуль IV

Модуль V

Сума

20

20

20

20

20

100

 

10.  ЕЛЕМЕНТИ КОНТРОЛЮ ПО МОДУЛЯМ

№ з/п

Перелік видів контролю

Кількість балів

Модуль I

20

1.

Практичні заняття

4

(4х1б)

2.

Самостійна робота

10

(2х5б)

3.

Модульний контроль

6

Модуль ІІ

20

1.

Практичні заняття

15

(10х1,5б)

3.

Модульний контроль

5

Модуль III

20

1.

Практичні заняття

13,5

(9х1,5б)

3.

Модульний контроль

6,5

Модуль IV

20

1.

Практичні заняття

5

(5х1б)

2.

Самостійна робота

10

(2х5б)

3.

Модульний контроль

5

Модуль V

20

1.

Практичні заняття

8

(4х2)

2.

Самостійна робота

5

 

3.

Модульний контроль

7

 

11.  ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

 

Модуль І-V

За шкалою ЕСТS

За національною шкалою

За шкалою ДВУФК

A

Відмінно

18-20

B

Добре

16,4-17,8

C

Добре

14,8-16,2

D

Задовільно

12,8-14,6

E

Задовільно

12-12,6

FX

Незадовільно

з можливістю повторного складання

 

7-11,8

F

Незадовільно

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

0,2-6,8

 

 

І Семестр

За шкалою ЕСТS

За національною шкалою

За шкалою ДВУФК

A

Відмінно

36-400

B

Добре

32,8-35,6

C

Добре

29,6-32,4

D

Задовільно

25,6-29,2

E

Задовільно

24-25,2

FX

Незадовільно

з можливістю повторного складання

 

14-23,6

F

Незадовільно

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

0,4-13,6

 

ІІ Семестр

За шкалою ЕСТS

За національною шкалою

За шкалою ДВУФК

A

Відмінно

54-60

B

Добре

49,2-53,4

C

Добре

44,4-48,6

D

Задовільно

38,4-43,8

E

Задовільно

36-37,8

FX

Незадовільно

з можливістю повторного складання

 

21-35,4

F

Незадовільно

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

0,6-20,4

 

ЗАЛІК

За шкалою ЕСТS

За національною шкалою

За шкалою ДВУФК

A

Відмінно

90-100

B

Добре

82-89

C

Добре

74-81

D

Задовільно

64-73

E

Задовільно

60-63

FX

Незадовільно

з можливістю повторного складання

 

35-59

F

Незадовільно

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

0-34

 

12.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.     Питання для підсумкового контролю.

2.     Лекційний курс.

3.     Модульні контрольні роботи.

4.     Варіанти комплексних контрольних робіт.

5.     Питання для самостійного опрацьовування.

6.     Рейтингова система оцінювання.

 

13.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Булгакова Н.Ш. Отбор и підготовка юных пловцов. М.: ФИС, 1986. – 191с., ил.
 2. Гордон С.М. Техника спортивного плавания. М.: ФИС, 1968. – 200с.
 3. Глазирін І.Д. Плавання: Навчальний посібник. К.: Кондор, 2006. – 502с.
 4. Зенов Б.Д., Кошкин И.М., Вайцеховский С.М. Специальная физическая підготовка пловцана суше и в воде. М.: ФИС, 1986. – 80с.
 5. Каунсилмен Д. Наука о плавании. Пер. с англ. – М.: ФИС, 1972. – 93с.
 6. Каунсилмен Д. Спортивное плавание. М.: ФИС, 1982. – 208с., ил.
 7. Кароп Ю.А., Кононенко Ю.А. Женское плавание: особенности и перспективы. К.: Здоров’я, 1983. – 112с., ил.
 8. Плавание: Учебник для студентов спортивних факультетов институтов физической культуры / Подобщ. ред. Н.А.Бутовича. М.: ФИС, 1965. – 398с., ил.
 9. Плавание: Учебник для институтов физической культуры / Под общ. ред. Н.М. Булгаковой. М.: ФИС, 1979. – 320с., ил.
 10. Плавание: Учебник для педагогических факультетов институтов физической культуры. М.: ФИС, 1984. – 288с., ил.
 11. Платонов В.Н. Физическая підготовка пловцов высшего класса. К.: Здоров’я, 1983. – 168с., ил.
 12. Платонов В.Н., Вайцеховский С.М. Тренировка пловцов высшего класса. М.: ФИС, 1985. – 256с., ил.
 13. Парфьонов В.О. Плавання. Підручник для факультетів фізичного виховання педагогічних інститутів. К.: Вища школа, 1974. – 300с., іл.
 14. Парфенов В.А., Абсалямов Т.М. Повороты в спортивном плавании. К.: Здоров’я. 1989. – 72с., ил.
 15. Тимакова Т.С. Многолетняя подготовка пловца и ее индивидуализация / Биологические аспекты / М.: ФИС, 1985. – 144с., ил.
 16. Шаповалов В.П. Плавання: Посібник для студентів інститутів фізичної культури і спорту. Дніпропетровськ: Січ, 1994. – 399с.
 17. Шульга Л.М. Оздоровче плавання: Навчальний посібник. К.: Олімп. л-ра, 2008. – 232с., іл.

Додаткова:

 

 1. Биомеханика пловца // Зарубежные исследования. Пер. с англ. (Под ред. В.М. Зациорского). М.: ФИС. 1989. – 135с., ил.
 2. Белиц-Гейман С.В. Мы учимся плавать. М.: Просвещение. 1987. – 80с.
 3. Вайцеховский С.М., Головин Ю.В., Ибсалямов Т.М. Подготовка сильнейших пловцов мира. М.: ФИС, 1972. – 160с., ил.
 4. Волков В.М. Восстановительные процессы в спорте. М.: ФИС, 1977.
 5. Донской Д.Д. Биомеханика. М.: Просвещение, 1975. – 105с.
 6. Кларис П. Морфология человека и гидромеханика / В сб. «Биомеханика плавания». Пер. с англ. 1981. – 39-71с., ил.
 7. Миллер Д. Биомеханика плавания / В сб. «Биомеханика плавания». Пер. с англ. М.: ФИС, 1981. – 4-38с., ил.
 8. Научное обеспечение підготовки пловцов: Педагогические и медико-биологические исследования / Подобщ. ред. Т.М. Абсалямова и Т.С.Тимаковой. М.: ФИС, 1983. – 156с.
 9. Педагогика: Учебник для институтов физической культуры / Под общ. ред. В.В. Белоусовой и И.Н. Решетень. М.: ФИС, 1978. – 230с., ил.
 10. Сахновский К.П. Плавание: от массовости к мастерству. К.: Здоров’я. 1986. – 72с., ил.

 

14.  ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 

Використовуються в електронному вигляді:

1.     Питання для підсумкового контролю.

2.     Лекційний курс.

3.     Теми семінарських занять.

4.     Модульні контрольні роботи.

5.     Варіанти комплексних контрольних робіт.

6.     Питання для самостійного опрацьовування.

7.     Рейтингова система оцінювання.

 

Примітка:

1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищого навчального закладу і містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.

2. Розробляється викладачем. Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні циклової комісії, підписується головою циклової комісії і затверджується заступником директора вищого навчального закладу з навчальної роботи.

3. Формат бланка А4 (210 х 297 мм).

 

 

 
< Попередня   Наступна >