Наша гордість

Image

Андрій Говоров завоював золоту нагороду на чемпіонаті Європи з водних видів спорту,  який розпочався у Лондоні. 

Детальніше...
 
 
Оксана Баюл - перша олімпійська чемпіонка Незалежної України
 
Оксана Баюл - перша олімпійська чемпіонка Незалежної України 
Детальніше...
 
 
Майстер спорту України міжнародного классу.Чемпіон та рекордсмен Європи з плавання серед юніорів.
 
Говоров Андрій - Трьоразовий чемпіон та рекордсмен Європи серед Юнiopiв
Майстер спорту Украіни міжнародного класу
Член національноі збірної   України з плавання.
 
 
Детальніше...
 
 
Нестеренко Микита - 6-ти разовий рекордсмен світу з метання диску, член національної збірної команди України
 
НЕСТЕРЕНКО МИКИТА
майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики,чемпіон світу серед юнаків, переможець молодіжного кубку Європи 2011 року

Детальніше...
 
 
Переможець юнацького Європейського фестивалю та всесвітній гімназіаді в метанні диску . Майстер спорту України.
 
Клочко Вікторія - Студентка ІІ курсу училища, чемпіонка Європейського   юнацького олімпійського фестивалю,   чемпіонка Всесвітньої гімназіади з метання диску в Катарі
 
МІЩЕНКО ВЛАДИСЛАВ
Міщенко Владислав
2-разовий переможець першості Європи, учасник першості світу сучасного п'ятиборства

 
 
МЕЛЕНЕВСЬКИИ ВІКТОР
Меленевський Віктор
майстер спорту України з дзюдо, срібний призер першості Європи

 
КІРІЄНКО АННА
Кіріенко Анна
майстер спорту України з баскетболу, чемпіонка України 2010 року серед команд суперліги

 
КУЛАКСІЗОВ РУСЛАН
Кулаксізов Руслан
майстер спорту України з гімнастики спортивної, 4-разовий переможець VI літніх юнацьких спортивних ігор України 2011 року

 
 
Валентин Греков - чемпіон Євпропи по дзюдо
 
Валентин Греков - чемпіон Європи по дзюдо
Детальніше...
 
 
Твердохліб Олег - Чемпіон Європи, рекордсмен з легкої атлетики, член національної збіної України
 
Твердохліб Олег - Чемпіон Європи, рекордсмен з легкої атлетики, член національної збіної України 
 
 
Назаренко Сергій - Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 років, бронзовий призер чемпіонату України - 1 (2003/2004), фіналіст Кубка України - 1 (2003/2004)
 
Назаренко Сергій - Чвертьфіналіст чемпіонату світу 2006 років, бронзовий призер чемпіонату України - 1 (2003/2004), фіналіст Кубка України - 1 (2003/2004)
Детальніше...
 
 
Руслан РОТАНЬ - Чвертьфіналіст чемпіонату свiту 2006 року, чемпіон України - 1 (2006/2007)
 
Руслан Ротань - Чвертьфіналіст чемпіонату свiту 2006 року, чемпіон України - 1 (2006/2007)
Детальніше...
 
Зверев
 
ЗВЄРЄВ СЕРГІЙ
майстер спорту України з дзюдо, срібний призер першості світу, переможець юнацького Європейського олімпійського фестивалю

 
Черников
 
ЧЕРНІКОВ ВЛАДИСЛАВ
учасник першості світу з легкої атлетики, переможець і срібний призер юнацького Європейського олімпійського фестивалю

 
Студентське самоврядування
ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування

 

Розглянуто та прийнято                                ЗАТВЕРДЖЕНО

на загальних зборах                                      Студентською Радою

студентів ДВУФК                                          ДВУФК   

від«03» вересня  2015 р.                                від«07» вересня 2015р.

Протокол 1                                                   Протокол 2

                                                                                       

                                                                                     

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про студентське самоврядування

комунального спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» Дніпропетровської обласної ради»

 

 

 

 

 

 

Розроблено на підставі Положення про студентське самоврядування у Дніпропетровському вищому училищі фізичної культури, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 листопада 2007 р. №1010

 

 

 

 

 

 

 

м. Дніпропетровськ

2015

Положення про студентське самоврядування
Дніпропетровського вищого училища фізичної культури


Студентське самоврядування - це суспільний студентський рух, об'єднуючий всіх студентів училища  для самостійної діяльності студентів по реалізації молодіжних ініціатив в училищі.
Основними напрямами діяльності є:

·        розвиток молодіжних, студентських ініціатив в різних сферах життя училища;

·        стимулювання творчості студентів;

·        формування традицій училища;

·        вирішення соціальних питань студентського життя;

·        виховання відчуття гордості за звання студента Дніпропетровського вищого училища фізичної культури. 


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Студентське самоврядування - це самостійна діяльність студентів по реалізації молодіжних ініціатив в
ДВУФК через органи студентського самоврядування.

1.2. Студентське самоврядування ставить перед собою мету - створити умови для розкриття творчого потенціалу і самореалізації кожного студента, залучення його до активної участі в життєдіяльності
училища.

1.3. У своїй діяльності Студентське самоврядування керується Конституцією України, законом України «Про освіту»,  Положенням про студентське самоврядування
ДВУФК.

1.4. Взаємодія студентського самоврядування з керівними органами
ДВУФК ґрунтується на принципах пошани і партнерства.

1.5. Студентське самоврядування реалізується через Студентську Раду, Ради організаторів напрямів на рівні,
груп і училища.

1.6. На виборну посаду студентського самоврядування може бути обраний студент, що навчається у
Дніпропетровському вищому училищі фізичної культури.

 2. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ДВУФК
2.1. Основною метою розвитку студентського самоврядування є забезпечення особистого зростання майбутнього професіонала як освіченої, цілісної особи, що мають високу професійну компетентність, здатною творчо здійснювати своє людське і соціальне призначення.

2.2. Розвиток студентського самоврядування у Дніпропетровському вищому училищі фізичної культури направлено на:

·        створення необхідних умов, сприяючих активному залученню сту-дентської молоді до різних сфер життєдіяльності училища і підви-щення її соціальної активності через сприяння адміністрації і вихов-них структур училища;

·        посилення ролі студентських колективів і об'єднань в гуманістич-ному вихованні студентів, затвердження демократичного способу життя, взаємної вимогливості, відчуття соціальної справедливості, здорового морально психологічного клімату, зміцнення етичних основ молодої студентської сім'ї, твердження на основі широкої гласності етичних принципів, нетерпимості до антигромадських проявів в побуті;

·        участь в розробці, прийнятті і реалізації нормативно-правової основи різних сторін життєдіяльності студентської молоді;

·        надання допомоги студентові в розвитку творчого потенціалу, схильностей, здібностей, в життєвому самовизначенні, самореалі-зації в сім'ї, училищі, довкіллі, майбутній професії.

2.3. Принципи розвитку студентського самоврядування:

·        різноманітність форм студентського самоврядування у Дніпропетровському вищому училищі фізичної культури;

·        взаємодія органів студентського самоврядування різних форм з ад-міністрацією, у поєднанні з чітким розмежуванням функцій органів студентського самоврядування. Кожен орган самоврядності вирішує свої специфічні завдання, в той же час є загальні питання, коли до-цільно і необхідна взаємодія, об'єднання і координація зусиль, які не повинні впливати на самостійність органів студентського самовря-дування;

·        функціонування органів студентського самоврядування на основі залучення студентів училища до вирішення питань життя і діяльно-сті на основі вільного і відкритого волевиявлення;

·        інтеграція позааудиторної виховної роботи, учбового процесу і нау-ково-дослідної діяльності;

·        виборність, відвертість, гласність, системність, колегіальність. 3. СУБ'ЄКТИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

3.1. Суб'єктами студентського самоврядування виступають студентські колективи, створені в групі, на відділеннях, в училищі.

3.2. Найвищим органом студентського самоврядування
в Дніпропетров-ському вищому училищі фізичної культури є Студентська Рада училища, який має право брати до свого розгляду питання організації і розвитку студентського самоврядування. Керівним органом від форуму до форуму є Студентський актив училища.

3.3. Студентська Рада скликається не менш двох разів на рік. Кожна студентська група
училища направляє своїх делегатів і старост на форум. Студентський форум вважається правомочним, якщо на його засіданні присутні не менше половини від загального числа делегатів і старост. Дата скликання і пропонований порядок денний повідомляється не менше ніж за 10 днів до його проведення. Дату проведення Студентської Ради визначає Студентський актив.

3.4. Студентська Рада
у Дніпропетровському вищому училищі фізичної культури

3.4.1. Студентська Рада
у Дніпропетровському вищому училищі фізичної культури :

·        заслуховує звіти Президента студентського самоврядування ДВУФК щодо реалізації мети і завдань діяльності студентського самоврядування;

·        затверджує Положення про студентське самоврядування у  Дніпро-петровському вищому училищі фізичної культури , що не перечить Статуту ДВУФК, а також зміни і доповнення до нього;

·        визначає основні напрями діяльності Студентського активу.

3.4.2. Студентська Рада має право приймати рішення з усіх питань діяльності студентського самоврядування.

3.4.3. Всі рішення Студентської Ради протоколюються, оформлю
-ються рішенням Ради, яке підписує Президент студентського самоврядування, і доводяться до відомості студентів.

3.4.4. Позачергову Студентську Раду Студентський актив зобов'язаний призначити не пізніше чим через 10 календарних днів з моменту подачі вимоги і вказати день і час її проведення.

3.5. Студентська Рада студентів
у  у Дніпропетровському вищому училищі фізичної культури представляє інтереси всіх студентів в училищі і поза даною освітньою установою на різних рівнях:

·        міському, обласному і регіональному.

3.6. Основні функції і напрями діяльності Студентської Ради:

·        координація діяльності Рад організаторів напрямів;

·        підвищення у студентів престижу освіти;

·        здійснення правової і соціальної підтримки студентів ДВУФК;

·        здійснення координації студентських ініціатив і рухів в училищі, прогнозування і проектування основних напрямів в студентському житті училища;

·        проведення постійного моніторингу стану і розвитку різних сфер студентського життя в училищі;

·        підбір і навчання лідерів і організаторів студентського самовряду-вання училища;

·        розгляд і затвердження кандидатур активних студентів на заохочен-ня, клопотання перед адміністрацією училища про нагородження даних студентів;

·        забезпечення виконання правил внутрішнього розпорядку училища.


3.7.Склад Студентської Ради:

·        Президент студентського самоврядування;

·        Представники Студентської Ради;

·        Старости груп;

·        Делегати груп;

·        Інші особи, на підставі мотивованого рішення Студентської Ради.


3.8. Разом із Студентською Радою самоврядування здійснюється через Студентський актив.

3.8.1. Основними завданнями і напрямами діяльності Студентського активу є
:

·        орієнтування студентів на здобування якісної освіти;

·        розвиток і стимулювання студентських ініціатив в різних сферах життя;

·        формування традицій студентського життя;

·        стимулювання творчої діяльності студентів;

·        вирішення соціальних питань студентського життя;

·        розгляд і затвердження кандидатур активних студентів на заохочен-ня, клопотання перед адміністрацією коледжу про нагородження да-них студентів;

·        розвиток співпраці в різних областях діяльності із студентами інших освітніх установ;

·        проведення конкурсів, традиційних свят училища і інших заходів.


3.8.2. До складу Студентського активу:

·        Президент училища;

·        студенти-лідери;

·        інші особи, на підставі мотивованого вирішення Студентського активу.


3.8.3. Студентський актив очолює
Президент училища.

3.8.4. В разі рівності голосів Студентського активу, вирішальним є голос
Президента училища

 4. ПОВНОВАЖЕННЯ
ПРЕЗИДЕНТА УЧИЛИЩА
4.1
Президент училища:

·        організовує роботу Студентського активу, підготовку і проведення його засідань;

·        координує роботу Рад організаторів напрямів;

·        представляє інтереси Студентського активу в стосунках з адмініст-рацією училища, органами державної влади і місцевої самоврядно-сті;

·        делегує частину своїх повноважень членам Студентського активу;

·        організовує «Школи самоврядування»;

·        контролює виконання вирішень Студентського активу;

·        призначає відповідальних за різні напрями студентської діяльності в училищі;

·        звітує про свою діяльність на Студентській Раді;

·        видає розпорядження в межах своєї компетенції.

 5. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ В ДІЮЧЕ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Пропозиції про внесення змін і доповнень до діюч
ого  Положення спрямовують в Студентський актив на ім'я Президента училища і після розгляду Студентським активом, виносять на Студентську Раду. Президент училища має право прийняти рішення про позачергові збори Студентської Ради для обговорення даного питання.

5.2. Рішення про внесення змін і доповнень до діючого Положення приймається на Студентській Раді за наявності не менше ніж половини старост і делегатів груп.

5.3. Всі пропоновані зміни і доповнення мають бути внесені до протоколу.

5.4. Дія діючого Положення поширюється на студентів
Дніпропетровсько-го вищого училища фізичної культури

5.5 Право тлумачення діючого Положення належить виключно Студентському активу.

6.МАТЕРІАЛЬНО-ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1.Фінансовою основою діяльності органів студентського самоврядування училища є:

·        кошти, визначені педагогічною радою училища в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих училищем від основної діяльності;

·        членські внески студентів, розмір яких встановлюється Конференцією. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом.

6.2.Кошти органів студентського самоврядування училища спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.

6.3. Органи студентського самоврядування Училища публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

6.4. Директор училища забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування училища (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.

  Image

Детальніше...