Наша гордість

Image

Андрій Говоров завоював золоту нагороду на чемпіонаті Європи з водних видів спорту,  який розпочався у Лондоні. 

Детальніше...
 
 
Оксана Баюл - перша олімпійська чемпіонка Незалежної України
 
Оксана Баюл - перша олімпійська чемпіонка Незалежної України 
Детальніше...
 
 
Майстер спорту України міжнародного классу.Чемпіон та рекордсмен Європи з плавання серед юніорів.
 
Говоров Андрій - Трьоразовий чемпіон та рекордсмен Європи серед Юнiopiв
Майстер спорту Украіни міжнародного класу
Член національноі збірної   України з плавання.
 
 
Детальніше...
 
 
Нестеренко Микита - 6-ти разовий рекордсмен світу з метання диску, член національної збірної команди України
 
НЕСТЕРЕНКО МИКИТА
майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики,чемпіон світу серед юнаків, переможець молодіжного кубку Європи 2011 року

Детальніше...
 
 
Переможець юнацького Європейського фестивалю та всесвітній гімназіаді в метанні диску . Майстер спорту України.
 
Клочко Вікторія - Студентка ІІ курсу училища, чемпіонка Європейського   юнацького олімпійського фестивалю,   чемпіонка Всесвітньої гімназіади з метання диску в Катарі
 
МІЩЕНКО ВЛАДИСЛАВ
Міщенко Владислав
2-разовий переможець першості Європи, учасник першості світу сучасного п'ятиборства

 
 
МЕЛЕНЕВСЬКИИ ВІКТОР
Меленевський Віктор
майстер спорту України з дзюдо, срібний призер першості Європи

 
КІРІЄНКО АННА
Кіріенко Анна
майстер спорту України з баскетболу, чемпіонка України 2010 року серед команд суперліги

 
КУЛАКСІЗОВ РУСЛАН
Кулаксізов Руслан
майстер спорту України з гімнастики спортивної, 4-разовий переможець VI літніх юнацьких спортивних ігор України 2011 року

 
 
Валентин Греков - чемпіон Євпропи по дзюдо
 
Валентин Греков - чемпіон Європи по дзюдо
Детальніше...
 
 
Твердохліб Олег - Чемпіон Європи, рекордсмен з легкої атлетики, член національної збіної України
 
Твердохліб Олег - Чемпіон Європи, рекордсмен з легкої атлетики, член національної збіної України 
 
 
Назаренко Сергій - Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 років, бронзовий призер чемпіонату України - 1 (2003/2004), фіналіст Кубка України - 1 (2003/2004)
 
Назаренко Сергій - Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 років, бронзовий призер чемпіонату України - 1 (2003/2004), фіналіст Кубка України - 1 (2003/2004)
Детальніше...
 
 
Руслан РОТАНЬ - Чвертьфіналіст чемпіонату свiту 2006 року, чемпіон України - 1 (2006/2007)
 
Руслан Ротань - Чвертьфіналіст чемпіонату свiту 2006 року, чемпіон України - 1 (2006/2007)
Детальніше...
 
Зверев
 
ЗВЄРЄВ СЕРГІЙ
майстер спорту України з дзюдо, срібний призер першості світу, переможець юнацького Європейського олімпійського фестивалю

 
Черников
 
ЧЕРНІКОВ ВЛАДИСЛАВ
учасник першості світу з легкої атлетики, переможець і срібний призер юнацького Європейського олімпійського фестивалю

 
Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії

Image

 Це Положення розроблено на підставі Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2013 р. № 584.

 

Державна атестація випускників – молодших спеціалістів, комунального спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю “Дніпропетровське вище училище фізичної культури” Дніпропетровської обласної ради” здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015р. № 266, «Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2013 р. № 584, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 р. за № 955/23487, державних та галузевих стандартів освіти, Наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2015р. № 705 «Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації», нормативних актів України з питань освіти, Статуту комунального спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю “Дніпропетровське вище училище фізичної культури” Дніпропетровської обласної ради”.

Підсумкова державна атестація випускників проводиться в училищі  за акредитованими напрямом і спеціальністю та завершується видачею документу встановленого зразка про рівень освіти та здобуту кваліфікацію.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Державна атестація випускників – визначення фактичної відповідності рівня освітньої та професійної підготовки випускника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики відповідного напряму підготовки /спеціальності – проводиться після виконання студентами мінімальних вимог галузевих стандартів вищої освіти.

Державна атестація випускників за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста здійснюється Екзаменаційною  комісією.

Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня загально-професійних і спеціалізовано-професійних компетентностей (знання, вміння, комунікація, автономність та відповідальність, інтегральна компетентність) випускників, передбачених відповідним рівнем національної рамки кваліфікацій і освітньо-кваліфікаційною характеристикою фахівців за напрямом підготовки /спеціальністю.

1.2. Для проведення державної атестації випускників комунального спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю “Дніпропетровське вище училище фізичної культури” Дніпропетровської обласної ради” за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст в училищі створюється Екзаменаційна комісія. Терміни проведення державної атестації визначаються навчальними планами, робочими навчальними планами підготовки фахівців та графіком навчального процесу. Державній атестації підлягає кожен студент після повного виконання ним навчального плану за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

1.3. Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю Екзаменаційної комісії здійснює директор училища.

1.4. Функціями та обов’язками Екзаменаційної комісії є:

-    комплексна перевірка й оцінка теоретичної та практичної фахової підготовки студентів-випускників (ОКР молодшого спеціаліста) з метою встановлення відповідності їх кваліфікаційного рівня вимогам державних та галузевих стандартів, навчальним планам і програмам підготовки;

-    вирішення питань про присвоєння випускникам відповідної кваліфікації та видачу диплома (звичайного зразка чи  з відзнакою);

-    вирішення питань про надання рекомендацій випускникам щодо впровадження та публікації результатів наукових досліджень;

-    вирішення питань про надання випускникам за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст рекомендацій щодо вступу для подальшого навчання до Дніпропетровського державного  інституту фізичного культури і спорту;

-    розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки фахівців з відповідного напряму/спеціальності.

1.5. Державна атестація випускників проводиться у формі державного екзамену та захисту дипломної роботи. Форма проведення державної атестації визначається галузевим стандартом вищої освіти відповідного напряму підготовки/спеціальності.     

1.6. Програма державного екзамену визначається загально-професійними і спеціалізовано-професійними компетентностями  випускників, які підлягають оцінюванню відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця за напрямом підготовки/спеціальністю і відповідно до спеціалізації.

1.7. Перелік дисциплін, з яких формується програма державного екзамену, визначається галузевими стандартами вищої освіти відповідних напрямів підготовки/спеціальностей.

     Для випускників зі спеціальностей, за якими Постановою Кабінету Міністрів України визначена можливість присвоєння додаткової педагогічної кваліфікації, до програми державного екзамену включаються окремі змістові модулі з дисциплін психолого-педагогічного циклу.

1.8. Програма, методика та форма проведення екзамену (усно, письмово, тестування (можливе комп’ютерне тестування)), порядок організації захисту дипломних робіт, критерії оцінювання компетентностей на державному екзамені та під час захисту дипломних робіт на підставі цього положення  визначаються цикловою комісією, що випускає молодших спеціалістів, погоджуються з методичною радою училища та затверджуються Педагогічною радою.

1.9. Студенти  забезпечуються програмою державного екзамену не пізніше ніж за чотири місяці до проведення державної атестації.

1.10. Дипломні роботи подаються студентами до циклової комісії у визначений Педагогічною радою училища термін, але не пізніше ніж за два тижні до дня захисту в Державній комісії.

 

ІІ. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТУВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ. Обов’язки Голови, членів та Секретаря ЕК

2.1. Екзаменаційна комісія створюється як єдина з кожного напряму підготовки/спеціальності та певного освітньо-кваліфікаційного рівня.   

 Голову Екзаменаційної комісії, затверджує Педагогічна рада училища за поданням директора не пізніше, ніж за два місяці до початку роботи Екзаменаційної комісії.

 2.2. Екзаменаційна комісія створюється щорічно у складі Голови ЕК і членів комісії та діє впродовж календарного року.

2.2.1. Голова ЕК призначається директором училища з числа провідних фахівців галузі, як правило,  представників державних та недержавних підприємств, установ, висококваліфікованих працівників інститутів Національної академії наук України або інших державних академій (за їх згодою), інших ВНЗ, які готують фахівців з того ж напряму та спеціальностей. Одна і та сама особа може бути головою Екзаменаційної комісії не більше трьох років поспіль.

2.2.2. Заступником голови Екзаменаційної комісії (за необхідністю) можуть призначатися директор, заступник  директора з навчально – методичної  роботи або один із членів Екзаменаційної комісії.

2.2.3. Кількісний склад Екзаменаційної комісії визначається відповідно до Наказу директора «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи» і становить не більше чотирьох осіб.

2.2.4. Персональний склад Екзаменаційної комісії із зазначенням її обов’язків затверджується наказом директора училища не пізніше ніж за місяць до початку роботи Екзаменаційної комісії.

     Пропозиції про склад Екзаменаційної комісії подаються керівником навчального підрозділу за півтора місяця до початку роботи Екзаменаційної комісії за встановленою формою.

2.2.5. До складу Екзаменаційної комісії входять: директор або заступник  з навчально – методичної роботи, голови циклових комісій, викладачі циклових комісій.

   Одна й та сама особа не може одночасно входити більш ніж до однієї Екзаменаційної комісії за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

2.3. Оплата праці Голови комісії, який не є працівником училища, здійснюється погодинно відповідно до чинного законодавства. Участь у роботі Екзаменаційної комісії  членів  ЕК  – працівників училища планується, виключно,  як педагогічне навантаження.

2.4. Члени Екзаменаційної комісії  беруть участь у засіданнях ЕК і є екзаменаторами.

2.5. Секретар комісії призначається наказом директора  з числа працівників училища.  Секретар ЕК  не є членом комісії.

2.6. Голова Екзаменаційної комісії :

-   головує на засіданнях ЕК;

-   має бути присутнім на всіх засіданнях ЕК ;

-   ознайомлює всіх членів комісії з їх правами та обов’язками;

-   забезпечує роботу комісії відповідно до затвердженого розкладу;

-   контролює роботу секретаря комісії щодо підготовки необхідних документів до початку роботи комісії та оформлення протоколів ЕК;

-   складає звіт про роботу ЕК.

2.7. Проведення всіх форм державної атестації відбувається в присутності                Голови ЕК та більшості її членів.

2.8. Засідання Екзаменаційної комісії  оформляються протоколами за встановленою формою. В протоколах відображаються:

-   запитання, поставлені студенту;

-   оцінка, отримана студентом під час державної атестації;

-   рішення комісії про надання рекомендації щодо публікації та/або впровадження наукових досліджень;

-   рішення комісії про надання випускнику рекомендацій для вступу до ДДІФКіС.

     Рішення комісії про присвоєння студенту кваліфікації за відповідним напрямом підготовки/спеціальністю і освітньо-кваліфікаційним рівнем та про видачу йому диплома (загального зразка чи з відзнакою) відображається у Протоколі засідання ЕК про присвоєння кваліфікації.

2.9. Секретар Екзаменаційної комісії  несе відповідальність за правильне і своєчасне оформлення документів ЕК. Помилки та виправлення у протоколах Екзаменаційної комісії  не допускаються.

     Секретар ЕК  повинен:

2.9.1. До початку роботи Екзаменаційної комісії :

-   отримати в навчальній частині   бланки протоколів Екзаменаційної комісії ;

-   підготувати відомість результатів комп’ютерного тестування студентів зі спеціальності (якщо таке передбачається);

-  отримати в навчальній частині: наказ директора училища про затвердження персонального складу ЕК; затверджений  розклад роботи ЕК; список студентів, допущених до державної атестації, затверджений заступником директора з навчально – методичної роботи; подання щодо надання рекомендації про видачу дипломів з відзнакою; підтвердження щодо випуску за відповідним напрямом підготовки/спеціальністю і освітньо-кваліфікаційним рівнем; подання голові Екзаменаційної комісії  щодо захисту дипломної роботи; зведені відомості успішності випускників; залікові книжки  та інші документи (накази, довідки), які необхідні для забезпечення якісної та  кваліфікованої роботи Екзаменаційної комісії ;

-       отримати від циклової комісії мотивовані подання про надання рекомендації щодо публікації та/або впровадження наукових досліджень; про надання випускникам рекомендацій для вступу до ДДІФКіС для подальшого навчання. 

2.9.2. Не пізніше як за один день до засідання Екзаменаційної комісії  із приймання державного екзамену (додаткового державного екзамену) отримати від циклової комісії: програму екзамену; технічні засоби, лабораторне обладнання, демонстраційні та довідкові матеріали, необхідні для використання студентами під час підготовки, та відповіді на питання державного екзамену.

-    Примітка: комплект екзаменаційних білетів (комплексних завдань, тестів тощо) голова ЕК отримує від заступника директора з навчально – методичної роботи.

2.9.3. Не пізніше як за один день до засідання Екзаменаційної комісії  із захисту дипломних робіт отримати від циклової комісії:

-   випускні дипломні роботи;

-   письмові відгуки, рецензії на дипломні роботи;

-   публікації студентів (якщо такі є).

    2.9.4. Упродовж терміну роботи Екзаменаційної комісії :

-    довести до відома голови і членів ЕК інформацію, що стосується роботи комісії;

-    вести протоколи засідань Екзаменаційної комісії ;

      - підготувати для директора училища пакет документів, необхідних для здійснення погодинної оплати роботи голови ЕК – не співробітника училища.

2.9.5. Після завершення засідання Екзаменаційної комісії  із захисту дипломних робіт:

-   повернути до циклової комісії випускні дипломні роботи із зазначеною на титульній сторінці оцінкою (за підписом Голови ЕК) та отримані супровідні документи.

2.9.6. Упродовж трьох робочих днів після завершення роботи Екзаменаційної комісії :

- подати до навчального відділу один примірник звіту Голови ЕК, книгу протоколів засідання Екзаменаційної комісії, письмові відповіді студентів (при проведенні письмового екзамену), які мають бути  завірені підписами голови і всіх членів Екзаменаційної комісії , оформлені в книгу: прошиті, пронумеровані  і скріплені печаткою училища, звіт про результати складання державних іспитів та захисту дипломних робіт, про організацію роботи Екзаменаційної комісії ;

-    передати  директору училища один примірник звіту Голови ЕК;

-   передати в навчальну частину училища оформлені залікові книжки.

2.9.7. Зведені дані по училищу за формою  передаються до навчального відділу училища не пізніше ніж через 10 днів після останнього засідання ЕК.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК РОБОТИ ЕК

3.1. Екзаменаційні комісії працюють у строки, визначені графіком навчального процесу на поточний навчальний рік, що розробляється на основі навчального плану спеціальності, затверджується директором училища й доводиться до циклових комісій до початку навчального року.

Розклад роботи Екзаменаційної комісії, узгоджений з головою Екзаменаційної комісії  і затверджений  заступником директора з навчально – методичної роботи, подається до навчального відділу не пізніше ніж за місяць до початку її діяльності.

            Складання державного екзамену, захист випускної дипломної роботи проводиться, як правило, в приміщеннях училища.

            Для захисту дипломних робіт, виконаних з використанням отриманих під час практик матеріалів, допускається проведення засідання ЕК на підприємствах, в установах та організаціях, на яких проходила практика.

            У випадку неявки студента на засідання Екзаменаційної комісії  з поважних причин (раптове захворювання студента, нещасний випадок, смерть близьких родичів), підтверджених відповідними документами, і перенесенням, за рішенням голови ЕК, екзамену або захисту дипломної роботи на    більш    пізній     термін,     графік роботи ЕК може бути подовжений до 30 червня поточного навчального року.

3.2. Для проведення усних державних екзаменів та захисту дипломних робіт, як правило, планується не більше 12 осіб на один день роботи ЕК (екзаменаційна група).

            При складанні державного екзамену в письмовій формі допускається об’єднання в один потік не більше двох екзаменаційних груп, а при складанні  екзамену в тестовій формі – допускається об’єднання в один потік не більше чотирьох екзаменаційних груп.

            Інтервал між державними екзаменами у кожній екзаменаційній групі повинен складати не менше п’яти календарних днів.

3.3. Документом, що надає дозвіл на допуск студента до складання державних екзаменів та захисту дипломної роботи відповідного рівня, є список студентів, допущених до державної атестації, затверджений заступником директора з навчально - методичної роботи

3.4. Відповідальний працівник училища  не пізніше ніж за один день до початку роботи ЕК  передає до Екзаменаційної комісії  такі матеріали:

-   наказ директора училища  про затвердження персонального складу ЕК  з напряму/спеціальності;

-   розклад роботи ЕК, узгоджений з головою Екзаменаційної комісії  і  затверджений заступником директора з навчально – методичної роботи  з науково-педагогічної роботи;

-   список студентів, допущених до державної атестації;

-   залікові книжки студентів (індивідуальні навчальні плани студентів);

-   зведені відомості успішності випускників – довідка училища про виконання студентом навчального плану і отриманих ним оцінок з усіх дисциплін навчального плану, практик та державних екзаменів, завірена директором училища.

Примітка: За наявності декількох екзаменаційних оцінок з однієї дисципліни у зведену відомість про виконання навчального плану, як правило, заноситься середня зважена оцінка з округленням її до цілого значення, а при бальній системі оцінок виводиться середня зважена оцінка відповідно до кількості балів, здобутих студентом з певної дисципліни.

3.4.1. Не пізніше ніж за один день до складання державного екзамену чи додаткового державного екзамену з окремих дисциплін циклова комісія  надає Екзаменаційній комісії:

-    програму екзамену;

-    комплект екзаменаційних білетів, включаючи варіанти комплексних завдань, письмових контрольних робіт тощо;

-    технічні засоби, лабораторне обладнання, демонстраційні й довідкові матеріали, необхідні для використання студентами під час підготовки; ключі правильних відповідей (при проведенні екзамену у формі тестування).

  3.4.2. Програма державного екзамену, екзаменаційні білети, варіанти завдань, перелік наочного приладдя й матеріалів складаються викладачами циклової комісії і затверджуються за поданням голови циклової комісії рішенням Педагогічної ради училища. На кожному екзаменаційному білеті проставляється номер протоколу педагогічної ради і дата затвердження, білет скріплюється підписом голови педагогічної ради.

     Програми державних екзаменів оприлюднюються не пізніше ніж за чотири місяці до початку роботи ЕК: на сайті училища,  та стендах навчальної частини.

3.4.3. Перед захистом дипломної роботи циклова комісія подає до Екзаменаційної комісії :

-    виконану студентом випускну дипломну роботу з записом на ній висновку циклової комісії про допуск роботи до захисту (за результатами попереднього захисту);

-    письмовий відгук керівника з характеристикою практичної цінності роботи і діяльності випускника під час виконання ним дипломну роботу;

-    письмову рецензію на дипломну  роботу;

-   довідку установи (організації) про  дозвіл на використання її матеріалів при написанні дипломної роботи, якщо ці матеріали потребують такого дозволу  відповідно до чинного Законодавства;

-    інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність виконаної дипломної роботи: друковані статті за темою роботи, документи, що вказують на її практичне застосування, макети, зразки матеріалів, виробів тощо.

3.4.4. Рецензування дипломної  роботи доручають висококваліфікованим фахівцям училища. Склад рецензентів визначається заступником директора з навчально – методичної роботи; затверджується наказом директора училища. Рецензія повинна мати оцінку випускної роботи за прийнятою шкалою оцінки знань.

3.4.5.  У випадку надання негативного відгуку науковим керівником або негативної рецензії остаточне рішення про допуск (недопущення) дипломної роботи до захисту приймає, за результатами попереднього захисту циклова комісія.

    3.5. Структура кожного державного екзамену,  порядок і форма перевірки знань студентів під час державної атестації встановлюються цикловою комісією і затверджуються педагогічною радою училища.

3.6. Засідання Екзаменаційної комісії  є відкритими і проводяться за участю більш ніж половини її складу та обов’язкової присутності Голови ЕК. Засідання Екзаменаційної комісії  оформляються протоколом.

       Тривалість засідання не повинна перевищувати шести академічних годин на день. Тривалість усного державного екзамену з кожної дисципліни, а також захисту дипломної  роботи одного студента, як правило, не повинна перевищувати 30 хвилин. При проведенні письмового державного екзамену на потік виділяється не більше двох годин, при проведенні державного екзамену у вигляді комп’ютерного тестування – до двох з половиною годин на потік.

3.7. Для розкриття змісту дипломної  роботи студенту надається до 15-ти хвилин. Після доповіді випускник відповідає на питання членів ЕК. Запитання можуть стосуватися як теми виконаної роботи, так і бути загального характеру – в межах дисциплін спеціальності й спеціалізації, які опановувалися студентом в училищі. Після відповідей на питання заслуховуються або зачитуються відгуки наукового керівника та рецензента (особисто ними або одним з членів ЕК). Завершується захист відповіддю випускника на висловлені у відгуках зауваження.

3.8. Оцінювання результатів складання державних екзаменів та/або захисту дипломних робіт здійснюється за вимогами затверджених засобів діагностики якості вищої освіти за відповідними напрямами підготовки/спеціальностями.

            При визначенні оцінки дипломної  роботи береться до уваги рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки студентів.

            Виконання всіх екзаменаційних завдань з комплексного державного екзамену (державного екзамену) є обов’язковим. Незадовільна оцінка з одного з екзаменаційних завдань є підставою для виставлення незадовільної оцінки за державний екзамен у цілому.

            Підсумкова оцінка комплексного державного екзамену (державного екзамену) визначається як середня з позитивних оцінок за кожен вид екзаменаційних завдань (якщо інше не визначене програмою державного екзамену).

            Рішення Екзаменаційної комісії  про оцінку знань, виявлених при складанні екзаменів або захисті дипломної  роботи, а також про присвоєння студентам кваліфікації та видання випускникам дипломів (загального зразка чи з відзнакою) приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. За однакової кількості голосів голос Голови ЕК є вирішальним.

Примітка: Оцінки державного екзамену і захисту дипломної  роботи виставляє кожен член комісії; підсумкова оцінка виставляється головою Екзаменаційної комісії   внаслідок всебічного обговорення. Повторне складання (перескладання) державного екзамену і захист дипломної  роботи з метою підвищення оцінки не дозволяється.

3.9. Студентам, які отримали позитивні оцінки за передбаченими програмою підготовки формами державної атестації, рішенням Екзаменаційної комісії  присвоюється кваліфікація відповідно до отриманого напряму підготовки/ спеціальності і видається диплом встановленого зразка.

Рішення щодо видачі студенту диплома з відзнакою приймається Екзаменаційною комісією за результатами державної атестації та з урахуванням усіх наданих до ЕК  матеріалів, які засвідчують, що навчальні та наукові (творчі) досягнення студента під час навчання за даним освітньо-кваліфікаційним рівнем відповідають вимогам Положення про диплом з відзнакою.

3.10. Якщо відповідь студента на державному екзамені або захист дипломної  роботи не відповідає вимогам рівня атестації, Екзаменаційна комісія  ухвалює рішення про те, що студент не пройшов державну атестацію і у протоколі засідання Екзаменаційної комісії  йому проставляється оцінка «незадовільно» (0-59 бали). У випадку, якщо студент не з’явився на засідання Екзаменаційної комісії  для складання екзаменів або захисту дипломної  роботи, у протоколі зазначається, що він є неатестованим у зв’язку з неявкою на засідання. Якщо студент не з’явився на засідання ЕК з поважної причини, що підтверджується відповідними документами, йому може бути встановлена інша дата складання іспиту (захисту дипломної  роботи) під час роботи ЕК (відповідно до п.3.1. цього Положення).

            Студент, який отримав незадовільну оцінку при складанні державного екзамену або на захисті дипломної  роботи, відраховується з училища. Йому видається академічна довідка встановленого зразка.

            У випадках, коли захист дипломної  роботи  визнається незадовільним, Екзаменаційна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою/ цикловою комісією, у наступному навчальному році.

3.10.1. Одержання незадовільної оцінки з державного екзамену не позбавляє студента права в поточному навчальному році складати наступний екзамен та/або захищати дипломну  роботу.

3.11. Студенти, які не склали державні екзамени та/або не захистили дипломну  роботу у зв’язку з неявкою без поважних причин або отриманням незадовільної оцінки, мають право на повторну (з наступного навчального року) державну атестацію протягом трьох років після відрахування з ВНЗ (у період роботи, згідно затвердженого графіку, Екзаменаційної комісії  з відповідного напряму/спеціальності). Перелік державних екзаменів визначається за навчальним планом, чинним на момент повторної державної атестації. Повторно складаються тільки ті державні екзамени, з яких була отримана незадовільна оцінка.

 

4. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ ЕК

4.1. Результати письмових державних екзаменів оголошуються Головою Екзаменаційної комісії  після перевірки робіт не пізніше наступного дня, а оцінки з усних екзаменів та захисту дипломних робіт оголошуються в день їх складання (захисту). У протокол заносяться: оцінки, одержані на держаних екзаменах або під час захисту дипломної  роботи; запитання, поставлені випускникові; особливі думки членів Екзаменаційної комісії; здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень; рішення щодо видачі диплома – звичайного зразка або з відзнакою; рішення щодо надання рекомендації на вступ до ДДІФКіС для подальшого навчання, а також рекомендації щодо друку дипломної роботи/ чи впровадження її матеріалів.

Протокол підписує голова й члени Екзаменаційної комісії .

Книга протоколів зберігається в архіві училища.

4.2. За підсумками діяльності Екзаменаційної комісії  її Голова складає звіт, який затверджується на її заключному засіданні.

У звіті відображаються:

- рівень підготовки фахівців з певного напряму підготовки/спеціальності й характеристика знань, умінь, компетентностей випускників;

-  якість виконання дипломних робіт;

- актуальність  тематики дипломних робіт та відповідність сучасному стану науки, техніки й виробництва;

-  вказуються недоліки, допущені у підготовці фахівців, зауваження щодо забезпечення організації роботи Екзаменаційної комісії  тощо.

У звіті надаються пропозиції щодо:

-   поліпшення якості підготовки фахівців;

-   усунення недоліків в організації проведення державних екзаменів і захисту дипломних робіт;

-   можливості публікації основних положень дипломних робіт, їх використання у навчальному процесі.

-   надання випускникам за освітньо-кваліфікаційними рівнем  молодшого спеціаліста рекомендації щодо вступу до ДДІФКіС для подальшого навчання.

4.3. Звіт про роботу ЕК, після обговорення на заключному засіданні Екзаменаційної комісії  подається через навчальний відділ директору училища у двотижневий строк.

4.4. Результати роботи, пропозиції і рекомендації ЕК обговорюються на засіданні  циклової комісії, Педагогічної  ради училища.

 

5. РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ

5.1. У випадку незгоди з оцінкою випускник має право подати апеляцію. Апеляція на ім’я директора училища  подається директору або заступнику директора з навчально – методичної роботи. Апеляція подається в день проведення державного екзамену або захисту дипломної  роботи.

5.2 У випадку надходження апеляції наказом директора  створюється комісія для розгляду апеляції. Головою комісії призначається заступник директора з навчально – методичної роботи. Склад комісії затверджується наказом директора.

5.3. Комісія розглядає апеляції випускників з приводу порушення процедури проведення державного екзамену або захисту дипломних робіт (проектів), що могло негативно вплинути на оцінку Екзаменаційної комісії .

Комісія не розглядає питання змісту й структури білетів. а також не розглядає порушень правил з проведення державного екзамену або захисту дипломних робіт  випускником.

5.4. Апеляція розглядається протягом трьох календарних днів після її подачі.

5.5. У випадку встановлення комісією порушення процедури проведення атестації, яке вплинуло на результати оцінювання, комісія пропонує директору училища скасувати відповідне рішення ЕК і провести повторне засідання ЕК в присутності представників комісії з розгляду апеляції.

 
< Попередня   Наступна >